Traditional Geocache

Otanmäen kaivos

A cache by iituska78, adopted by Aatu10 Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 4/18/2010
In Finland
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size: micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Cache Issues:

  • This cache is temporarily unavailable. Read the logs below to read the status for this cache.
Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Vuolijoen Otanmäessä toimi vuosina 1953-1985 kaivos, joka antoi työtä sadoille kainuulaisille. Lisäksi Otanmäki Oy synnytti uuden asuma-alueen kaivoksen viereen. Otanmäki tunnetaan korpikaupunkina keskellä Kaenuuta, jossa toimi mm. Suomen ensimmäinen valintamyymälä "pikaostola".

Otanmäen kaivos tuotti rautamalmista saatavaa magnetiittia, ilmeniittiä ja vanadiinia. Vanadiinin tuottajana Otanmäki oli maailmanlaajuisesti merkittävä, mutta yhtiö oli kaivospiireissä tunnettu myös monien teknisten ratkaisujen kehittäjänä ja siten siellä kävi usein asiantuntijoita ja valtiovieraita tutustumiskäynneillä.

32 vuoden aikana Otanmäestä ja sen viereisestä, vuonna 1979 avatusta Vuorokkaan esiintymästä nostettiin miljoonia toneja malmia. Ennen sotia Otanmäki oli metsäaluetta: maantie sinne rakennettiin vuonna 1946 ja rautatie vuonna 1952. Ensimmäinen Otanmäen säilyneistä kerrostaloista valmistui vuonna 1952 ja alueelle rakennettiin 1950- ja 1960-luvulla kaikkiaan kymmenen kerrostaloa, jotka sijaitsevat Vuorimiehentien ja Mainarintien varsilla. Kerrostalot kertovat vieläkin kaivostaajaman menneisyydestä, sillä kaikilla taloilla on kaivostoimintaan liittyvä nimi (Malmi, Titaani, Lyhty, Nousu, Kiisu, Kenno, Mylly, Rumpu, Happo, Kuula ja Vana). 1960-luvun alussa Otanmäen alueella oli noin 1900 asukasta, kun Vuolijoen kokonaisasukasmäärä oli noin 4800. Tällähetkellä Otanmäen suurin työllistäjä on Suomen ainoa junanvaunutehdas Transtech, joka sijaitsee osittain entisen kaivoksen alueella.

Otanmäki on tullut tunnetuksi myös 2000-luvulla pakolaisten vastaanottamisesta. Vuolijoen kunnan aikana kunnassa asui (Otanmäen ansiosta) heti Helsingin jälkeen toiseksi eniten ulkomaalaisia/asukas. Otanmäessä onkin sanonta "Miksi lähtisit ulkomaille, kun voit mennä Otanmäkeen. Koko maailmahan on jo täällä."

Otanmäen kaivosyhdyskunta on nimetty valtioneuvoston joulukuussa 2009 vahvistamassa rakennusinventoinnissa valtakunnallisesti merkittäväksi rakennetuksi kulttuuriympäristöksi.

Koska Otanmäen maisemaa hallitseva kaivostorni on Transtechin aidatulla alueella, löytyy tämä kaivosaiheinen kätkö Otanmäen keskustasta. Paikalle pääsee helposti autolla, kyseessä on siis drive-in kätkö. Paikalla on jatkuvasti liikennettä ja ihmisiä, sillä se sijaitsee kirjaston, koulun, kaupan ja ravintoloiden lähesyydessä. Auton voi kuitenkin ajaa suojaksi ja lapset (sekä lapsenmieliset) antavat hyvän tekosyyn puuhailla paikalla.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

At Otanmäki operated a mining company between 1953-1985, which gave work to hundreds of people. Otanmäki Ltd gave also birth to a new residential area nearby the mine. Otanmäki is known as a backwoods town in the middle of Kainuu and there was for example Finland's first supermarket "pikaostola".

Otanmäki Ltd. produced mine: magnetite, ilmeniit and vanadium. As a vanadium producer Otanmäki was globally significant, but the company was also well known for many technological solutions, and there visited often experts and state guests to explore new technology of mining. During 32 years of mining at Otanmäki and Vuorokas (opened in 1979) was lifted millions of tonnes of ore. Before the war years Otanmäki was an area of forest: the road was built there in 1946 and the railway in 1952. First one of the apartment houses was built in 1952 and other (total of ten) were built in 1950’s and 1960’s.

Apartment houses of Otanmäki tells even today stories of the mining community: every appartent house has a name associated with mining (f.ex. Ore, Titanium, Lantern and Acid). In the early 1960s Otanmäki area had about 1,900 inhabitants, when Vuolijoki total population was about 4800. Currently largest employer of Otanmäki is the only wagon factory of Finland, Transtech. Industries of wagon building is located partly on former mine area.

Otanmäki has also become popular in the 2000s receiving number of refugees. At the Vuolijoki commune lived (because of Otanmäki) second largest amount of immigrants / inhabitant, immediately after our capital Helsinki. At the Otanmäki is saying "Why would you travel abroad, when you can go to Otanmäki? The whole world is already in here."
Otanmäki mining community has been designated in December 2009 by government as an “important built cultural environment of Finland”.

Since mining tower, which is dominating the landscape of Otanmäki is at the moment at fenced area of Transtech, this cache is found at Otanmäki center. The cache is easily achieved by car so this is a drive-in cache. There is constant traffic and lots of people, because cache is located nearby the library, school, commerce and restaurants .

Additional Hints (Decrypt)

Cvrara irghevzvrura yrvxxvcnvxxn. Zntarrggv.

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)

 

Find...

271 Logged Visits

Found it 210     Didn't find it 48     Write note 6     Temporarily Disable Listing 1     Publish Listing 1     Needs Maintenance 1     Owner Maintenance 3     Update Coordinates 1     

View Logbook | View the Image Gallery of 3 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated: on 3/5/2017 3:47:27 AM (UTC-08:00) Pacific Time (US & Canada) (11:47 AM GMT)
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum