Skip to content

Popraviste v Milevsku Multi-cache

Hidden : 11/20/2009
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Procházka po místech, kde se v minulosti v Milevsku popravovalo
Walk through the places in Milevsko, where executions were performed in the past


Na tuto kešku si udelejte cas, ujdete pri tom nekolik kilometru (možno i na kole) a vrátíte se do období druhé poloviny 16. a poloviny 18. století v Milevsku.


Mesto Milevsko melo v minulosti udeleno právo hrdelní a vykonávaly se zde popravy obešením, stetím, lámáním kolem, zahrabáním za živa a upálením.
Každý rozsudek smrti musel ale schválit apelacní soud v Praze.


Podrobnosti o výsleších obvinených a následných trestech jsou zapsány ve Smolné knize mesta Milevska z let 1560 - 1595 a 1747 - 1754, uložené v Mestském muzeu.
V první cásti knihy je zde zaznamenáno 34 poprav, tedy jedna poprava rocne, v celé druhé casti jen jedna. Z vynesených rozsudku vyplývá prísnost tehdejších soudcu. Je zde uvedeno napr.:

- za krádeže bylo 15 mužu obešeno, 1 žena za živa zahrabána,
- za žhárství 5 mužu upáleno, 1 stat, 2 ženy zahrabány,
- za vraždy 3 muži a 1 žena stati, 1 lámán kolem,
- za carodejnictví 1 žena zahrabána, 1 žena upálena,
- za dvojženství 1 muž stat atd.


Lámání kolem Stetí mecem Vpletení do kolaUkázka nekterých krátkých zápisu:

…..Léta 1575 …..Nadepsaného roku opet Václav Pekárek pro sem a tam všeliké spáchané krádeže a z arrestuv casté dobývání, což vše na trápení vyznal, povešen jest na reteze, ten pátek po sv. Medardu léta nadjmenovaného….

……Opet téhož roku Barbora z Litic poddaná pana Bešína vyznavší všeliké na Zvíkove, v Rokycanech a na Breznici spáchané krádeže, též i jinde, zpredu psaný den, totiž v pátek po svatém Medardu, za živa zahrabána jest...

…..Téhož roku Vávra, syn nejakého pastýre pod Tocníkem vyznal, že jest jedno pachole panské v tom lese od Hostomic zabil a z neho šaty pobral. Item druhé u Šamonic na Boru, když jemu (hrajíce spolu o krejcar na špicku) takový dáti nechtelo, kterémuž také šaty pobral, jakož také že sem a tam kradl. Pro kterýžto skutek do kola vpleten jest…

…..Léta 1578 Jan, syn Michala, birice Milívského vyznal, že jest na Krumlove rozdílné zlaté, stríbrné a jiné veci, též v Milivšte a sem a tam po vsech ryby a všeliké hospodárské potreby kradl. Procež nadepsaného roku ve stredu po nedeli provodní na reteze obešen jest….

…..Léta 1590 Keruše, manželka Jana Kocky vyznala na trápení, že jest po zápovedi a jistém napomenutí J.m.Pána, též ouradu, s Jiríkem Martincem, majíc svého manžela, cizoložila a s ním nekolik detí mela. Procež skrze ten zlý skutek mecem na hrdle trestána byla, v sobotu, den svatého Mateje apoštola….Hezký pohled na Milevsko, Šibený vrch i se šibenicí zobrazil kolem roku 1721 medirytec Marek Muller jako soucást obrazu Panny Marie Sepekovské:


Pohled do míst dnešního námestí s kostelem, kaplickou a šibenicí


Jednoduchá multicache vás provede všemi místy, která jsou s touto smutnou stránkou historie mesta spojená.

Na zadaných souradnicích keš nehledejte!!!


Loc: N 49° 27.025'     E 14° 21.590'

Souradnice vás privedou na námestí E. Beneše, kde mužete zaparkovat. A protože na tomto námestí, tehdy rynku, sídlilo mestské právo, vybral jsem ho jako výchozí bod pro vaše putování. Pro nalezení kešky musíte projít všemi místy, najit potrebné indicie a spocítat výsledné souradnice. Celkem ujdete necelé 4 km. Cestu si muzete zkratit pouzitím auta po místních komunikacích, stejne musíte ale kus pešky.

