Skip to Content

This cache has been archived.

jirkabrďa: Tuto cache archivuji z duvodu , že mezitím vznikla verze 2 této cache . . .Dekuji reviewerovi za ochotu a snahu!!! Je to samozrejme má chyba,jelikoz jsem predtim tuto cache namísto disable archivoval,címž se patrne poté zdržela odarchivace a já mezitím nechal publikovat novou cache verze 2.!Omlouvám se všem. . .

More
<

Studenecky rybnik

A cache by jirkabrda Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 11/27/2009
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size: regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Hezká procházka k rybníku !

Traditional cache- Studenecký rybník

      Tato jednoduchá cache Vás privede k jednomu z nejvetsích rybníku námestského mikroreginou - Studeneckému rybníku.

Neco málo o "Novém Studeneckém" rybníku :

      Tento rybník má rozlohu 26,9 ha, címz se radí po rybníku Dubovec na druhé místo (co se týce velikosti) mezi rybníky mikroregionu Námestsko ! V padesátých letech dvacátého století se na nem nacházela hojná kolonie racku chechtavých (Larus ridibundus) a mnozství jiného ptactva. Okolí tohoto rybníka tvoril tehdy jeste cistý smísený borový a smrkový les a kolem celé severní strany byla louka s osamelými stromy a skupinami balvanu, v pobrezní cásti zamokrená. Do rybníka zabíhal travnatý poloostrov, pred nímz ve vode byl úzký pruh orobince úzkolistého. Za ním na západ byly dva ostruvky, blizsí s osamelou borovicí, vzdálenejsí se skupinou balvanu.

     Mezi obema ostruvky vtékal do rybníka prítok z Vrbince. U travnatých ostruvku byl lem ze zblochanu vodního z chrasticí rákosovitou. U jizního brehu byl dlouhý travnatý ostrov, za nizsího stavu vody poloostrov. Pod hrází je veliká louka, dno zruseného rybníka Starého Studeneckého. Tou tece odtok z Nového Studeneckého, a pak travnatým údolím mezi lesy do Poulíku v Okarci. To je jediný vetsí potok v oblasti a nazývá se Okarecký. Místní lidé ríkají rybníku, ze kterého vytéká, jen Nový.

     Dle ornitologického deníku Václava Capka je témer stejný popis rybníka, jako u Vladimíra Fialy.(podrobnosti nejen o tomto rybníku si muzete precíst v knize od Vl. Fialy z roku 2008: Námestské rybníky a jejich ptactvo. Ve stavu velmi príznivém pro ptactvo vydrzel tento rybník do roku 1957. Jenze v následujícím roku tato kouzelná situace skoncila. Po podzimním výlovu v roce 1957 jiz nebyl napusten. Cást rybníka kolem západního a jizního brehu byla vyhrnuta a ze zeminy zde byly navrseny souvislé náspy a zbytek dna byl oset ovsem. Náspy pozdeji zarostly koprivami, které zde kolem brehu rybníku nikdy nebyly, a jiným plevelem.

     Náspy neumoznují odtok vody z prilehlých luk, takze za nimi vzniklo pásmo mrtvé "hnijící" vody. Z prebytecné zeminy byly navrseny dva vysoké ostrovy, jeden na jizní strane v míste ornitologicky velmi cenného nízkého travnatého ostruvku, druhý na severozápade v míste kolonie racka chechtavého. Kdysi velmi zajímavá mokrina Strojatín u západního prítoku, zastávka bahnáku na tahu, byla zmenena v samostatný rybník, oddelený od vlastního rybníka hrázkou. Vytezená zemina byla rozprostrena do louky jizne od Strojatína práve do míst,  kde hnízdívali vodousi rudonozí. Navíc státní lesy vysadily do krásné zamokrené louky severne od rybníka olse, z nichz nikdy nic nebylo. Znicilo se tak nejen významné hnízdiste, ale i místo zajímavé po botanické stránce. Rostl zde ve velkém mnozství prstnatec májový a na sussích místech lomikámen zrnatý. Rybník temito úpravami nesmírne utrpel i po estetické stránce.

     V listopadu 1958 se zacal rybník opet napoustet. Po predchozím letnení a osetí byly zde na jare 1959 výborné potravní podmínky pro ptactvo. Na vysoko navrseném a jeste holém ostruvku, kde byla dríve kolonie racku, poprvé hnízdila husa velká (Anser anser), i kdyz neúspesne. Rybník byl po letnení plný haluchy vodní. Pri jejím secení bylo zniceno hnízdo potápky rudokrké i s násadou.

     Zacátkem cervence 1960 byla dána do provozu na jihovýchodní strane kacenárna, v níz bylo chováno az 6 000 domácích kachen. V roce 1966 byly postaveny na severní strane plosiny pro zahranicní strelce. K nim byl prístup po dlouhých lávkách jednak na Borovicový ostruvek, jednak na Husí ostruvek.

