Skip to content

Blovstrød Kirke Multi-cache

This cache has been archived.

Toa Ignika: Hej

En reviewer har kontaktet dig for over 4 uger siden for at få en status på denne cache. Da du ikke har svaret eller genåbnet cachen, bliver cachen hermed arkiveret.

Caches der bliver arkiveret på grund af misligholdelse og manglende respons, kan ikke hentes frem fra arkivet igen.

OBS
* Hvis du skriver om en bestemt cache skal GC kode og navn fremgå som det første i beskeden, gerne med et link.
* Denne, og andre logninger af typen "Reviewer note" og "Note to reviewer" bliver automatisk slettet når cachen publiceres.

Geohilsen

Toa Ignika
Frivillig Geocaching.com reviewer for Danmark, Færøerne og Grønland

Kontaktinformation: danskereviewere@gmail.com

Følg de danske reviewere på Facebook
(mgl aktion)

More
Hidden : 04/04/2010
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Husk af afslutte dit fund med en god logning.
En god logning hjælper fremtidige findere af cachen og glæder cacheejer.
Læs mere om kampagnen på www.dengodelogning.dk

Blovstrød Kirke

Om Kirken

Blovstrød Kirke er en gammel landsby kirke, Den del af kirken, der udgør skibet og koret, er i sin oprindelse antagelig fra sidste halvdel af den "Romanske tid" (ca. 1050-1250). I sidste halvdel af 1000 tallet kom teglbrændingens kunst fra Lombardiet til Danmark, og med den fik vi et lettere materiale at arbejde med, hvorfor det må antages, at skibet og koret, der er bygget af kampesten, må være opført noget før år 1200. På et tidspunkt blev kirken hvidkalket og i 1400'erne blev korets og herefter også skibets trælofter udskiftet med krydshvælvinger. Omkring 1500 opførtes tårnet ved skibets vestgavl.Tårnet står på en fod af kampesten, som kan stamme fra skibets og korets tag-gavle, der samtidig blev nedrevet og genopført i munkesten. Tårnets gavle er ommuret 1805 og muligvis påny i 1843, da tagværket blev udskiftet. Våbenhuset menes opført efter 1550.

År 1645 omtales kirken som "ganske meget brøstfældig", men først i 1840-1880 gennemgår kirken en omfattende restaurering, hvor bl.a. skibets og korets tag-gavle ommures med tegl, medens det meget brøstfældige sydøsthjørne og en del af sydsiden af skibet skalmures med større kløvesten end den øvrige del af bygningen. Samtidig fjernes hvidtningen således, at kirken fremtræder i blank mur med røde tegltage. Kirken får omkring år 1874 rundbuede jernvinduer i skib og kor. De afløste de spidsbuede, der indsattes i 1841, som igen afløste små vinduer med blyindfattede "spidsruder" fra 1793.

Af mere kuriøs information kan det nævnes, at Cache-ejeren blev døbt i Blovstrød kirke i 1974 samt at Lene Nystrøm og Søren Rasted blev gift i denne kirke i 2001.

Selve Cachen

Dansk

Cachen findes indenfor 500 meter på følgende kordinater N55 5A.BCD E12 2E.FGH, hvor A-H er følgende

A: Antal træer på P-pladsen foran kirken / Antal vinduer i våbenshuset.
B: Antal nedløbsrør på kirken – vinduer i koret.
C: Antal Vinduer i kirkeskibet og koret.
D: Antal træer på P-pladsen foran kirken * Antal vinduer i våbenshuset.
E: Antal vinduer i kirkeskibet
F: Antal Vinduer i våbenhuset.
G: Antal vinduer i koret.
H: ((Antal små glas i det store vindue i tårnet - Antal nedløbsrør på kirken) / Antal Vinduer i kirkeskibet) – Antal træer på P-pladsen foran kirken.

Note: Det lille vindue øverst i gavlen af koret skal ikke tælles med.

Opdatering August 2014: Der er fældet et træ på P-pladsen foran kirken, så der skal ligges en til det antal du tæller.

Tværsummen af N=5 og E=7

God tælle- og søgelyst.English

Caches found within 500 meters at the following coordinates N55 5A.BCD E12 2E.FGH where A-H is the following

A: Number of trees at the car park in front of the church / Number of windows in the porch.
B: Number of downpipes at the church - Number of windows in the choir.
C: Number of windows in the nave and choir.
D: Number of trees at the car park in front of the church * Number of windows in the porch.
E: Number of windows in the nave.
F: Number of windows in the porch.
G: Number of windows in the choir
H: ((Number of small glass in the large window in the tower - Number of downpipes at the church) / Number of windows in the nave) – Number of trees at the car park in front of the church.

Note: Don't count the small window at the top of the gable of the choir.

Update August 2014: A tree is cut down, so add one to the numbers off trees at the car park

Cross sum of N=5 and E=7

Additional Hints (Decrypt)

Irq sbqra ns rg fgbeg geæ / Ng gur ebbg bs n ovt gerr

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)