Skip to content

<

Langhammars

A cache by nirvald Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 05/27/2010
Difficulty:
1 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


SVENSKA:
Langhammars raukområde är ett mycket fint utflyktsmål om man befinner sig på Fårö.


ENGLISH:
Langhammars raukarea is a very nice excursion if you happen to visit Fårö.


Langhammars


SVENSKA:
Detta är en Earthcache och har ingen fysisk logbok, se mer här nedan:

På Langhammars raukfält hittar du många fina raukar i ett kargt stenlandskap med vindpinade enbuskar och lösa gutefår, mycket vackert ställe att besöka!

En rauk är en sten som formats av ett geologiskt fenomen där en mjuk bergart vittras sönder och en hårdare kärna av kalksten blir kvar efter att havet eroderat stranden.

Gotland är uppbyggt mestadels av kalksten som bildades under Silurtiden för ca 400 miljoner år sedan. Klimatet var då mycket varmare och dom djur och växter som levde då kan man nu hitta som fossiler. Fossilerna och kalkstenen bildades genom att döda djur och växter föll till botten och bildade lager. Trycket som uppstod när lagrena byggdes på gjorde att dessa djur och växter förstenades och att kalksten bildades. Efter istiden när dom mjukare bergarterna erroderades bort blev dom hårda kalkstens-figurerna som vi kan se vid bland annat Langhammars kvar.

Ordet rauk betyder rök på Gotländska (hraukr på Isländska).

Regler för cachen:
För att bevisa att du besökt cachen mailar du mig antalet raukar som är högre än ca 8 meter i området. Posta inte detta nummer när du loggar ditt besök! Du kan också ta ett foto av dig själv med en rauk i bakgrunden, självklart är fotot valfritt.

Regler och varningar för Langhammars:
Som vanligt gäller folkvett, skräpa inte ner osv.
Du får inte plocka med dig fossiler eller andra stenar från Fårö.
Det är förbjudet att elda på området.
Det är inte rekommenderat att bada då det finns pallkanter där det helt plötsligt blir väldigt djupt.
Se upp för lösa får på vägen om du kör bil.
Det finns en giftig växt i området kallad "tulkörten" som man inte ska förtära.

Andra områden där du kan hitta raukar på Gotland är:

N56.922552,E18.129340 - "Hoburgsgubben" (kanske den mest kända)... ur en viss vinkel liknar denna rauk en gubbe med stor näsa. Finns på Gotlands sydspets.

N57.981996,E19.116124 - "Digerhuvud" I närheten av Langhammars.

N57.34704,E18.738442 - "Folhammars" I norra delen av Ljugarn.

N57.943209,E19.088699 - "Gamle Hamns" På Fårö, här hittar du den kända rauken "Kaffepannan" även kallad "Hunden" eller "S:t Oles port"

N56.930384,E18.293286 - "Holmhällar" På sydöstra Gotland.


ENGLISH:
This is an Earthcache which does not have a physical logbook, read more below.

At Langhammars raukfield you will find many nice "raukar" in a barren rock landscape with windswept bushes and gute-sheep running freely. This is a very beautiful place to visit!

A rauk is a stone formed by a geological phenomenon in which a soft rocks crumble and a hard core of limestone is left over after the sea eroded the beach.

Gotland is composed mostly of limestone formed about 400 million years ago. The climate then was much warmer and the animals and plants that lived then you can now find as fossils. Fossils and the limestone was formed by dead plants and animals falling to the bottom of the sea, forming layers. The pressure that occurred when the layers were built on made these animals and plants into fossils and limestone. After the ice age when the softer rocks eroded away, hard limestone-figures formed and we can find these today at Langhammars and all over Gotland.

The word "rauk" means smoke in Gotlandish (hraukr in Icelandic).

Guidelines for the cache:
To prove that you visited the cache you can email me the number of rauks which is higher than about 8 meters in area. Please do not post this number when you log your visit. You can also take a photo of yourself with a rauk in the background, of course, photos are optional.

Rules and warnings for Langhammars:
As usual common sense applies, do not litter, etc.
It is forbidden to take fossils and rocks from Fårö.
It is forbidden to light fires in the area.
It is not recommended to swim here since there are underwater cliffs that drop deep down in the ocean.
Watch out for sheep on the road if you are driving.
There is a poisonous plant in the area called "tulkörten" that you should not eat.

Other areas where you can find "raukar" on Gotland:

N56.922552, E18.129340 - "Hoburgsgubben" (perhaps the most famous)... from a certain angle it resembles an old man with a big nose. Located on the southern tip of Gotland.

N57.981996,E19.116124 - "Digerhuvud" In the vicinity of Langhammars.

N57.34704,E18.738442 - "Folhammars" In the northern part of Ljugarn.

N57.943209,E19.088699 - "Gamlehamn" On Fårö, here you will find the famous rauk "coffeepot" also known as "The dog" or "St. Ole's gate"

N56.930384,E18.293286 - "Holmhällar" Southeastern Gotland.


Rauk

Additional Hints (No hints available.)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.