     Prestavba provedená v roce 1958 vydrzela 12 let. Koncem roku 1970 byla vyhrnuta severovýchodní strana rybníka. Breh zde byl zarovnána pred ním byly navrseny tri ostruvky. Pred nimi v melké vode vyrostly rídké porosty orobince úzkolistého.

     Koncem roku 1975 , tedy po peti letech, byla tato cást rybníka znovu prebudována. Olsový lesík z roku 1958 byl zase vykácen a v roce 1977 i lesík na západní strane a Strojatín zase prohlouben a zároven spojen s hlavním rybníkem po odstranení hrázky.

     Dalsí prestavení severovýchodní strany rybníka bylo provedeno hned potom v roce 1978. U brehu byly odstraneny zátoky. Zemina byla navrsena do ctyr vetsích ostrovu umístených tak, aby je bylo mozno propojit oplocením navazujícím na oplocení prilehlé louky, v nemz byla v roce 1979 vybudována dlasí kacenárna. Na západ od oploceného prostoru byl zrízen poloostrov zabíhající dost daleko do vody.

     V zime 1982/83 byl znovu prohlouben Strojatín a kolem neho byl vybudován na severní strane obtokový kanál, do nehoz byl zaústen i prítok od rybníka Stepánku. To melo zamezit zanásení Strojatína bahnem. Zároven byla na jizním brehu vybudována jiz tretí kacenárna. K jizní kacenárne byla v puvodní louce vystavena silnicka. Z tohoto prehledu je patrné, jak moderní technika umoznuje menit behem nekolika let prírodní podmínky rybníka, jímz se musí stále prizpusobovat i hnízdení ptáku, jeho rozsah i druhové slození.

     V roce 1985 byly vsechny tri kacenárny plne obsazeny a domácí kachny zaplavily celý rybník. Voda byla páchnoucí a spinavá. Bylo videt mnoho leklých ryb i uhynulé kachny. V roce 1986 zde byl prokázán botulismus.

     V destivém jaru 1987 byly louky rozbahnené, ze se traktory na západní strane rybníka tak hluboko borily, ze louka zde jiz zustala trvale rozbahnená, a rybník lze po západní strane obcházet od té doby jen v holínkách. Mimo zabahnená místa se stále dále rozsirují porosty kopriv.Voda je zde mrtvá, bez pohybu. Tento stav trvá dodnes. Lávky k ostruvkum se propadly a zustaly z nich jen zbytky. Z lesa na severní strane se po velkém kácení stala paseka tak zarostlá, ze je témer nepruchodná.

     V soucasné dobe se v kacenárnách jiz nechovají domácí kachny, ale kurata a slepice.Z ornitologicky bohatého rybníka se stal rybník rídce obsazený vodním ptactvem. Bez prekázek je mozno jít kolem rybníka jen úsekem, který jde po hrázi.

     Nyní zde hnízdí ve stále vetsím poctu husa velká a stahují se sem i rodinky z dalsích rybníku, i kdyz postupne nabývají na významu východní rybníky, kam se slétají i rodinky z Nového Studeneckého po získání letuschopnosti. Od roku 1994 zde hnízdí pravidelne moták pochop a v poslední dobe zde zacíná hnízdit i volavka popelavá. Je to snad i vlivem obtízné prístupnosti brehu tohoto rybníka . . .

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
       
         K vlastní cachi :

         

         I kdyz se Nový Studenecký rybník od minulých let vzhledem k vedecko-technickému rozvoji i prícinlivostí cloveka zmenil spíse k horsímu, stále je zde moznost najít vhodná místa k odpocinku ci pozorování zvere, ptactva ci rostlin. Cache je ukryta v dostatecné vzdálenosti od rybníka, aby jste si prípadne nenabrali vodu do bot, ale k rybníku se dá poté bez problému dojít (cache hledejte predevsím rukama a ne nohama). Cache prosím po zalogování vratte zpet na puvodní místo a zamaskujte ji jak byla. Do cache prosím nevkládejte predmety z Kinder vajícek, ale snazte se dávat do ní veci mající vztah k prírode ci ptactvu. Dekuji Vám predem za dodrzování tohoto pravidla.Snazte se i chránit prírodu a neznecistovat odpadky nejen okolí rybníka, ale i v celé oblasti. Vzdyt preci veci, které si do lesa ci jinam do prírody prineseme si muzeme i odnést. Není to snad tak tezké a slozité !?!

         Tuto cache muzete navstívit i pri odlovu multi-cache Rybníky u Pozdatína !!!

Fotografie Studeneckého (Nového) rybníka a okolí :

 

Uzijte si odlov cache a hlavne, at vám preje pocasí !!!
jirkabrda

Additional Hints (Decrypt)

H mrzr h wnibeh . . .

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.