Skip to content

Zamek Zamberk Traditional Geocache

This cache has been archived.

Alex Reviewer: Archivace listingu keše

Alex Reviewer

More
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Architektonicky a historicky zamerená cache, ležící na území mestského parku v Žamberku..

Zámek Žamberk

Puvodne renesancní zámek v Žamberku stojí v jihozápadní cásti mesta na okraji svahu, který se sklání do údolí Divoké Orlice.


Historie zámku

První písemná zpráva o Žamberku pochází z roku 1341, kdy náležel k podštejnskému panství Mikuláše z Potštejna. Pri delení panství z roku 1568 mezi jeho syny Zdenka Žampacha z Potštejna získal polovinu Žamberka Karel Žampach. Pravdepodobne to byl on, kdo postavil na míste nynejšího zámku kamenný dum a tím vytvoril základ pro pozdejší jeho rozširování. Karel ze Žampachu prodal v roce 1575 svuj díl Žamberka majiteli druhé cásti, Mikuláši z Bubna. Mikuláš sice sídlil na Liticích, no i tak nechal postavit další sídlo, zámek v Žamberku, který se poprvé pripomíná roku 1600. Byla to renesancní ctyrkrídlá budova. Vnitrní nádvorí bylo prícným spojovacím krídlem rozdeleno na dve cásti. Zámek byl opevnen valy a príkopy. Z Mikulášové stavby se zachovala celková disposice zámku, cást obvodového zdiva, zámecká kaple a v parku vež opevnení. Po jeho smrti roku 1608 se panství ujal Jindrich Jan z Bubna a v roce 1668 František Adam z Bubna. František Adam se rozhodl pro barokní prestavbu sídla, které v té dobe bylo již centrem panství, prenesené sem z hradu Litice. V roce 1809 prodal Žamberk Verianovi Alfredu Windischgrätzovi. Nový majitel pristoupil k oprave a modernizaci zámku ve stylu rokoka. Nejvetší zmena byla provedena na druhém nádvorí, kde bylo zbouráno západní krídlo a tím se otevrelo do zámecké zahrady. Rokokove bylo upraveno a doplneno balkonem spojovací krídlo mezi druhým a tretím nádvorím. V souvislosti s temito úpravami byly odstraneny zbytky opevnení, krome veže, zachované dodnes. Úpravy sídla byly dokonceny v roce 1814 a hned následujícího roku bylo prodáno Janovi Parishovi. Nový majitel provedl drobné úpravy zámku a hlavní pozornost venoval rozšírení a zkrášlení zámeckého parku procházejícího v oboru. Zacátkem 20. století za Otakara Parishe bylo sídlo upraveno secesne, což byl poslední zásah do vývoje zámku. Nejvýrazneji bylo zmeneno druhé nádvorí, kdy byl na jeho severní strane zrízen nový secesní vstupní portál. Majetkem Parishu zustal zámek do roku 1948, kdy prešel do vlastnictví státu. Zámek byl pak upraven pro potreby stredního odborného ucilište. V roce 1990 byl navrácen puvodním dedicum. V zámku však nadále sídlí škola a je verejnosti neprístupný.


Architektura

Zámek Žamberk je architektonicky nevýrazná budova, tvorena obdélným komplexem patrových budov, soustredených kolem dvou témer ctvercových nádvorí. V severovýchodním rohu budovy je zámecká kaple. Východne od zámku jsou umísteny hospodárské budovy uzavírající první vstupní nádvorí. Jihovýchodne od zámku se rozkládá anglický park, který je v léte vhodný na procházky, v zime místo, pres než vedou bežecké trate.


Zámecký park

Zámecký park v anglickém stylu byl zrízen pravdepodobne v 1. pol. 19. stol. na míste barokní francouzské zahrady. Je vyzdoben kamennými slunecními hodinami, glorietem, empírovými bazénky. Ve východní cásti parku naleznete hranolovitou vež, která byla soucástí puvodního gotického opevnení hradu, užívaná pozdeji jako hvezdárna a vodárna. Na jihu uzavírají park budovy hospodárského dvora. Naleznete zde mnoho krásných partií, které poteší oko návštevníka, klid a milé prostredí, v léte lavicky kolem upravených stezek ve stínu stromu.


K samotnému odlovu


Pri odlovu budte maximálne opatrní a pamatujte na dobre kacerské vychování. Keš je schovaná na pomerne klidném míste, nicméne dokonalé maskování je zde nutností, proto prosíme, abyste ho uvádeli do puvodního stavu (nejdríve prohlédnout a potom rozebírat).Keš se nachází blízko ucilište a místní obcas zaskocí na toto místo konat teenagerovské kratochvíle.
Pri odlovu se chovejte opatrne, precejenom se jedná o historickou a kulturní památku.

Keš je typu micro, proto prosíme tužku s sebou.
Zdroj: www.mapy.cz, www.orlickehory-cz.info  

Additional Hints (Decrypt)

Xázra fxeýiá cbxynq gihw

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)