Skip to content

This cache is temporarily unavailable.

vladikukteam: Údržba

More
<

1.Fotbalova

A cache by vladikukteam Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 04/05/2010
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Tato kes Vas zavede do Severni casti Plzne, pobliz fotbaloveho hriste v Bolevci

 

Kes je zamerena pouze na fotbalovou tematiku, proto vkladejte a mente pouze veci k tomuto tématu, CWG, TB, GC, atd. samozrejmosti.


Dale bychom byli radi, abyste skrys vraceli do puvodniho stavu, neprikládali do logu zadné fotky, které by mohly prozradit umísteni teto kese a také nenapovídejte o okoli mista ulozeni. Dekujeme.

POZOR NA NÁRAZOVY NÁVAL MUDLU V BLÍZKÉM OKOLÍ


Pro prvního nálezce je zde pripraven:

Zlatý odznak CMFS

 

 

logo sokol bolevec.jpglogo sokol bolevec.jpg

 

Historie SK Bolevec


Když se po první svetové válce z trosek Rakousko-uherské ríše zrodila 28. ríjna 1918 první ceskoslovenská republika a její obcané zacali budovat nový život, byla to i bolevecká mládež, která se svou cinností zapojila do budování nove zrozeného státu. Založila kroužek boleveckých studujících „Vlastimil“ a na schuzkách v hostinci „Na vrsicku“ konala pravidelné vzdelávací recitacní zpevní a debatní vecery.
Mládí, príroda a sport, jsou nerozlucní prátelé, proto si mládež ustavila kroužek mícových her a sjednotila se na kopanou. Spolecne s novými nadšenci sportu, kterí prežili válecné útrapy a vrátili se do svobodné vlasti, obetovali svuj volný cas pro kopanou.
oslavy 1926.bmpÚredním povolením ze dne 13. cervence 1919 vznikl „ Fotbalový kroužek – Bolevec“, který se právoplatne stal 3.11.1919 pronajímatelem pozemku státních drah o výmere 4000m2.


V roce 1934 byla postavena klubovna a sklep. Tato událost mela velký ohlas v západoceské tisku, který seznámil svoje ctenáre s následujícího sdelení: „ SK Bolevec oslavuje otevrení klubovny“.¨
Bolevecký sportovní klub proto prožívá radostný den. Behem jednoho roku vložil do svého hrište tak dukladné investice, že se zdá, jakoby celá ta práce byla vykonána pres noc. Postavení klubovny znamená pro SK Bolevec soustredení cinnosti a pevný bod, k nemuž jiste prilnou všichni místní sportovní a príznivci.


V roce 1939 byl po šesti letech získán postup do 1.B trídy. Tento rok byl však rokem fašistické okupace a jako takový byl poznamenán zákazem všeho, co mohlo prokázat národní hrdost.
Na mistrovství západoceských amatéru se mužstvo v Bolevci stalo nejvetším prekvapením a v dvacátém roce klubu postoupilo do trídy 1.A. Team nebyl dosud poražen a vedl tabulku s 11 body a score 16:5, což je na novácka jiste slušný výsledek.V letech 1941-1945 byla však vlivem nacistické okupace silne omezena cinnost oddílu.Od roku 1946 do roku 1951 nastaly doby rozháraných sportovních pomeru. Litujeme toho, že nemužeme podat i když strucný,ale žádaný prehled o cinnosti klubu.

V roce 1953 byla znova zahájena cinnost pod novým názvem oddíl kopané Sokol Bolevec.

V roce 1958 byly dokonceny trubkové bariery a dohotoveno poškozené oplocení.

Muzstvo 1957 web.bmpV roce 1959 bylo zapocato s prístavbou kabin se sprchami, dehtováním strech,náterem barier a dalšími úpravami.

Rok 1960, byl významný svým výrocím 500 let založení obce Bolevec, byl rokem zvýšené aktivity v naší okrajové ctvri mesta Plzne.

V roce 1966 pokracuje oddíl ve sporovních stycích se sportovci NDR.

V roce 1968 byly vlivem událostí tohoto roku, styky s temito sportovci prerušeny.

Zimní mesíce roku 1980 prinášejí zahájení Prokopávkou dosud nepoznané výstavby, která tolik leží na srdci celému oddílu kopané, predevším pak otci myšlenky Pavlu Kostlivému. Oddíl získává nové hráce, kterí nacházejí domov v novém sídlišti.

V roce 1980 – 1990 kdy se rychlým tempem mení tvár Bolevce jako takového a vzniká Severní predmestí, jsou dány predpoklady k celkovému rustu veškeré cinnosti v boleveckém fotbale.
Nejkrizovejším rokem v dejinách boleveckého fotbalu lze považovat rok 1990.
Na základe „sametové revoluce“ dochází jak mezi cleny, tak i mezi funkcionári výboru FO k rozkolu v názorech na další vývoj fotbalu v Bolevci. V dobe, kdy se všichni spolecne aktivne podíleli na vybudování nového fotbalového stánku s moderním zarízením, prichází popsaná situace, jako rána. Jméno boleveckého fotbalu tak ztrácí na jeho dobrém postavení. Po sportovní stránce lze toto neštastné období hodnotit, jako prohru všech, kterí se na vzniklé situaci podíleli, vcetne vedení TJ S. Bolevec. S odstupem casu, kdy emoce vychladly, mužeme konstatovat, že situace z tehdejší doby byla rešitelná a nemuseli události dojít k takovým záverum. Doplatil na to samozrejme predevším fotbal jako takový.

rekonstrukce plochy 1997 na web.bmpPro fotbalový oddíl se stala slavnostní schuze v listopadu 1996 nejen významnou smerem k jubileu, ale i v zásadní zmene ve vztazích mezi FO SSC a SK Bolevec. Clenové SK se ve velké míre jednání zúcastnili a ukázalo se, že všichni mají stejný cíl – aby bolevecký fotbal mel vyšší úroven a patril zase k nejlepším v Plzni. Lze ríci, že z velké cásti byly odstraneny názorové rozdíly a další léta ukázala, že výše uvedený rozkol byl zbytecný. Je opravdu dobre, že se názory opet sblížily a že i jako rozumní lidé, kterí mají rádi bolevecký fotbal opet táhnou za jeden provaz.

Zdroj: Brozura vydana k 80. letum vzniku SSC Bolevec

Pokracování soucasného fungování FO SSC Bolevec najdete na: www.sscbolevec.cz.tl/

 

[EN]

This cache will take you to the northern part of Pilsen, near the football field in Bolevec

 

Kes is focused only on the football theme, so just insert and change things on this subject, CWG, TB, GC, etc. of course.


Furthermore, we were glad to hiding places to return to its original state, did not attach the log back photos, which could reveal the location of this cache and the surrounding area nenapovídejte stowed.
Thanks.For the first finder is ready:

CMFS gold badge (see photo)

 

 

 

Additional Hints (Decrypt)

Arqnyrxb chibqav fxelfr

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.