Skip to content

This cache has been archived.

Toa Norik: #This cache has been archived by a Swedish reviewer#

Hej tonnang!

För ett tag informerade vi dig om att allt inte verkade stå rätt till med din cache och bad dig då ta reda på hur det stod till, samt åtgärda eventuella problem. Då det inte syns några tecken på att du gjort det, kommer jag nu att arkivera din cache.

Jag ber dig plocka in ev. rester av din cache så att de inte ligger kvar och skräpar ner.

Hälsningar
Toa Norik, reviewer


Besök gärna Sveriges avdelning i Geocachings officiella wiki , där du hittar information för dig som cacheägare.

More
<

Eskilstuna järnväg

A cache by tonnang Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 04/19/2010
Difficulty:
1 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


[Sve]
Under 1800-talets industriella expansion ökade behovet av nya transportvägar. Eskilstunas närhet till Bergslagen bestämde den lokala agendan. Det gällde här att bygga järnväg från Västmanland till Oxelösund, via Eskilstuna och Flen.

År 1872 beslutade Eskilstuna stadsfullmäktige bidra 15000 riksdaler till järnvägsbygget mellan Oxelösund-Flen-Westmanland. Arbete pågick under drygt tre år innan hela banan kunde öppnas för allmän trafik år 1877. Delar av sträckningen var färdiga redan tidigare, och i november 1875 var det dags för en liten premiär när det första loket rullade in i Eskilstuna.

Nästa stora järnvägsbygge, Norra Sörmlands järnväg mellan Eskilstuna och Stockholm, inleddes i början av 1890-talet och stod färdigt år 1895. Banan sträckte sig vidare från Eskilstuna till Nyby bruk i Torshälla och ändstationen Mälarbaden.

Hundra år senare var det så dags för det tredje stora järnvägsbygget i Eskilstunas historia. Sträckan mellan Eskilstuna och Södertälje uppfyllde inte kraven så man byggde en ny järnväg Svealandsbanan, som togs i drift år 1997. Detta har medfört större tillgänglighet i regionen vilket har påverkat Eskilstuna positivt.

Cachen är en liten låda med loggbok, penna och några mindre bytessaker. Se upp för resande mugglare! OBS Cachen är inte placerad på spårområdet.

[Eng]
During the 19th century industrial expansion increased the need for new transport routes. It become necessary to build a railway from Västmanland to Oxelösund, trough Eskilstuna and Flen.

In 1872 Eskilstuna Council decided to give some financial help to the railway construction between Oxelösund-Flen-Västmanland. Work went on for about three years before the entire course could be opened to public traffic in 1877. A part of the route was finished earlier, and in November 1875 it was time for a small premier when the first locomotive came into Eskilstuna.

The next big construction site, North Sörmlands railway between Eskilstuna and Stockholm, began in the early 1890s and was completed in 1895. Track extended further from Eskilstuna to Nyby Bruk in Torshälla and the end station Mälarbaden

One hundred years later it was time for the third major rail construction in Eskilstuna's history. The railway between Eskilstuna and Södertälje were not good enough so they built a new railway, Svealandsbanan, which became operational in 1997. This has led to greater accessibility in the region which has impacted positively for Eskilstuna.

The cache is a small box with a logbook, pencil and a few small exchange items. Note: The cache is not located on the track area.

Additional Hints (Decrypt)

[Sve] Gnx [Eng] Ebbs

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)