Skip to content

KK 2010 - Kosmacov Traditional Cache

Hidden : 05/07/2010
Difficulty:
1 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Related Web Page

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Keška s netradičním výhledem na panorama Klatov. Keška byla založena poblíž trasy turistického pochodu Klatovský karafiát 2010.Obec Kosmáčov

Kosmáčov je obec v katastrálním území města Klatov a nachází se asi 5 km jihovýchodně od Klatov. Je zde evidováno 11 adres. Trvale zde žije 18 obyvatel (r. 2001). Do roku 1921 byla známa pod názvem Kozmacov nebo také Kozmácov.

Kosmáčov cedule obce

Historie obce

První písemné zmínky o Kosmáčově se dochovaly až z druhé poloviny 14. století. V roce 1379 platili v Kosmáčově daně Mikeš ze čtvrti, Otík ze svobodného popluží a Eglhard ze tří čtvrtin a svobodného popluží. Blíže neurčený Otík měl v roce 1379 popluží také v sousedních Kydlinech a v nedalekých Hoštičkách; zdá se, že jde o jednu a tutéž osobu. Jen hypoteticky můžeme usuzovat, že Mikeš je totožný s Míkou Hunstrukem, v letech 1409 a 1411 klatovským konšelem, v kteréžto funkci je již roku 1373 připomínán Jan Hunstruk. Zdá se, že Otíkův díl byl připojen k Mikešově části Kosmáčova potomkem byl snad Jan, píšící se roku 1496 z Hunstruku a na Beňovech. V roce 1544 si město Klatovy dalo zapsat do obnovených zemských desek čtyři pusté poddanské dvory v Kosmáčově s příslušenstvím, jak to roku 1507 koupilo od církevního měšťana Jana Beňovského z Hunstruku

Do obnovených zemských desek bylo v roce 1542 zapsáno také věnování Englharda ze Sobětic na jeho dílu v Kosmáčově manželce Markétě, učiněné již roku 1377. Tato zpráva nám dostatečně určuje majitele další části Kosmáčova. Sousední Sobětice držel roku 1379 Jindřich, který někdy před tímto rokem zřídil v klatovském klášteře kapli sv. Doroty a nadal jí platem vycházejícím z Kosmáčova. Část Kosmáčova zůstávala při Ssoběticích a když se roku 1514 (do zemských desek vloženo r. 1543) bratři Aleš a Mikuláš Sobětičtí dělili o majetek, dostal každý polovici tvrzí Sobětic a Kosmáčova a polovici dědin a lesů k nim náležejících. Aleš posléze oba díly sloučil a jeho syn Václav se roku 1541 stal majitelem obou tvrzí.

Kosmáčovské tvrze

V posledním souhrnném díle o hradech, zámcích a tvrzích se pod heslem Kosmáčov - tvrz můžeme dočíst, že ještě v první polovině 19. století bylo v Kosmáčově (v zahradě domu č. 5) patrné tvrziště, a že dnes jsou již všechny stopy po něm terénními úpravami zcela zahlazeny. V tomtéž díle pod heslem Hunstruk - tvrz, 3,5 km jihovýchodně od Klatov, čteme, že tvrz tohoto jména stála pod vsí Kosmáčovem v lukách při cestě do Kydlin, a že ještě ve 30. letech 20. století zde byly pozůstatky kamenného zdiva a zbytky sklepení. Blízkost rybníka Hunštruku prý nasvědčuje, že se jednalo o vodní tvrz.

Jak se zdá, byla tvrz sobětických vladyků v Kosmáčově roku 1514 ještě obyvatelná - možná byla sídlem Mikuláše ze Sobětic. Je docela možné, že vzala za své v roce 1520, kdy městská vojska podnikla akce proti loupeživému rytíři Petru Sudovi z Řeneč. Aleš ze Sobětic byl jeho příbuzným a společníkem a jeho tvrz v Soběticích byla proto vojskem vypálena a pobořena. Podobný osud mohl postihnout i druhou tvrz sobětických vladyků v necelé dva kilometry vzdáleném Kosmáčově. Sobětická tvrz byla obnovena, ale komáčovská nejspíše ponechána na pospas živlům.

