Skip to content

Archeologisch voetspoor EarthCache

Hidden : 05/27/2011
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Geschiedenis

Het Streekbos is aangelegd tijdens de landinrichting "Het Grootslag" in 1978. Wat voorheen een deel van een vaarpolder was. is nu een bos van 72 hectare. U bevindt zich nu in het deel dat de "uitbreiding" wordt genoemd, omdat dit deel van ongeveer 14 hectare in 2006 bij het al bestaande Streekbos werd gevoegd.

De bronstijd in West-Friesland

In de bronstijd ( tussen 2000-800 v.Chr.) was er een hoge bevolkingsdichtheid in het oostelijk deel van West-Friesland; er woonden ongeveer ? mensen op een vierkante kilometer. Zij vestigden zich vooral op de kreekruggen in het gebied.

Sporen uit het verleden

In de omgeving van het Streekbos zijn diverse archeologische waarnemingen bekend. De provincie laat archeologische sporen het liefst in de grond zitten. Op die manier blijven ze het best bewaard, voor eventueel toekomstig onderzoek.

Circa 500 meter ten zuidwesten van het Streekbos ligt een terrein met zeer hoge archeologische waarde. Hier vond op een kreekrug bewoning plaats vanaf de midden bronstijd tot in de late bronstijd (tussen 1600 en 800 v. Chr.).

"Archeologische voetsporen" in de ondergrond?

De vondsten in de omgeving van het Streekbos zorgden voor hoge verwachtingen voor het uitbreidingsgebied in het Streekbos waar U zich momenteel bevindt. Hier loopt een deel van een kreekrug met in de ondergrond zeer waarschijnlijk resten uit de bronstijd. De kreekrug zelf is niet meer als verhoging in het landschap zichtbaar. Bij de uitbreiding vna het Streekbos in 2006 is in het ontwerp rekening gehouden met de kreekrug. De afgegraven grond die vrij kwam bij de inrichting van het gebied is gebruikt om de kreekrug te accentueren, als lichte glooiingen in het landschap.

Brons als handelsmiddel

Brons was schaars in de Lage Landen. De grondstoffen voor brons, koper- en tinerts komen namelijk niet voor in Nederland. Al het brons moest dus worden geïmporteerd en er zijn dan ook niet veel bronzen gebruiksvoorwerpen gevonden.

Veel geschikte ruilmiddelen waren niet aanwezig. Men ruilde mogelijk zout en vee tegen kant en klare producten of tegen bronsschoot. Van opgebruikte voorwerpen werden lokaal weer nieuwe voorwerpen gegoten.

Doordat het brons zo schaars was, is het vuursteen nooit helemaal verdrongen. Ook toen er al ijzer was bleef vuursteen nog geruime tijd in gebruik.

Levensonderhoud

Het grootste deel van het land bestond uit bosjes, veen, moeras en kwelders. Een kwelder is een begroeid en buitendijks gelegen zout of brak gebied tussen land en zee dat bij laagwater droog ligt en bij hoogwater kan overstromen.

De bewoners waren eenvoudige, zelfstandige boeren en veefokkers. In Het Valkje in Bovenkarspel werd het skelet van een koetje gevonden. De koetjes van toen waren met een schofthoogte van 1 meter kleiner dan in onze tijd. Ze werden waarschijnlijk ook als trekdieren gebruikt.

De bewoners voorzagen voornamelijk door akkerbouw en veeteelt in hun levensonderhoud. Men verbouwde granen (eenkoorn, emmer en gerst), peulvruchten (erwten, linzen) en vlas. Vlas werd bewerkt tot lijnolie en touw. De graankorrels maalde men fijn op maalstenen. Van het meel maakte men pap en brood. Naast de landbouw verzamelden de boeren vruchten, noten en knollen in het bos.

Plattegrond woonstalboerderij

De bronstijdbewoners leefden in woonstalboerderijen met ruimte voor het vee. Tijdens de opgravingen in het nieuwbouwplan Kadijken in Enkhuizen werden de sporen van een zeer goed bewaard gebleven West-Friese bronstijdboerderij blootgelegd. De totale lengte van die boerderij was ongeveer 22 meter en de totale breedte ongeveer 6 meter. Vermoedelijk werd de oostelijke helft van de boerderij als veestalling gebruikt. Aan de beide korte zijden zat een ingangspartij. De ingang aan de oostzijde was breder dan aan de westzijde. Sporen van de wand (vermoedelijk een plaggenwand met staken) zijn helaas niet bewaard gebleven.

Visfuik

In het voorjaar van 2009 vonden er opgravingen plaats in het lage kweldergebied van het naast het Streekbos gelegen nieuwbouwplan Kadijken (Enkhuizen)

Tot hun verrassing troffen de archeologen een bronstijdnederzetting aan, bestaande uit twaalf huisplaatsen en een grafheuvel.

Een spectaculaire vondst was een visfuik die onderin een waterput werd aangetroffen en die hier onder staat afgebeeld.

De fuik dateert uit de periode 1400-1200 v.Chr. (midden bronstijd).

Voetspoor

Om de ligging van de kreekrug enigszins weer te geven is over de glooiingen een voetpad van robuuste stapstenen gelegd. De stapstenen verbeelden het voetspoor dat de bronstijd bewoners hier eeuwen geleden mogelijk hebben uitgesleten.

West-Friese bronstijdboerderij

De plattegrond van de boerderij uit Enkhuizen is gebruikt als model voor de West-Friese bronstijdboerderij die naast het Archeologisch Voetspoor is gerealiseerd.

Het model van de bronstijdboerderij wordt door scholen en verenigingen ook voor educatieve doeleinden gebruikt.

Plagger

Vuurstenen sikkels werden mogelijk gebruikt voor het opwerpen van kleine huisterpjes.Om deze cache te mogen loggen, mail dan de volgende antwoorden:

1. Hoeveel mensen woonden er in de bronstijd op 1 vierkante kilometer?

2. Waar is de visfuik van gemaakt?

3. Wat is als trekpleister in het landschap geplaatst?

4. Het zou leuk zijn als je een foto van jezelf met de gps bij het infobord plaatst bij je log.


U hoeft niet te wachten op goedkeuring van de cache owner om deze earthcache te loggen als gevonden. Als ik aanvullende informatie nodig heb, dan laat ik je dat weten. Vergeet niet om een foto te plaatsen, en s.v.p. géén antwoorden in je log schrijven!

info: Recreatieschapwestfriesland en Vereniging Oud Stedebroec, foto’s ADC archeoprojecten en eigen materiaal.

Additional Hints (No hints available.)