Skip to content

<

Rinnebäcksravinen earth cache

A cache by Dr Mike Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 04/05/2010
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1 out of 5

Size: Size:   other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


RINNEBÄCKSRAVINENSvenska:

OBS! Detta är ingen vanlig cache, utan en earth-cache. Denna loggas genom att besvara en del frågor. Foto på angiven plats är helt frivilligt, och behöver inte tas, men det är alltid välkommet med ett foto ihop med loggen. Emaila svaren till mig. Lägg ej ut svaren på loggen. Om svaren läggs ut i loggen, då kommer jag att radera loggen. Det är ok att logga cachen innan ni fått svar från mig.


Mellan Fågelskolan och Värpinge by ligger rinnebäcksravinen, Lunds första kommunala naturreservat. Ravinen utgör gräns mellan bebyggelsen i sydöst och det öppna odlingslandskapet och golfbanan i nordväst. Den djupt nerskurna bäckravinen betas och här kan man fortfarande hitta många av de gamla betesmarkernas örter.


Ravinen är bara några hundra meter lång och ca 50 m bred där den är som bredast. Man klättrar över en övergång i fårstängslet och går ner i botten av ravinen. Fåren betar under vår och sommar. Tidigt på våren kan man få se lamm. Ravinen har bildats när isen smälte och stora vattenmassor skar ner i marken. På den branta kanten kan man se avlagringar från istiden. Man hittar flinta och urbergsrester.


Se koordinater till en info-tavla, där ni ska utläsa svaren till följande frågor.


1. Rinnebäcksravinen skapades när ungefär ? För hur många tusen år sedan ?

2. Vilket år köpte Lunds kommun ravinen och skapade natur-reservatet ?

3. Om ni vill, helt frivilligt, ta ett valfritt foto av er med gps:en / ni själva samt ravinen i bakgrunden. Ta gärna egna valfria foton av ravinen också och skicka med in med loggen.


English:

This is not an ordinary cache, but an Earth-cache. This You may log, if You can answer a few questions correctly. In the given place, it is completely voluntarily to take a photo. Email me the answers, and do not put out the answers in the log please. If You put out the answers in the log, I will erase your log. It is ok to log the cache before you receive an ok-email from me.


Between the school ”Fågelskolan” and Värpinge village, is the Rinnebäcks ravine, Lunds first municipal nature reserve. The ravine is the border between the village in the southeast and the open landscape and golfcourse in the northwest. The deep cut ravine is grazed by sheeps and here you still can find many of the old grazedlands herbs.


The ravine is just a few hundred meters long and appr. 50 metres wide where it is the widest. There are several crossings into the ravine along the fences. There can you cross and go down into the ravine. Early in the spring-time you could be lucky to see small lambs. This ravine has been formed when the ice from the ice-age time melted, and large amount of water cut down in the ground. On the steep edge of the ravine, You can see deposits from the ice-age. You could find flint and bedrock remains here.


See the coordinates for the info-board, where you will find the answers to the following questions. The text on the info-board is only in swedish, but you will manage to find the easy answers anyway.


1. When was the ravine created appr. ? How many thousands of years ago?

2. What year did the Lunds county buy the ravine-area and created the nature reserve ?

3. If You like, completely voluntarily, take a photo of your choice with the gps and/or you and the ravine in the background, and put it in your log. Please feel free to take more photos of the ravine and include them also in your log.

Additional Hints (Decrypt)

Työz rw ngg fxvpxn va finera gvyy PB / Qbag sbetrg gb fraq va gur nafjref gb PB.

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.