Skip to content

<

De Engelsmanplaat

A cache by Zwarversbankje Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 11/30/2010
Difficulty:
1 out of 5
Terrain:
5 out of 5

Size: Size:   other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

De Engelsmanplaat

De Engelsmanplaat is een kale wadplaat gelegen tussen Schiermonnikoog en Ameland. Tijdens hoogwater steekt slechts een klein deel van de plaat boven het wateroppervlak uit. Midden op de plaat staat het zogenaamde drenkelingenhuisje en een groot houten baken. De plaat is zo uitgestrekt dat je er met gemak een wandeling van 1,5 uur kunt maken. Een unieke omgeving!LET OP: Het is wel de bedoeling dat u ook daadwerkelijk de Engelsmanplaat bezoekt! Logs met foto's van het vaste land of een eiland worden niet goed gekeurd! Engelsmanplaat

De Engelsmanplaat is een onbewoonde zandplaat tussen de Waddeneilanden Ameland en Schiermonnikoog. De zandplaat is bij hoog water minder dan een hectare groot. Engelsmanplaat bestaat al honderden jaren. Op deze pagina kom je meer te weten over de natuur, geschiedenis, het onderzoek dat plaatsvindt, het beheer en de toegankelijkheid van Engelsmanplaat.

Natuur op Engelsmanplaat
De Engelsmanplaat is een belangrijk gebied voor vogels. Op Engelsmanplaat komen tienduizenden vogels om te foerageren. Engelsmanplaat is geen geschikte broedplek meer. Sinds de jaren ’80 neemt het aantal broedvogels af. Op de Hiezel, een oostelijk gedeelte van Engelsmanplaat dat tijdens hoog water droog blijft, broeden wel vogels. Sterns en scholeksters doen af en toe een broedpoging.

Hoogwatervluchtplaats
De Engelsmanplaat is een hoogwatervluchtplaats (hvp) voor tienduizenden vogels. In 2015 werd rondom deze zandplaat op een dag in de nazomer zo’n 80.000 vogels geteld. Bij te hoog water vliegen vogels van Engelsmanplaat naar de hoger gelegen zandplaat Rif. De Engelsmanplaat ligt al jaren erg laag.

Vogelwachters tellen een paar keer per jaar het aantal watervogels tijdens hoog water op Engelsmanplaat. Tijdens zo’n telling kunnen wel duizenden vogels tegelijkertijd aanwezig zijn. In de zomer van 2015 telden de vogelwachters onder andere de volgende vogelsoorten op Engelsmanplaat.
• kanoet (34.000 individuen)
• stormmeeuw (9000)
• bonte strandloper (11.000)
• rosse grutto (4500) (mei)
• wulp (4200)
• zilverplevier (4000)
• drieteenstrandloper (2040)
Let op: in de bovenstaande opsomming gaat het om het maximale aantal individuen per vogelsoort dat op een bepaalde dag werd geteld.

Vegetatie
Op Engelsmanplaat staat weinig vegetatie. In 2015 stonden er drie pollen Engels slijkgras en wat zeekraal. Door de wind en stroming is de plaat lager geworden en de begroeiing verdwenen. Vroeger was Engelsmanplaat een echt eiland met duintjes van wel één meter hoog met plantengroei. Maar sinds de jaren ’70 is de Engelsmanplaat aan het verlagen.

Zeehonden
Rondom Engelsmanplaat komen gewone zeehonden en enkele grijze zeehonden voor. In 2015 werden zo’n 730 zeehonden gespot. Dit is 10 procent van de Nederlandse zeehondenpopulatie in de Waddenzee. Het gebied rondom Rif en Engelsmanplaat is erg belangrijk voor zeehonden om te rusten en te baren.

