Skip to content

<

Alvaret

A cache by msen Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 03/11/2010
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Alvaret, bjuder på både skönhet och mystik.
Alvaret offers both beauty and mystery.

English:
1. Draw a sketch of alvaret and add it together with the photo to your log
2. If you like, make a photo of you with your GPS in front of the stonewall at the cordinates.
3. Take a photo of yourself on the site. (Not optional but but appreciated :)
ALL INCOMPLETE LOGS WILL BE DELETED!

Swedish:
1. Rita en teckning föreställandes alvaret och lägg in den tillsammans med fotot i loggen.
2. Om du vill får du gärna ta ett foto med dig och din GPS framför stenmuren vid kordinaterna.
3. Ta en bild av dig själv på platsen (Ej obligatoriskt men uppskattas :)
OFULLSTÄNDIGA LOGGAR KOMMER ATT RADERAS!

English: The Stora Alvaret is a limestone barren plain on the island of Öland, Sweden. Because of the thin soil mantle and high pH levels, a great assortment of vegetation is found including numerous rare species. Stora Alvaret has been designated as a World Heritage. It has extraordinary biodiversity and prehistory. The area of this formation exceeds 260 km², making it the largest such expanse in Europe and comprising over one fourth of the land area of the island. Stora Alvaret is not devoid of trees, contrary to a common misconception; in fact, it holds a variety of sparse stunted trees akin to a pygmy forest. The Stora Alvaret, sometimes called the Great Alvar, is a dagger shaped expanse almost 40 kilometers long and about 10 kilometers at the widest north end. The limestone plain was created by glacial action from earlier ice age advances. The limestone formation itself was created about 500 million years ago in more southerly seas. Gradually hardening into limestone and drifting northward, the limestone of the Stora Alvaret contains a rich fossil record of some of the marine creatures who contributed to it. For example, orthoceratites are found in some of the present day structures on the island. Only as recently as 11,000 years ago did the first portions of the island of Öland emerge from the Baltic Sea, after the overpressure of the last glaciers was relieved by melting. Over the next several thousand years, more ice melted and the first wave of large mammals including humans migrated across the ice bridge from the mainland. Finally a thin soil mantle (only two centimeters at the deepest) was formed by plant colonisation of the bare limestone and some wind driven deposition, to create the alvar formation of the present. In many places the limestone has no soil whatsoever upon it.

Swedish: Stora Alvaret är en karg kalkstensslätt på Öland. På grund av den tunna jorden och höga pH-nivåer, finns det en stor mångfald av sällsynta växt- och djurarter. Stora Alvaret har en extraordinära biologiska mångfald och förhistoria. Området med denna formation överstiger 260 km ², vilket gör den till den största i Europa och med över en fjärdedel av Ölands landarealen. Stora Alvaret saknar inte träd, vilket är en vanlig missuppfattning, i själva verket rymmer den en rad glesa förkrympta träd som liknar en pygméskog. Stora Alvaret har en dolkformad yta nästan 40 kilometer lång och cirka 10 kilometer på den bredaste norra änden. Kalkstensslätten skapades av glacial händelser från tidiga delen av istiden. Kalkstenens formation skapades för omkring 500 miljoner år sedan genom gradvis härdning av kalkstenen. Stora Alvaret är rikt på fossila fynd av några av de marina varelser som bidragit till det. Till exempel kan man bl.a. hitta ortoceratiter. Bara så sent som för 11.000 år sedan trädde de första delarna av Öland fram ur Östersjön, efter det övertryck som de sista glaciärerna utgjorde genom smältning. Under de närmaste tusen åren när isen smälte kom den första vågen av stora däggdjur inklusive människan som vandrat över isen som en bro från fastlandet. En tunn jordmån (bara två centimeter på djupaste) bildades genom anläggning och kolonisering av den oexploaterade kalksten och en del vinddrivet nedfall som skapade Alvaret och bildade det till vad det är idag. På många platser ligger kalkstenen blottad och har ingen jord alls på sig. Denna plats erbjuder alltså både ett rikt natur- och kulturarv.

Additional Hints (No hints available.)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.