Skip to Content

<

Klimper på Stensbæk Hede

A cache by micbladt Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 3/13/2012
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
3 out of 5

Size: Size: other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


[DK] Dette er en EarthCache, og der findes ikke en fysisk beholder. Du skal besøge stedet og svare på nogle spørgsmål for at logge denne EarthCache.
[GB] This is an EarthCache, and there is no physical container. You must visit the site and answer the questions in order to log this EarthCache.


Klimperne i Stensbæk Plantage

Velkommen til en helt speciel vestjysk hedeplantage. Selve Stensbæk Plantage har en størrelse på ca. 770 hektar, men med nærliggende plantager og skove har man her et naturområde på over 2.000 hektar.

I plantagens østlige del – Stensbæk Hede (ca. 60 hektar) – bemærker man straks nogle mærkelig ”øer”. Det er små bakker (klimper) med stejle sider og en flad top. Siderne er ofte så stejle at man blive lidt forpustede hvis en bakke skal bestiges.

En klimpe opstår

Videnskabelige undersøgelser (foretaget af Geografisk Institut, Københavns Universitet) viser at klimperne er dannet i perioden for 10.000 år tilbage og frem til for ca. 400 år siden. Dengang lå terrænet noget højere end i dag (svarende til toppen af klimperne) og bestod af sandet hedeslette med små partier af moser.
Under en eller flere kraftige sandstorme er sandet (flyvesand) føget væk, men kun der hvor der ikke var små mosepartier. På disse steder holdt mosen/vandet på underlaget, og stod derfor tilbage – efter stormene – som små øer med en mose på toppen. Stadig i dag er der - på nogle af klimperne - mere vådt på toppen end i det lavere terræn omkring dem. Hvis du kigger godt efter oppe på klimpen, kan du finde tørvemos, som tegn på højmosedannelse.Udgravning af tværsnit, juni 2009: Nederst ses det lyse flyvesand der føg ind over hedeslette for 10-11.000 år siden. Oven over dette ses en hedemose med det cementhårde al-lag i bunden. Omkring år 1600 (+/- 20 år) optræder en eller flere sandflugter. Dels fyldes mosen med sand (det mørke område) og dels fyger sandet væk fra alle områder hvor der ikke er mose. Tilbage står klimperne. Siden er der på enkelte klimper igen dannet mose (højmose - idet den kun forsynes med vand og næring fra nedbøren).


Logning af denne Earthcache

For at logge denne Earthcache skal du besvare følgende spørgsmål pr e-mail via min profil. Du må ikke skrive svar eller hints til svar i din log:

  1. Gå op på toppen af klimpen på cache-koordinaterne (N55° 16.262 E008° 57.909). Beskriv formen af denne flade del. Er den helt flad?
  2. Hvor høj er klimpen? Brug din GPS til at finde højden, ved at finde højdetallet ved hhv toppen og bunden af klimpen. (Hvis du ikke har en GPS der kan fortælle om højden, må du komme med et kvalificeret skøn. Se evt. højden i forhold til din egen højde).
  3. Hvad finder du på WP1 (KL2A9MV) - (N55° 16.235 E008° 57.972)?

NB: Du behøver ikke at vente på et svar fra mig før du logger cachen som fundet. Jeg kontakter dig, hvis der er problemer.

Jeg ser gerne at du uploader et billede med dig, eller din GPS og en klimpe i din log, her på geocaching.com, men der er ikke noget krav!
Fotos må ikke være spoiler-foto i forhold til spørgsmålene!!
The Klimps in Stensbæk Plantation

Welcome to a very special plantation in West Jutland. The Stensbæk Plantation has a size of approx. 770 hectares, but with nearby forests and open land we are talking of an area of over 2,000 hectares .

In the East part of Stensbæk (approx. 60 acres) - you will see some strange "islands". The small hills (klimps) with steep sides and a flat top.

How the klimps was born

Scientific studies (by the Institute of Geography, University of Copenhagen) show that the klimps was formed during the period 10,000 years ago until about 400 years ago. At that time the terrain was higher than today (equivalent to the top of klimps today) and consisted of sandy moorland with small parts of moor/bog.
During one or several heavy sandstorms, sand was blown away, but not where there were small parts of moor. Thise places with water in the surface, was therefore left behind - after the storms - like small islands with a bog on the top. Still today it is more wet on top of the klimps than in the lower ground around them.Section, June 2009: At the Bottom you see the light sand that flew over the moorland 10-11,000 years ago. On top of this you can see the moor/bog and the concrete-hard "Al"-layer below it. Around the year 1600 (+/- 20 years) occurs one or several sandstorms. Sand landed in the bog (the dark area) and other sand blew away from the areas where there were no bog. The klimps were born. On a few klimps there is bog again (they are only supplied with water and minerals from the rain).


Logging this Earthcache

To log this Earth Cache, you must answer the following questions in an e-mail via my profile. You may not post answers or hints to the answers in your log:

  1. Go to the top of the klimp on the cache coordinates (N55° 16.262 E008° 57.909). Describe the shape of this plateau. Is it completely flat?
  2. What is the hight of this klimp? Use your GPS to find the height by finding the height above sealevel at the top and the bottom of the klimp. (If you do not have a GPS that can help you finding the height, you have to make an estimate).
  3. What do you find at WP1 (KL2A9MV) - (N55° 16.235 E008° 57.972)?

NB: You do not have to wait for a response from me before logging the cache as found. I will contact you if there are problems.

I would like you to attach a picture with you or your GPS and a klimp in your log, here on geocaching.com, but it is not required to log this geocache.
Please be careful not to upload spoiler photos, related to the questions!!free counters

Additional Hints (No hints available.) 

Find...

162 Logged Visits

Found it 156     Write note 5     Publish Listing 1     

View Logbook | View the Image Gallery of 127 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.