Het ontstaan
De Engelsmanplaat bestaat waarschijnlijk al een paar honderd jaar. Op een zeekaart uit de 17e eeuw wordt de naam ‘Engelsmans Plaat’ voor het eerst genoemd. Engelsmanplaat ligt tussen twee geulen. Dit waren het Pinkegat en Zoutkamperlaag: geulen in het Friese zeegat. Op de stroomscheiding van de twee geulen kon Engelsmanplaat ontstaan.

Toekomstbeeld
Vroeger was Engelsmanplaat een echt eiland met duintjes en plantengroei. Nu is het een grotendeels kale zandplaat. Tussen Engelsmanplaan en Rif bevindt zich de geul Oude Smeriggat. Deze geul wordt steeds ondieper. Waarschijnlijk groeien Rif en Engelsmanplaat in de toekomst aan elkaar vast. Rif wordt dan weer Engelsmanplaat genoemd.

De Engelsmanplaat zit in een dynamisch proces van afname en toename. Dit is een cyclus die zich ongeveer elke 100 jaar voltrekt. De cyclus ziet er als volgt uit:
• De geul tussen Rif en Engelsmanplaat verdwijnt.
• Rif en Engelsmanplaat groeien aan elkaar vast.
• Engelsmanplaat zal in hoogte toenemen.
• Ten noorden van Engelsmanplaat ontstaat een nieuwe zandbank.
• Deze nieuwe zandbank zou de plek van Rif innemen.
• Er zal opnieuw een geul ontstaan tussen Engelsmanplaat en Rif.
• Engelsmanplaat zal verlagen.
• De geul tussen Rif en Engelsmanplaat verdwijnt.
• De cyclus begint weer opnieuw.

Cultuurgeschiedenis
Engelsmanplaat is altijd onbewoond geweest. Wel gingen mensen vroeger naar Engelsmanplaat toe om geld te verdienen. Dan gingen ze eieren zoeken, schelpen rapen en jutten. Er zijn veel schepen vergaan rondom Engelsmanplaat. Soms treft men nog vondsten aan van scheepswrakken. In 2009 werden onder andere geglazuurde aardewerk potten en een wijnfles gevonden.

Ontstaan van de naam
De zandplaat tussen Ameland en Schiermonnikoog heeft vele namen gekend. Zo werd het gebied ‘Lange Sandt’, ’t Hooge Sandt’, ‘Kalkman’ genoemd. De plaat zou ook ‘Roksand’ zijn genoemd omdat er ooit een rok is gevonden. In 1699 werd de naam Engelsmanplaat voor het eerst genoemd. Het is onzeker hoe de zandplaat aan zijn naam is gekomen.

Drenkelingenhuisjes
Op Engelsmanplaat hebben drie drenkelingenhuisjes gestaan. In 1919 stond het eerste drenkelingenhuisje op de zandplaat. In 1944 hebben twee Amerikaanse piloten met twee Nederlanders 12 dagen in het huisje ondergedoken gezeten. Het tweede drenkelingenhuisje kwam in 1947 op een ijzeren kaap te staan. Het laatste drenkelingenhuisje bevond zich op de kaap uit 1968. In 2006 verdween deze kaap met drenkelingenhuisje van Engelsmanplaat door een zware storm.

Natuurbeheer
Engelsmanplaat wordt beheerd door Staatsbosbeheer. Sinds 1973 heeft Staatsbosbeheer voor het eerst bewaking op Engelsmanplaat gezet. Vanaf dat moment staat er een vogelwachterspost. Vanaf de post worden tellingen gedaan en toezicht gehouden. Ook wordt er voorlichting aan bezoekers gegeven.

Vogelwachtershut
Eerst werden observaties uitgevoerd vanuit een houten schafkeet op wielen. Later werd in 1981 een vogelwachtershut gebouwd. Staatsbosbeheer vervangt in juli de oude vogelwachtershut door een nieuwe hut. De nieuwe vogelwachtershut heet de Kalkman. Kalkman is de Friese benaming voor Engelsmanplaat.