Užijte si krásnou procházku! :-).


Stage 1
Loc: N ??° ??.???'     E ??° ??.???'

Na tomto rynku, nedaleko kostela sv. Bartolomeje, pred mnoha lety stál pranýr, k nemuž byli privazováni odsouzenci, kterí se dopustili menších deliktu. Ten se nedochoval, na jeho míste je dnes kamenný kríž.

Jako první úkol musíte najít dum cp. 1, (císlo chybí, je tam poutac galerie M), což je budova bývalého sídla mestské správy, radní dum.

Roku 1640 vyhorela znacná cást mesta vcetne tohoto domu, a proto nynejší podoba pochází z poloviny 17. stol. Budova je jednopatrová a nad strechou se zvedá malá barokní vežicka se zlatou hvezdou.

Budova byla mnohokrát prestavena a je dnes težké ríci, kde byly vynášeny rozsudky (asi v 1. patre - dnes prostory knihovny) a kde byly provádeny výslechy veznu a kde byli podrobováni mucení (asi ve sklepe v klenutých prostorách, kde je dnes galerie).

Prohlédnete si budovu (v provozní dobe lze i uvnitr) a urcete:

A = kolik skel (segmentu) tvorí oblouk nad jednemi dvermi (<10)
B = pocet skel v jednom okne v hranaté zdené cásti veže (>20)


Stage 2:
Loc: N 49°27.019'     E 14° 21.953'

Na tomto návrší je památné místo, kde byli od 15. do 18. století verejne upalováni ti, kterí byli soudem hrdelním odsouzeni k smrti upálením. Na míste dnešní kaplicky z roku 1847 stával mucednický sloup, k nemu byla narovnána hranice dreva, odsouzenci byli na ni postaveni, privázáni ke sloupu a upáleni.

V roce 1420 meli na tomto kopci svuj tábor husité, odtud provedli útok na milevský klášter, který poborili a vypálili. Nedaleko odtud je neprístupná podzemní chodba, která údajne vedla až do kláštera.

Podívejte se z okraje lesa na vyhlídku na klášter, návrší s morovým a židovským hrbitovem a udelejte si fotku - nepovinné.
Prohlédnete si dobre kaplicku a okolí a urcete:

C = pocet schodu do kaple za plotem
D = pocet polícek ocelové mríže prede dvermi (<50)
E = pocet krížu na kaplicce


Stage 3:
Loc: N 49°27.026'     E 14° 20.768'

Dalším místem, kde byly provádeny popravy, je Šibeník, nebo Šibený vrch.
Popravovalo se tu vešením, stínáním hlavy mecem, lámání kolem a zahrabáváním zaživa.

Na techto souradnicích stojíte na míste, kde pravdepodobne v minulosti stávala šibenice.

Pokochejte se pohledem na mesto. Tak nejak se na mesto dívali i odsouzenci pred popravou, ale samozrejme na úplne jiné domy.
Udelejte si zde fotku výhledu na mesto - nepovinné. Jiné indicie zde nehledejte a vydejte se na další souradnice.


Stage 4:
Loc: N 49° 27.019'     E 14° 20.309'

Od místa, kde stojíte, smerem k mestu, je v lesíku mnoho vyvýšenin, jsou to pravdepodobne hroby popravených nebo zaživa zahrabaných odsouzencu.
V mírném dolíku severne od hrebene je pole zvané "Stínadla", kde se pravdepodobne popravovalo mecem. Ješte nedávno zde byl tzv. Katuv kámen. Pri zpátecní ceste navštivte i toto tretí pravdepodobné milevské popravcí místo!

Prohlédnete si okolí, informacní tabuli a urcete:

F = druhá císlice u císla informacní tabule ( xF )
G = kolik metru meril prumer kruhu kolem šibenice?
H = kolik druhu stromu prevažuje ve zdejším lesním porostu?A nyní již máte všechny indicie, tak hodne štestí pri hledání kešky!


Výsledná souradnice:


Loc: N 49° (B+C). F (D-E)'          E 14° G. A H E'


A na rozloucenou ješte pohled opacným smerem - vpravo od kostela je vrch Hurka. Hodne zdaru!


Additional Hints (Decrypt)

cbq xnzrarz
vg vf haqre n fgbar

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)