Skip to content

Bila strz - vodopad / waterfall EarthCache

Hidden : 02/14/2010
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
3 out of 5

Size: Size:   other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Related Web Page

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Bílá strž - vodopád / waterfall


While wandering across the Šumava range one may come across Bílá strž (White Gorge) Nature Reserve, situated in the valley of the upper section of Bílý potok stream, and find a waterfall of the same name.

Basic information - White Gorge Nature Reserve is situated south of the village of Hamry in the Šumava Protected Landscape Area. It was designated a National Nature Reserve in 1972, is 79 ha large and lies at an altitude of 740 – 1100 m.

Geology - Geological structure of the Šumava is composed of large Plutonic intrusion, the course of the Moldanubian complex and fault tectonics. According to the seismic records is still evident in the moderate tectonic activity.
In the Šumava dominated metamorphic rocks and igneous rocks underground. From an earlier geological history is preserved in the form of resistant rocks rock formations and field ridges. In the youngest geological period shaped mountain valley glacier. They have created steep cliffs of glacial cirques and moraines quantities.
Bílý potok stream Bedrock consists biotitic-muskovitic staples with granite intrusions and quartz veins. Closely valley of the Bílý potok stream is S-shaped form and stream it overcomes the numerous rock outcrops forming grade rapids and small waterfalls.

Access - White Gorge Nature Reserve is accessible by a red and yellow marked tourist trail, which leads around Certovo jezero and Cerné jezero lakes through the northern part of White Gorge Nature Reserve. A yellow marked trail departs from it to reach an improved descent to a gazebo over the waterfall. One must keep to the path and not walk outside of the delimited areas.
Špicácké sedlo over Železná Ruda, Hojsova Stráž, and Hamry are the most suitable starting points to the waterfall.

Log conditions - (send me an e-mail in profile. If something goes wrong - I'll contact you.)
1. Mention the height of Bílá strž waterfall.
2. Explain the pot-like formations in the stream bed.
3. Determine the altitude of the waterfall.
4. Include photos with the waterfall in the background into the log sheet (if this is technically impossible, then a photo taken at one of the nearby tourist information points) * this condition is not compulsory

Sources and photo: Wikipedia, www.vodopady.info, Šumava National Park and Protected Landscape Area Administrations
V údolí horního toku Bílého potoka můžete na svých toulkách Šumavou najít Národní přírodní rezervaci Bílá strž a v ní stejnojmenný vodopád.

Základní údaje - Národní přírodní rezervace Bílá strž se rozkládá jižně od obce Hamry a je součástí CHKO Šumava. Toto území bylo vyhlášeno Národní přírodní rezervací v roce 1972, zaujímá rozlohu 79 ha a je v nadmořské výšce 740 - 1100 m.

Geologie - Geologická stavba území Šumavy je tvořena velkými plutonickými intruzemi, průběhem moldanubického komplexu a zlomovou tektonikou. Podle seismických záznamů je v oblasti dodnes patrná mírná tektonická činnost.
Na Šumavě převládají horniny přeměněné a hlubinné vyvřeliny. Ze starší geologické historie se zachovaly odolnější horniny v podobě skalních útvarů a terénních vyvýšenin.
V nejmladším geologickém období formovaly údolí horské ledovce svými splazy. Ty vytvořily příkré skalní stěny ledovcových karů a množství morén.
Skalní podloží Bílého potoka je tvořeno biotiticko-muskovitickými svory s intruzemi žul a křemenných žil. Ostře zaříznuté údolí Bílého potoka má esovitý tvar a potok v něm překonává četné skalní výchozy tvořící stupně, peřeje a nízké vodopády.

Přístup - NPR Bílá strž je přístupná po červené a žluté turistické stezce, která vede kolem Čertova jezera a Černého jezera a prochází severní částí Národní přírodní rezervace Bílá strž. Z ní odbočuje značená odbočka žluté na upravený sestup k vyhlídkové terase nad vodopádem. Je nutné se pohybovat pouze po chodníku a nescházet mimo vymezené prostory.
Jako východiště k vodopádu je nejvhodnější Špičácké sedlo nad Železnou Rudou, Hojsova Stráž nebo Hamry.

Podmínky zalogování - (Pošlete mi odpovědi na e-mail v profilu a následně rovnou zalogujte. Pokud bude něco špatně, ozvu se.)
1. Uveďte výšku vodopádu Bílá strž
2. Vysvětlete tvorbu hrnců v korytě potoka
3. Určete nadmořskou výšku vodopádu
4. Do logu vložte foto s vodopádem v pozadí (pokud to nebude technicky možné, pak vaši fotku u některého z blízkých turistických informačních objektů) *tato podmínka je dobrovolná

Zdroje a foto: Wikipedia, www.vodopady.info, správa NP a CHKO Šumava

Additional Hints (No hints available.)