Skip to content

14 - Ohnivi psi Traditional Geocache

This cache has been archived.

ice-cream_licker: archivace - presun na opencaching.cz

More
Hidden : 05/03/2010
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Hermann Blumrich, ucitel, písmák a kronikár Frýdlantska, ve své knize 100 Sagen aus dem Friedläder Bezirk popisuje velmi pozoruhodnou událost, k níž došlo na pocátku 19. století. Vedle hlavy mladé dívky se zjevilo zárící teleso podobné kulovému blesku a vykazovalo i jisté známky inteligence. Podobných prípadu bylo v historii paranormálních jevu popsáno nekolik.
U jednoho bohatého sedláka v Libverde pracovala roku 1810 mladá devecka Gertruda. Byla prý velmi šikovná, ale také neuveritelne zvedavá. Nejvíc ji pritahovala starobylá truhla postavená v komore, v níž mel hospodár uloženo patrne neco cenného, protože služce nedovolil, aby se k ní priblížila. Devce však zákaz nerespektovalo. Když sedlák nebyl doma, pokusila se dívka alespon profouknout klícovou dírku u truhlice, aby se podívala dovnitr. Jak ale otevrela ústa k nádechu, vylétlo prý z truhly neco neviditelného a bzucícího a vlétlo Gertrude prímo do pusy. V tu chvíli se život devcete od základu zmenil.
Zemrela mladá
Vedle hlavy dívky se objevilo svetlo, pripomínající žlute zárící míc. Gertruda se ho chtela zbavit, nic však nepomáhalo. Svetélko se drželo nanejvýš pár kroku od ní a nevzdalovalo se od ní ani ve spánku. Nejenže jí sedlák vyhodil ze služby, ale navíc s ní nechteli mít nic spolecného ani chlapci. Ujala se jí až stará Anna Blumrichová, kronikárova prababicka.
Hermann Blumrich ve své pametní knize uvádí, že svetélko údajne rozumelo lidské reci a dovedlo i carovat. Když se napríklad nekdo otázal, kolik lidí stojí venku prede dvermi, koule prskla presne tolikrát, kolik osob tu stálo. Pokud si pak nekdo ze svetla nebo z Gertrudy tropil legraci, ohnivý míc se mu pomstil. Bud ho zfackoval neviditelnou rukou, nebo mu podrazil nohy ci mu provedl jinou taškarici. Dobírat si ho prý nebylo radno.
Mladá dívenka žila se svetélkem nekolik let. Potom jí kdosi poradil, aby požádala o pomoc kneze v hejnickém kostele. Po zásahu dustojných otcu svetlo skutecne zmizelo. Gertruda však od tohoto okamžiku zacala rychle scházet a po nekolika mesících ješte mladá zemrela.
Svetla z Egrynu
Známý lovec záhad Harry Price zas zaznamenal príbeh jisté ženy z Bretane, který se údajne odehrál v roce 1973. Behem bourky vystrcila paní hlavu z okna svého domu a blesk ji zasáhl prímo do cela. Neštastnice sice úder výboje prežila, cosi se s ní ale stalo. Nad její hlavou se prý objevil svetelný míc velikosti mužské pesti s podobnými vlastnostmi jako u Gertrudy. V tomto prípade však svetélko po nekolika mesících samo zmizelo a žena odnesla jeho ztrátu jen nekolikatýdenní težkou únavou.
Jiný popsaný prípad je z roku 1905 a stal se ve Walesu. Mary Jonesová, kazatelka z malé obce Egryn, proslula neobvyklými svetelnými fenomény, které se kolem ní odehrávaly. Reportér místního plátku Daily Mail osobne spatril nad její hlavou ohnivou kouli, která vydávala oslnive žlutý jas. Tri kneží zase videli, jak v tesné blízkosti ženy vystupují ze zeme svetelné mícky a s treskem vybuchují. Kazatelku také neustále doprovázelo nekolik zárících koulí, které kolem ní poskakovaly jako ohniví psíci. Novinár z listu Daily Mirror pak zaznamenal, že cas od casu se nekteré ze svetélek rozzárilo natolik intenzivne, že i za tmy byla videt každá vetvicka a kámen v okruhu nejméne dvaceti metru. Po nekolika minutách prý ale záre opet pohasla.
Neznámý fenomén
Ackoliv se objevilo nekolik podobných prípadu, nikdy nebylo zaznamenáno, že by svetélka nekomu nejak vážne ublížila nebo neco podpálila. Provádela pouze drobné taškarice lidem, kterí se o ne blíže zajímali, a nekdy se snažila hlasitým prskáním a jiskrením odehnat doterné zvedavce od své paní.
Fenomén, pro nejž se v parapsychologických kruzích vžil trefný výraz „ohniví psi“, nebyl dodnes uspokojive vysvetlen. Ví se jen to, že postihuje v naprosté vetšine ženy a že patrne nemá žádnou souvislost s takzvanými zemskými svetly, o nichž jsme v Magazínu 2000 záhad již psali. Odborníci se nicméne domnívají, že podstatou úkazu je neobycejne silná energetická aura. Prebytecná energie se koncentruje do jakéhosi uzlu a mení se na svetlo. Zdrojem „ohnivých psu“ je nevedomky sama postižená osoba, která zpusobuje ruzné doprovodné psychokinetické jevy, pripomínající casto rádení poltergeistu. Protože aura je nejsilnejší u mladých osob bez sexuálního partnera, svetelný úkaz prý postihuje predevším jedince mladšího veku. Proc ale prevážne ženy? To již aurózní teorie nevysvetluje. Nedokáže objasnit ani mechanismus fenoménu, ani z jakého duvodu postižené osoby po zhasnutí svetélka casto umírají. Možná je tedy ve hre ješte další faktor, který veda dosud nedokázala odhalit.

Additional Hints (Decrypt)

genin

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)