Skip to content

Bryggen i Bergen Traditional Geocache

Hidden : 03/21/2010
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Verdensarven Bryggen i Bergen.
Verdenskulturminnet Bryggen er rester av gammel havnebebyggelse langs østsiden av Vågen - Bergens sentrale havn. Bebyggelsen ble gjenreist etter en brann i 1702 som la hele byen i aske. Etter sanering og branner i vårt århundre står ca en fjerdedel igjen.

Bygningene er oppført som tømrede loft i såkalte "gårder", dvs. som lange husrekker på en eller to sider av en felles gårdspassasje. I bakre del ligger en del steinkjellere som går tilbake til 14-1500-tallet. Her er i nyere tid ført fram en branngate, på tvers av bebyggelsen. Området er i dag en levende historisk bydel på ca 13 mål med 61 fredete bygninger.I middelalderen var Bryggen i Bergen et livlig sentrum for internasjonal handelsvirksomhet. De karakteristiske rekkene med hus med gavlen mot sjøen er eksempel på en type arkitektur som har eksistert i nærmere 900 år.

Den tradisjonelle trebebyggelsen bærer vitnesbyrd om Bergen som en av de eldste store handelshavnene i Nord-Europa. Bryggen er den eneste handelsstasjonen utenfor Den Hanseatiske Liga som har bevart den originale strukturen innenfor det sentrale by-landskapet.

Bygningene på Bryggen ble konstruert med parallelle husrekker vinkelrett innover fra kai-front, på en eller to sider av en felles gårdspassasje. Strukturen har bestått siden middelalderen. I husene var det både boliger, kontorer og lagerrom for en internasjonal handel med tørrfisk.

Ikke før på 1900-tallet sluttet man med den opprinnelige bruken av bryggen området. Med endringer i handelsvirksomhet og innføringen av nye kommunikasjonsformer ble en 700 - 800 år gammel tradisjon brutt.

Gjenoppføring av bygninger etter en rekke bybranner har forholdt seg til de gamle eiendomsgrensene. Trebygningene slik de står i dag er oppført etter brannen i 1702. Etter branner i 1955 og 1958 er ca. ¼ av den opprinnelige bygningsmassen fortsatt der.

Bryggen ble innskrevet på listen over verdens kultur- og naturarv i 1979.

GB: Bryggen in Bergen.
The World Heritage Site of Bryggen is all that remains of an ancient wharf on the east side of Bergen’s central harbour – Vågen.
The area was built up again following a fire in 1702 that reduced the city to ashes. Due to fires and urban renewal in our own century, only a quarter of the original structure is left. The buildings are arranged in tenements – long rows of wooden houses and store-rooms on one or both sides of a common passage. At the back there are a number of stone buildings said to date back to the 15th and 16th centuries. More recently, a firebreak was introduced here. Today Bryggen is a living illustration of the city’s history, with 61 protected buildings covering about 13,000 m2.

DE: Bryggen in Bergen.
Das Weltkulturdenkmal Bryggen besteht aus Resten von ehemaligen Hafengebäuden an der Ostseite des Vågen, dem Hafen von Bergen.
Die Gebäude wurden nach dem Stadtbrand von 1702 wieder errichtet. Nach Sanierung und weiteren Bränden ist noch etwa ein Viertel der Siedlung erhalten. Es handelt sich dabei um sogenannte "Höfe", d.h. lange Reihen von Häusern auf einer oder auf beiden Seiten einer gemeinsamen Hofpassage. Im hinteren Teil befinden sich Steinkeller, die noch aus dem 15./16. Jh. stammen. Hier ist in der neueren Zeit eine Brandgasse, die quer durch die Siedlung führt, angelegt worden. Bryggen ist heute ein lebendiger, historischer Stadtteil von etwa 13 000 m2 mit 61 Gebäuden, die unter Denkmalschutz stehen.


This cache is located at a World Heritage Site!

Additional Hints (Decrypt)

svir avar fvk svir svir

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)