Toegang tot Engelsmanplaat
Engelsmanplaat is het gehele jaar tijdens laag water toegankelijk voor publiek. Rond hoog water mag je de zandplaat niet betreden. Engelsmanplaat is een belangrijke hoogwatervluchtplaats: tijdens hoog water zijn er veel vogels aanwezig. Daarom mag je Engelsmanplaat alleen betreden 3 uur na hoog water tot 3 uur voor hoog water.

Belang van het gebied
De Engelsmanplaat valt onder de Natuurbeschermingswet artikel 20. Het gebied is in bescherming genomen omdat het een belangrijk gebied is. Vogels komen er om te rusten en te foerageren. Zeehonden komen er om te rusten en te baren. Daarnaast is Engelsmanplaat onderdeel van een Natura 2000-gebied en behoort het bij het UNESCO Werelderfgoed.

Glimp van Engelsmanplaat opvangen
De zandplaat Engelsmanplaat kun je op verschillende manieren zien:
• met een wadlooptocht;
• vanuit Lauwersoog met verschillende georganiseerde boottochten naar Engelsmanplaat;
• vanaf het water met een boot, zeiljacht, kayak of iets dergelijks.

Engelsmanplaat is een drukbezochte plek voor wadlopers en wadvaarders. Het aantal bezoekers neemt elk jaar toe. In 2015 waren er zo’n 5000 bezoekers. Bezoekers kunnen verstoringen veroorzaken. Let tijdens een bezoek aan Engelsmanplaat op aanwezige bebording en houd je aan de Erecode.

“De zandplaat en het Rif werden tussen 1973 en 1991 beheerd door Staatsbosbeheer, toen verantwoordelijk voor natuurbeleid en natuurbeheer samen. Later zijn beide taken gesplitst, en is de Waddenunit van Ministerie van LNV (nu EZ) als varende natuurbeheerders verder gegaan en heeft Staatsbosbeheer verantwoordelijkheid gehouden voor het toezicht en gastheerschap door de inzet van (vrijwillige) wadwachters. Waddenunit en Staatsbosbeheer werken vandaag de dag intensief samen, met vrijwilligers en recreanten.

Met name vogels zoals de drieteenstrandloper, de steenloper en de bonte strandloper kwamen in grote aantallen voor, maar ook de visdief en de Noordse stern. De plaat is lager geworden, waardoor het Rif en in sommige jaren de Hiezel (hogere rug aan oostzijde) voor vogels belangrijker zijn geworden. De Engelsmanplaat is met uitzondering van het Rif vrij toegankelijk voor recreanten, het is zeer in trek bij wadlopers en een favoriete bestemming voor de bemanning van zeiljachten. De wadwachters houden er toezicht en geven graag bezoekers informatie over de omgeving. De wadwachtpost is in 2016 vernieuwd, en dichter bij het Rif geplaatst.“

In samenwerking met Staatsbosbeheer gerealiseerd.

Op dit onbewoond eiland vindt u een Earth Cache. Om deze cache te kunnen loggen dient u de volgende vragen te beantwoorden. Een foto bij uw log is optioneel. Niet verplicht maar wordt wel op prijs gesteld.

Vraag 1: Op dit eiland staat een Kaap. Door de eeuwen hebben er diverse Kaaps op het eiland gestaan. De Kaap heeft als functie dat het een herkenningspunt is voor de scheepvaart. Zij kunnen dan de vaargeul beter vinden. Als de vaargeul verandert door natuurlijke omstandigheden is het ook nodig om de Kaap te verplaatsen. De funderingen blijven dan staan. Hoeveel restanten van Kaaps vindt u op dit eiland?

2: Maak een foto met jou (of een teamlid) en de GPS met een kaap op de achtergrond en mail deze naar de cache-eigenaar. De foto wordt op prijs gesteld.

Logjes zonder bijbehorende mail worden verwijderd. answer will be removed.

Additional Hints (No hints available.)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.