Skip to Content

This cache has been archived.

kelientje: De cache blijkt weg te wezen en herstel gaat hem niet worden. Iedereen bedankt voor zijn of haar bezoek aan de cache en de leuke logjes. De cache heeft zijn langste tijd gehad.

More
<

............, wat zing je vroeg

A cache by kelientje Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 7/11/2010
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size: micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


............, wat zing je vroeg

 
Waternatuurtuin in het westerpark
Oorspronkelijke natuur in Westerpark bestaat niet meer, wel heeft het groen een natuurlijk karakter door het ecologisch beheer van de restanten veenweidelandschap en de nieuwe leefgemeenschappen op onze ‘kunstduinen’, de spoortaluds van Prorail (NS).
De oorspronkelijk natuur verdween onomkeerbaar in de 12e eeuw door bedijking van het veenmoeras waar invloed van het getij vrij spel had. Door bedijking en ontwatering werd landbouw en veeteelt mogelijk. Er ontstond een cultuurlandschap met hier en daar restanten ‘cultuurlijke’ natuur. Dit landschap bood ruimte aan vele diersoorten maar raakte in de 19e eeuw versnipperd door de sterke groei van de stad. Bebouwing, infrastructuur en industrie zorgden ervoor dat de overlevingskansen van diersoorten kleiner werden. Het is in 2007 daarom verassend hoeveel diersoorten nog kans hebben gezien zich aan de enorme gebruiksdruk, lawaai, lucht- en lichtvervuiling aan te passen.
 
De Waternatuurtuin is een 4 hectare groot terrein bestaande uit diverse eilandjes. Het is een restant van het voormalige uitgestrekte veenweidegebied. Om de natuurwaarden van het oorspronkelijk weidegebied te behouden te ontwikkelen, is in 2003 een vernieuwd soort- en biotoopgericht beheer ingevoerd. Het jaarlijks maaien, instandhouden van knotwilgen en ontwikkelen van moerasnatuur wordt samen met vrijwilligers en Landschap Noordholland gerealiseerd.
Het gebiedje dreigde vóór 2003 door te weinig maaiwerk te verruigen met verlies aan soorten als gevolg. Nu is het beheer intensiever geworden en kleinschalig vandaar de naam ‘tuin’. Ook werd de toegankelijkheid verbeterd voor natuurliefhebbers en zijn graspaden en plankbruggen aangelegd.
De Waternatuurtuin is van groot belang voor vogels doordat de drassige grondslag ervoor zorgt dat in het winterseizoen er vrijwel niemand komt en daardoor relatief rustig, en er volop natuurlijk voedsel is. Zo zijn bijvoorbeeld begin maart 2008 de volgende bijzondere soorten waargenomen: grutto, waterral, wintertaling en groenling. Op andere momenten zijn kievit, watersnip, scholekster, blauwborst en karekiet waargenomen.
Door de rietruigten, het met bomen begroeide westelijk gelegen ‘boseilandje’ dat niet toegankelijk is voor bezoekers, een plek waar verlanding van een sloot als beheermaatregel is opgenomen en de vele braamstruwelen is de Waternatuurtuin een aantrekkelijke broed- en verblijfplek voor vogels. Het terrein is echter niet aantrekkelijk als broedplek voor weidevogels.
 
Dit ondanks de beheerinspanning om het hoofdeiland tot hooiland te maken (nu nog sterk verruigd door storingsvegetatie) is de Waternatuurtuin door zijn schaal, inrichting en omgeving niet geschikt voor grondbroeders van open gebieden. De vele bomen en spoordijken en gebouwen in de omgeving staan succesvol broeden voor deze soorten in de weg. Waternatuurtuin
Ook is de mate van verstoring groot door de vele recreanten rond de Waternatuurtuin, het Cultuurpark evenemententerrein er pal naast met kermissen en openluchtconcerten. Een belangrijke verstorende factor van broedsels van weidevogels is echter de regelmatige kans op verstoring door passanten (die ook over een afgesloten hek zouden klimmen) en wildkamperende dak- en thuislozen. De belangrijkste factor die succesvol broeden in de weg
staat is echter de hoge mate van predatie door de tientallen reigers en eksters. Ook de in het gebied aanwezige vos, marterachtigen en (verwilderde) katten dragen daartoe bij.
 
De Waternatuurtuin met zijn natuurvriendelijke inrichting richt zich op natuurbeleving. Overige recreanten gaan naar het park of evenementengazon. Deze factoren en de drassigheid dragen
er toe bij dat er in de praktijk een aanvaardbare gebruiksdruk is in harmonie met de aanwezige natuurwaarden.
 
In de toekomst kunnen bij een grotere biodiversiteit of toenemendekwetsbaarheid van biotopen er natuurlijk wel aanleidingen zijn om de gebruiksdruk vaker incidenteel te reguleren in de Waternatuurtuin. Daarbij wordt ook gedacht aan het winterseizoen.
De reden is dat er juist dan kans op vertrapping van de drassige bodem bestaat
en verstoring van overwinterende vogels of vogels op doortocht.                         
Bron: link

Houd u er rekening mee
  • Dat er in Amsterdam overal betaald parkeren is en dat er op het niet betalen hoge boetes staan.
  • Dat er op de cache locatie Muggels kunnen zijn.
  • Dat u als in veel Nederlandse natuurgebieden gebeten kunt worden door teken. Ongeveer 10- 15% van de teken in Nederland is besmet met bacteriën waardoor u de ziekte van Lyme kunt oplopen. Na besmetting vormt zich binnen enkele dagen een rode ring of vlek rond de plaats waar de teek zat. Later kunt u zich grieperig voelen. Om teken te beletten zich in u vast te bijten, is het raadzaam om in bos en heide afsluitende kleding te dragen. Thuisgekomen is het verstandig na te gaan of zich teken op uw lichaam bevinden.
  • Dit een micro cache is en dat u zelf een pen mee moet nemen.
  • Wilt u de cache op dezelfde manier terug plaatsen aub

Zou u zo vriendelijk willen zijn om geen spoilers en geen foto's van de cache in u log te zetten en de cache niet te opzichtig te loggen.


trash bag Succes en veel plezier met deze cache

Help Nederland schoon houden  "Cache In Trash Out"
Als u aan het Geocachen bent neem dan het zwerfaval wat u op uw tocht tegenkomt even mee.

Additional Hints (Decrypt)

Jng zvf wr va qr gvgry.
Tennt qr pnpur bc qr whvfgr znavre greht mrggra OIQ

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa) 

Find...

438 Logged Visits

Found it 412     Didn't find it 8     Write note 6     Archive 1     Temporarily Disable Listing 5     Enable Listing 4     Publish Listing 1     Owner Maintenance 1     

View Logbook | View the Image Gallery of 30 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.