Skip to content

<

Stratovolcano Doupov 1 - Mravencak

A cache by galdra Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 06/16/2010
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
3.5 out of 5

Size: Size:   other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

This earthcache is from the series about geologic interestes of Doupov mountains.

Earthcache ze série o geologických zajímavostech Doupovských hor.


Doupov mountains are creation of tertiary volcanic materials - lava (tephrites, leucitites) and puff-stones. Doupov mountains are originally the stratovolcano, out of is only the erosion considerably fermentation caldera now. That is why the Doupov mountains have the shape flat mountainous country round ground plan, whose extremity about highs 700 till 934 m inclose oval reduced-well recumbent in levels approximately 550 m. On the lava flows originate structural platform, in loose pyroclastic deposits with create steep grade. Inwards of the caldera is drainage with the river Liboc, which with eastwards frazing deep valley. Watercourse on outer federationof the caldera (drainage area of Blsanka and Strela) create radial (annular) drainage pattern. The caldera is among (above all in the east) separate lower brae, that have shall they shape of volcanic buy and cone or sheet mountains with gradual brae. At northwest margin traverse the river Ohre through bulky valley.

The hill Mravencak is the relict of the small monogenetic volcano on the north margin volcanic komplex of Doupov mountains. On the whole three laval currents they are separated thin position coarse pyroklastik from local eruption. True-blue parade detection entire profile upper-most lava streaming inclusive autoclastic breccia on the base of lava flow.

And here are my educational questions:
To log this Earthcache, take a photo you with GPS on the top (by WP) in front of the hill, which is ca 2,5km west. Then, answer the following questions and send it to my email address in my profil with a subject "Mravencak":
1.Name of the hill?
2.Is this hill volcanics origin?
3.How high is the lava flow on the top (by WP) and how call the rock of lava flow?
4.What color is the rare pasqueflower, which is there?
5.Tell me what rare butterfly lives there.


Doupovské hory jsou tvoreny tretihorními sopecnými materiály - lávou (tefrity, leucitity) a tufem. Puvodne se totiž jednalo o stratovulkán, z nehož se však dochovala již jen erozí znacne rozrušená kaldera. Proto mají Doupovské hory podobu ploché hornatiny kruhovitého pudorysu, jejíž nejvyšší vrcholy o výšce 700 až 934 m obklopují oválnou sníženinu ležící v úrovni približne 550 m. Na lávových proudech vznikly strukturní plošiny, v sypkých pyroklastických uloženinách se vytvorily príkré svahy. Vnitrek bývalé kaldery je odvodnován ríckou Liboc, která se k východu prorezává hlubokým údolím. Vodní toky na vnejších svazích kaldery (povodí Blšanky a Strely) vytvorily radiální (prstencovitou) rícní sít. Kaldera je obklopena (predevším na východe) oddelenými nižšími kopci, které mají podobu sopecných kup a kuželu ci tabulových hor se stupnovitými svahy. Pri severozápadním okraji protéká Ohre mohutným prulomovým údolím.

Vrch Mravencák je reliktem drobného monogenetického vulkánu na severním okraji vulkanického komplexu Doupovských hor. Celkem tri lávové proudy jsou oddeleny tenkými polohami hrubých pyroklastik z lokální erupce. Skalní defilé odkrývá úplný profil nejvyšším lávovým proudem vcetne autoklastické brekcie na bázi lávového proudu.

Nyní otázky:
K zalogování této earthcache poridte foto GPS nebo sebe na waypointu s vrcholem, který leží cca 2,5km západním smerem (jako fota 5 a 6) a napište mi odpovedi na následující otázky (ne do logu) na email přes profil s predmetem "Mravencak":
1.Jak se jmenuje výše zmínený vrchol?
2.Je tento vrchol složen z vulkanických, metamorfovaných nebo sedimentacních hornin?
3.Jaká je výška lávového proudu na WP a jakou horninou je tvoren?
4.Jakou barvu má vzácný koniklec, který zde roste?
5.Jak jsou silné žilky nebo shluky karbonátů, které prorůstají tělesem.

Nejdrív napiš odpovedi, pak loguj!!!

Cti pozorne hint!!!


TB2YYTF TB36HFR TB36J7N TB36HR9 TB36J2A

Additional Hints (Decrypt)

[Kes je soucasti serie o Doupovskych horach a posledni bude mysterka, ktera vzejde ze vsech earthcachi. Pro tuto mysterku si zapamatujte pocet fotografií na infoceduli a vynásobte ho číslem 2 (cislo SVD1) .]

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.