Skip to content

<

Sabotin - Sv. Valentin

A cache by gregorprinc Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 04/02/2010
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
4 out of 5

Size: Size:   regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

SL:
Sabotin je 609 m visok hrib med reko Soco in Goriškimi Brdami. Na vrhu so ostanki cerkvice Sv. Valentina. Med prvo svetovno vojno so tu potekale ene najhujših bitk soške fronte.

EN:
Sabotin is 609 meters high hill between Soca river and Goriška Brda countryside. St. Valentine's church ruins are on the top of the hill. Some of the worst battles of Soca front took the place here during the first world war.

SL:
609 metrov visok hrib Sabotin se vzpenja nad desnim bregom Soce, severno od Nove Gorice. Dostopen je iz vec smeri. Z avtomobilom iz Nove Gorice preko solkanskega mostu, cez Brda do Vrhovelj, kjer nas od vrha hriba loci še sedem kilometrov poti, ki je primerna tudi za kolesarje. Do Vrhovelj lahko krenemo tudi po drugi poti in sicer iz Nove Gorice po soški dolini do Plav, kjer preko mostu preckamo Soco in se povzpnemo do Vrhovelj, kjer kmalu naletimo na že omenjeno pot. Na greben Sabotina pa je možen vzpon tudi peš. Priljubljeno izhodišce je predvsem tako imenovana sabotinska cesta, od koder sta speljani dve planinski poti na sam vrh hriba. Atraktivnejši pa je vzpon po nekdanji avstro-ogrski oskrbovalni poti po vzhodnem pobocju hriba.

Na Sabotinu so danes ohranjeni številni sledovi obeh svetovnih vojn. V strmih vzhodnih stenah so ohranjene kaverne kjer je bilo poveljstvo branilcev, zaklonišca za moštvo, vodni zbiralnik in postaja žicnice. Nekatere kaverne niso vec ohranjene v prvotni podobi, saj so jih Italijani po zavzetju hriba preuredili za svoje potrebe in vanje namestili topove, katerih cevi so bile usmerjene na nasproti ležece vrhove. Italijanskih topniških kavern je na grebenu Sabotina kar precej in številne med njimi so tudi lepo ohranjene. Ohranili pa so se tudi nekateri elementi italijanskega spominskega parka, ki so ga v spomin na svoje padle vojake postavili v letih po prvi svetovni vojni.

V letih 2006-2007 so clani Društva soška fronta Nova Gorica, v okviru projekta Sabotin - park miru, ocistili in obnovili del frontnih položajev na vrhu Sabotina.

EN:
609 meter high hill Sabotin climbs above the right bank of the Soca River, north of Nova Gorica. It is accessible from several directions. By car from Nova Gorica, over the Solkan bridge, across the Brda region to Vrhovlje direction then we turn to the Sabotin and seven more kilometers onward to the top of a hill. We can reach Vrovlje the other way too. From Nova Gorica up to the Soca valley to Plave, where we cross the bridge over the Soca and drive up to Vrhovlje. On the Sabotin is also possible to climb on foot. Popular starting point is particular so-called sabotinska road, from where they pass two mountain trail to the top of the hill. Attractive, the slope of the former Austro-Hungary-supply routes on the eastern slope of the hill.

Sabotin preserved many traces of the two world wars. In the eastern walls have been preserved the caves where the headquarters of the defenders, a shelter for the team, water reservoirs and cable car station were placed. Some caves are no longer preserved in the original image, because the Italians converted them to their needs and placed cannons shotting on the opposite hills. Many of Italian artillery caverns on Sabotin are well preserved. Especially interesting are also some elements of Italian Memorial Park, which was in memory of their fallen soldiers erected in the years after World War II.

In 2006-2007, are members of Association of the Isonzo Front in Nova Gorica, the project Sabotin - Peace Park, cleaned and restored part of the front's positions on top of Sabotin.

vir: prohereditate.com

Za iskanje tega zaklada priporocam dobro pohodniško obutev in PREVIDNOST pri stikanju po kamnih. V toplih dneh lahko srecate kakšno kaco!

Recommended good walking or climbing shoes to reach this cache and CAUTION searching between stones, there could be a snake under it especially in warm sunny days!

O Sabotinu / About Sabotin: (visit link) (visit link) (visit link) (visit link) (visit link) (visit link)

Kako do vrha:
peš: (visit link)
kolo (avto): (visit link)

How to reach the top:
hiking: (visit link)
cycling (car): (visit link)

POMEMBNO:
Ne glede na smer od koder prihajate, zadostuje da sledite oznacenim planinskim potem!

IMPORTANT:
apart from the way you come from, it will be enough to follow marked mountain tracks!

Zacetna vsebina / initial content:
- vpisna knjiga, svincnik, sporocilo, silikagel / logbook, pencil, note, silikagel (ne vzeti / do not take)
- bombažna torba / cotton bag
- trak za kljuce / keystrip
- marker
- TB
- FTF certifikat

Additional Hints (Decrypt)

"Ðryr" Ebpx vf gur fcbvyre - ivrj sebz gur pnpur

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.