Skip to content

Sujske raselinisko Traditional Cache

This cache has been archived.

FroggyBearReviewer: Od ownera sme, žiaľ, nedostali sme žiadnu odozvu na žiadosti o údržbu a obnovu kešky. Preto tento listing teraz archivujem. V mene všetkých jej nálezcov - ďakujem ownerovi za zážitky, ktoré nám priniesla.


Pravidlá:
Archive or unarchive a geocache


FroggyBearReviewer (Michal) - Community Volunteer Reviewer for Slovakia
Geocaching.com | Help Center | Guidelines (Pravidlá) | Regional Guidelines
Odpovede na základné otázky (nielen) ohľadom zakladania kešiek nájdeš v mojom profile.

More
Hidden : 05/23/2010
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Šujské Rašelinisko

Bolo vyhlásené v roku 1983 za prírodnú rezerváciu. Na nepriepustnom štrkovitom nánosovom podloží sa vytvorili rašelinné vrstvy s výskytom slatinno-rašelinových spolocenstiev a ohrozených druhov rastlín. Ide v tejto oblasti o velmi ojedinelý výskyt. Tažba rašeliny je na tomto území zakázaná.Územie rašeliniska leží v Žilinskej kotline, kde ako vieme stále prší. Konkrétnejšie? V Rajeckej doline. Na podloží ílovcov centrálnokarpaského paleogénu sa nachádzajú fluviálne sedimenty poriešnej nivy Rajcianky. Sedimenty sú tvorené zahlineným vápencovým a dolomitovým štrkom Cež územie pretekajú dva meandrujúce malé vodné toky, ktoré ho zásobujú vodou. Na tieto vodné toky je naviazaný biotop slatiny s vysokým obsahom báz s dominantnou šašinou hrdzavou (Schoenus ferrugineus) tvoriacou vysoké bulty. Nájdeme tu prvosienku pomúcenú (Primula farinosa) a tucnicu obyajnú (Pinguicula vulgaris).Rašelinisko patrí k územiam s európskym významom, nakolko tu žijú nielen rastliny ale aj živocíchy ako napríklad: Jašterica živorodá, Vretenica Severská alebo Úžovka obojková. Potravne a úkrytovo sa tu velmi dobre cíti vydra riecna. A nesmieme zabudnút na živocícha Bufo bufo. A žije tam aj takáto háved:


Rozloha: 13,48ha Nadmorská výška 476 m. n. m. Katastr. územie: Rajecká Lesná


Ku keške: Od parkoviska je ku keške vzdialenost asi cca 5 minút chôdze (tam aj spät vrátane logovania:)). Dá sa dat aj bike in, iné vozidlá vzhladom na 4 stupen ochrany neodporúcam. Ako FTF odmenu som zanechal dušu do horského bicykla s galuskovým ventilom (samozrejme že novú:)).

Prosím, šetrite prírodu a dohladávajte doslova podla hintu! Nic netreba nicit, lámat, len príst na miesto a logovat. Je to pri chodníku. Vdaka.

Additional Hints (Decrypt)

2. mynin

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)