Skip to content

<

Knivsås-Borelund

A cache by nilssol Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 05/09/2010
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
2.5 out of 5

Size: Size:   not chosen (not chosen)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Knivsås-Borelund

[Swe]

Hurvida Knivsås fått namnet av sin form är inte säkert men troligt: den långsmala grusåsen har en smal kam över sina åt båda håll branta sluttningar och man balanserar om inte på en egg så i alla fall en getrygg. Knivsås kan sägas vara något av den mönstergilla rullstensåsen, väl synlig på håll från Dalby mot Veberöd. Åsarna bildades som steniga grussträngar i issprickor under den senaste istiden. Uppe från åsen har man god utsikt åt ömse håll, inte minst norrut mot Hällestad där hela det system av rullstensåsar, som Knivsås tillhör, böljar vidare, längre än ögat når. Knivsås står inte bara som förnämlig exponent ute i det fria utan fortsätter också västerut in i skogen och kan följas i bokarnas skugga. För att få annat perspektiv på åsen kan man gå ett stycke på Skåneleden, som löper hela vägen nedanför. För att logga cachen som funnen måste du svara på följande frågor:

1. Mät vattentemperaturen?

2. Mät med t.ex. din GPS höjden över havet vid utsiktsplatsen N 55 39.576 E 013 24.149.Ta dig sedan till earthcache koordinaten och gör en liknande mätning, räkna ut skillnaden mellan dessa 2 punkter i hela meter?

Skicka svaren på frågorna i ett email till mig.

Valfritt: Ta ett foto på dig/er och/eller GPSén Ni behöver inte vänta på att få godkännande på mail innan ni loggar, jag hör av mig om det skulle vara något problem.

[Eng]

Whether Knivsås derives its name from its shape is not certain but probable: the long, narrow gravel ridge has a narrow ridge on its both ways and steep slopes to balance if not on an edge, then at least one goat ridge. Knivsås can be said to be one of the exemplary boulder ridge, visible in the distance from Dalby to Veberöd. The ridges formed by rocky gravel strings in icecracks during the last ice age. Obvious from the ridge has good views to both sides, not least Hällestad north towards where the whole system of ridges, which belongs Knivsås, billows on, longer than the eye can see. Knivsås stands not only as a premier exponent in the open but also continues westward into the woods and can be followed in beech tree’s shadow. To get another perspective on the ridge you can walk on a piece of Skåneleden, which runs all the way below. To log the cache as found, you must answer the following questions:

1st Take the watertemperature?

2nd Measure with such GPS altitude outlook at N 55 39 576 E 013 24 149. Getting to the earth since the cache coordinate and make a similar measurement, calculate the difference between these two points, and answer in whole meters?

Send the answers for the questions in an email to me. Optional: Take a photo of you and/or GPSén

You need not wait for the approval of the email before you sign, I'll be in touch if there would be any problem.

free counters

Additional Hints (No hints available.)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.