Skip to content

<

Preciosa

A cache by Yari Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 04/08/2010
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Preciosa ,Vestas V39 500kW Vindkraftverk / Wind turbines on Mellanön, Eckerö.

Åland är en föregångare på vindkraftsområdet.

Den privatägda åländska vindkraftsverksamheten inleddes då Ålands Vindenergi Andelslag startade år 1994.
När man började bygga vindkraftverken ville man ge dem ärofyllda namn och därför döps de alla än idag efter framgångsrika åländska segelfartyg som har seglat för kommunen där kraftverket står. Det första åländska fartyget att segla över Atlanten, Preciosa från Eckerö, fick namnge andelslagets första vindkraftverk på 500 kW som togs i bruk just i Eckerö.

20 år i tjänst
Vindkraftverket Preciosa tjänade Åland troget i över 20 år. Hon togs ur drift 24 maj 2016 och hann under sin tid producera 23 272 560 kWh till gagn för den åländska miljön. Eftersom hon då hade passerat 20 år så var hon diskvalificerad för den lokala produktionsstödet som Ålands landskapsregeringen infört. Eftersom elpriserna fortsättningsvis var låga tog andelslagets styrelse beslut om att sälja verket, trots att hon var i fullgott tekniskt skick. Vad vi vet idag så står hon på Irland och producerar elenergi på sin nya plats.

Vingdiameter: 39 m. Navhöjd: 40 m 

 

Åland is a pioneer in the field of wind power.

The privately owned Åland wind power business started when Åland's Wind Energy Cooperation started in 1994.
When they started building the wind turbines, they wanted to give them honorable names and therefore they are all still called today after successful Åland sailing vessels that have sailed for the municipality where the power plant stands. The first Åland vessel to sail across the Atlantic, Preciosa from Eckerö, was able to name the cooperative's first wind turbine of 500 kW, which was commissioned in Eckerö.

20 years in service
The Preciosa wind turbine served Åland faithfully for over 20 years. She was decommissioned on May 24, 2016 and during her time produced 23,272,560 kWh for the benefit of the Åland environment. Since she had then passed 20 years, she was disqualified for the local production support introduced by the Åland Landscape Government. As electricity prices remained low, the board of the cooperative decided to sell the plant, despite the fact that it was in good technical condition. What we know today is that she is in Ireland and produces electricity in her new place.

Wing diameter: 39 m. Hub height: 40 m

 

Additional Hints (Decrypt)

Syng fgra / Syng fgbar

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)