Skip to Content

<

Odporova

A cache by Smudgeee Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 08/25/2010
Difficulty:
3 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size: small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Na výchozích souřadnicích cache nehledejte!

Zavedou Vás před bránu podniku, jenž se dlouhá léta zabýval výrobou rezistorů, nejzákladnĕjších prvků elektronických obvodů. A právĕ jim se vĕnuje tato keška.


Ještĕ než se dostaneme k samotným rezistorům, povĕzme si nĕco málo o podniku, k nĕmuž Vás tato keš zavede. Založen byl v r. 1958. Z počátku se zde vyrábĕly odrušovací prostředky pro motorová vozidla, v r. 1961 se začalo s výrobou pasivních součástek, tedy i rezistorů. Z jejich výroby ovšem vlivem konkurence dodnes zůstaly pouze výkonové rezistory (viz obrázek nad), především drátové. A přestože se odporům tato firma vĕnuje již jen okrajovĕ a stroje stojí ladem, je s nimi stále pevnĕ spjata. Nyní již soukromá společnost vyrábí především zapalovací kabely do aut, různé elektronické zařízení a součástky. O tĕch ale tahle keška není, takže pojďme k jádru pudla.


Rezistor

A co že je to vlastnĕ ten rezistor?
Slovem definice se jedná o pasivní elektrotechnickou součástku vykazující v elektrickém obvodu v ideálním případĕ jedinou vlastnost - elektrický odpor. Je to jednoduché, čím vyšší má rezistor elektrický odpor, tím horší má schopnost vést elektrický proud. Pokud chceme, aby jím tekl proud stále stejný, je třeba úmĕrnĕ s nárustem odporu zvĕtšit také napĕtí na rezistoru. Ruku v ruce s tím nám naroste úbytek napĕtí na tomto rezistoru. Právĕ úbytku napĕtí se využívá u té nejzákladnĕjší odporové aplikace – dĕliče napĕtí (viz obrázek pod), kterým můžeme podle potřeby pomocí dvou (ale klidnĕ i více) rezistorů dĕlit a tedy korigovat napĕtí v obvodu. Výstupní napĕtí dĕliče na obrázku je závislé pouze na vstupním napĕtí a na hodnotách odporu rezistorů R1, R2.


Mezi odporem rezistoru (R), proudem (I) protékajícím rezistorem a úbytkem napĕtí (U) na tomto rezistoru existuje tedy závislost, která je popsána vztahem známým jakožto Ohmův zákon. Jak to jen bylo... ehm myslím, že tohle nechám na Vás :-) Každopádnĕ je pojmenován po nĕmeckém matematikovi a fyzikovi jménem Georg Simon Ohm, který ho formuloval již v roce 1827 a zpočátku mu ostatní vĕdci nemohli uvĕřit, že to může být tak jednoduše popsatelné.

Při průchodu proudu rezistorem dochází také k přemĕnĕ elektrické energie na teplo. Tento jev je užitečný u zařízení jako je žárovka (využívá se rožhavení vlákna z odporového materiálu) nebo elektrické topení, fén, či rychlovarná konvice..

V elektronických obvodech se v Evropĕ pro rezistor používá schematická značka ve tvaru obdélníčku. V USA a Japonsku je značen pomocí lomené čáry.

Jednotkou elektrického odporu, s níž se brzy také setkáte, je 1Ω [ohm].

To by byl ideální rezistor, v praxi je to s ním o nĕco složitĕjší a skutečné parametry jsou dány mnoha jevy:

 • Velikost elektrického odporu (jmenovitá hodnota a tolerance)
 • Teplotní závislost elektrického odporu
 • Napĕťová závislost elektrického odporu
 • Kmitočtová závislost elektrického odporu
 • Maximální ztrátový výkon ohřívající rezistor
 • Stárnutí rezistoru
 • Šum rezistoru

Dĕlení rezistorů:

A) PEVNÉ – mají stálou nemĕnnou hodnotu odporu

 • vrstvové
 • drátové
 • objemové
 • pro povrchovou montáž
B) PROMĚNNÉ – lze u nich plynule mĕnit odpor v určitém rozsahu
 • potenciometry
 • odporové trimry


Klíč k této mysterce

Toť k teoretickému základu a nyní k samotnému řešení finálních souřadnic, rozdĕleném do dvou částí.

V první části je potřeba zjistit, jakou hodnotu mají rezistory na následujících obrázcích, přičemž tolerancí se zabývat nemusíte.


R=ABΩ


R=CDEΩ

Ve druhé části Vás čekají dva čistĕ odporové obvody.

V prvním by Vás určitĕ mĕla zajímat hodnota výsledného odporu, na nĕjž je připojeno napĕtí U a který vznikne kombinací rezistorů R1, R2, R3, R4 a R5.

R1=86Ω
R2=250Ω
R3=1,5kΩ
R4=1kΩ
R5=3kΩ
R=?Ω

R=FGHΩA poslední, co Vás čeká, jsou tři rezistory paralelnĕ připojené na stejnosmĕrné napĕtí U. Potřebujete znát celkový proud I, který tímto obvodem protéká.

R1=2kΩ
R2=3kΩ
R3=4,8kΩ
U=24V
I=?mA

I=IJ mAVýsledné souřadnice potom vypadají takto:

N 49° IJ.CDE
E 013° AB.FGHObvody, které zde řešíte jsou pouze pro tento účel, praktické využití u nich nehledejte a nezapomeňte, že miliampéry nejsou ampéry :-)

Pro nĕkteré velmi jednoduché, pro jiné možná španĕlská vesnice. Rád bych, aby tato keš byla přístupná všem, kteří se ji pokusí nalézt, proto Vám poskytnu ještĕ jednu nápovĕdu pro pana googla. K řešení předcházejících obvodů budete potřebovat pouze Ohmův zákon a principy řazení rezistorů. Pokud byste si s tím přesto vůbec nevĕdĕli rady, nebojte se mi napsat.

Kontrolní součet pro ovĕření správnosti souřadnic:

X=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J
X=52

Na závĕr ještĕ pár georad:


Buďte opatrní, ať Vás při odlovu cache nikdo nevidí a ať ji schováte tam, kde jste ji našli.
Cache je 0,7l lock&lock krabička, menší TB a GC v ní mohou nalézt útočištĕ, jakožto i drobnĕjší předmĕty na výmĕnu.
Od výchozích souřadnic není až tak daleko.
V keši se také nachází pro ukázku nĕkolik rezistorů, nemĕňte je prosím, pokud nechcete mĕnit odpor za odpor :-)
Pokud jedete autem, zaparkovat lze poblíž výchozích i finálních souřadnic.


Přeji Vám hodnĕ zábavy, úspĕšný odlov a ať se Vám keš líbí.


Úplnĕ nakonec ještĕ poslední výzva, podĕlte se o to, jaký odpor Vám tato keš kladla.
Přeci jen se jmenuje odporová že? Takže pokud by se ukázalo, že je její odpor nedostatečný, není tĕžké ho zvĕtšit, stačí přidávat do série.

Additional Hints (Decrypt)

trbebohgpv an av ohqbh xengpv, qhgvan fgebzh

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa) 

Find...

463 Logged Visits

Found it 451     Write note 9     Publish Listing 1     Owner Maintenance 2     

View Logbook | View the Image Gallery of 26 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.