V 16. století bylo několik měšťanů z Klatov povýšeno do šlechtického stavu a zvolili si predikát „z Kosmáčova“. U některých z nich je možné prokázat, že v okolí Kosmáčova vlastnili pozemky. Tak byl roku 1543 povýšen Havel Šamša z Kosmáčova, roku 1555 Pavel Jelítko, který se potom psal Radoňovský z Kosmáčova, roku 1572 se psal z Kosmáčova Pavel Křížek, r. 1583 byli povýšeni Albrecht Růženský z Kosmáčova a Jiřík Slánský z Kosmáčova. Z Klatov zřejmě pocházeli pražský měšťan Jan Klatovský z Kosmáčova (1562), domažlický měšťan Jan Bělehradský z Kosmáčova (1590) a na konci 16. století připomínaný jindřichohradecký měšťan Jan Čech z Kosmáčova. K přijetí predikátu po Kosmáčově je možná inspirovaly tehdy ještě jistě výrazné pozůstatky kosmáčovské tvrze sobětických vladyků v lukách pod Kosmáčovem.

Těžba zlata

Nejstarší upomínkou na lidskou činnost v okolí Kosmáčova jsou stopy po dolování zlata (šachty, štoly, pinky, odvaly) v lese jižně od vsi, provázené keramikou ze sklonku 13.-14. století. Stopy po dolování se rozkládají již na katastru vsi Mochtína a nevíme, zda a jak důlní činnost ovlivnila osídlení v Kosmáčově.


zdroje:
[1] GENEA, Klatovské stránky kmotra Drobka (již nedotupné)
[2] Kosmáčov. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-2013 [cit. 2013-12-11]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Kosmáčov
[3] Šafránek Josef M.; Soupis hradů, letohrádků, paláců, tvrzí a zámků v českých zemích; III.; 1996; s. 54
[4] ROŽMBERSKÝ, P. a M. TRACHTA. Kosmáčovské tvrze?. Hlásky [online]. 1993, roč. 93, č. 2 [cit. 2013-12-12]. Dostupné z: http://hlasky-kas.wz.cz/cas3/h93/h93-02.html#kos


KEŠ / CACHE

Příjezd k místu uložení cache je možný od Klatov přes obce Čínov nebo Sobětice. Projedete vesnicí směrem k vysílači a na prvním rozcestí za Kosmáčovem lze zaparkovat auto. Poté se vydáte od odstaveného vozidla směrem ke křížku a na kraji lesa se nachází již samotný poklad.

kosmáčovský výhled na Klatovy


Od místa uložení keše je nádherný výhled do krajiny. Tato keš je založena u příležitosti turistického pochodu Klatovský karafiát, který každoročně pořádá Klub českých turistů, odbor Klatovy. V roce 2010 se pořádal již 8. ročník znovu obnovené tradice tohoto pochodu. Trasy jsou dlouhé cca 15, 25 a 40 km a vedou každým rokem jiným směrem po známém i neznámém okolí Klatov. Od roku 2010 se snažíme na trase založit novou cache, např. tato cache byla založena nedaleko pohádkové kontroly, proto pozor na čarodějnice, která se tam z ročníku 2010 mohly zapomenout.

SÉRIE „KK” - KLATOVSKÝ KARAFIÁT

Členové turistického odboru KČT Klatovy se v roce 2010 rozhodli založit určitou „keškovou” tradici. Ta se sestává ze založení keše vždy poblíž trasy aktuálního ročníku tradičního turistického pochodu Klatovský karafiát, ke kterému je vydána i speciální limitovaná série CWG. Tyto CWG jsou vždy vložena a připravena pro první nálezce aktuální „karafiátové” kešky daného ročníku a pak v den konání turistického pochodu.

V rámci této tradice již vznikly tyto keše:

Additional Hints (Decrypt)

yrfav cbebfg, mn xnzrarz

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)