Skip to Content

<

Artikularny kostol - Istebne

Hidden : 04/04/2010
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
2.5 out of 5

Size: Size: micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Artikulárny kostol - Istebné / Articulary church - Istebné
Kostol

Artikulárny kostol je sakrálna stavba postavená na základe artikúl (clánkov) prijatých v roku 1681 na šopronskom sneme, ktoré umožnili výstavbu protestantských cirkevných objektov v niektorých stoliciach a mestách Uhorska.
Artikula stanovovala pre výstavbu nového kostola nasledovné podmienky:

 • musel byt postavený na okraji obce, mimo mestských hraníc
 • musel byt postavený v priebehu jedného roka
 • musel byt celý z dreva a postavený bez použitia kovových prvkov
 • kamenný základ mohol mat nanajvýš jednu stopu od zeme
 • nesmel mat vežu
 • vchod nesmel byt priamo z ulice

Na miestach súcasného kostola v Istebnom stála pôvodne malá kaplnka, pochádzajúca z roku 1686. V roku 1730 bola kaplnka rozšírená a pod kostolom boli vybudované krypty.V tejto podobe, s pôdorysom gréckeho kríža, sa zachoval dodnes. V interiéri kostola sa nachádzajú vzácne malby, barokový oltár s obrazom sv.Trojice, kazatelnica vo florentínskom slohu so sochami evanjelistov a nemenej vzácny drevený kalich.
V r. 1985 sa robila rekonštrukcia strechy. Žial v r. 1990 boli vykradnuté vzácnosti interiéru - sošky a malby.

Kostol je plne funkcný a slúži farníkom.
Otváracie hodiny: denne od 10.00 do 17.00, okrem casu bohoslužieb
Kontakt: Evanjelický farský úrad +421 43 589 1353

Zvonica Articular Church is a sacred building which was constructed on the basis of articles issued in Sopron Concilium in 1681, which allowed the construction of Protestant church buildings in some cities in Hungary.
Articules prescribed the following conditions to build a new church :

 • had to be built in the village periphery, outside the city borders
 • had to be built within one year
 • had to be built of wood without using metal components
 • stone base may had at most one foot from the ground
 • tower was not allowed
 • entrance may not be from the street side

There was originally a small chapel on the current church site, bult in 1686. The chapel was enlarged in 1730 and there were built the crypts under the church. Church's ground-plan is Greek cross. There are rare paintings, baroque altar, the pulpit in the Florentine style with statues of evangelists and precious wooden kalich inside the church. The reconstruction of the roof was made in the year 1985. Unfortunately, in the year 1990 the interior rarities were stolen - paintings and statues.

The church is fully functional and serves parishioners.
Opening hours: daily 10:00 to 17:00, except in time of worships
Contact: Lutheran Parish Office +421 43 589 1353

Zdroj: Wikipedia, Obec Istebne
Drevené kostolíky Slovenska

Additional Hints (Decrypt)

FX: xre cbq mibavpbh, anq uynibh
RA: pbavsre haqre gur oryy gbjre, bireurnq

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.