Skip to content

<

Oxidan

A cache by Lugia010719d1 Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 06/20/2010
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:  small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


UTF-8 HTML Listing

Aktualizace:
2014.01.11: Keš obnovena.
2013.11.07: Keš byla změněna z typu Unknown na Traditional. Umístění keše se nemění, keš je stále na finálních souřadnicích, ale tentokrát jako tradička :) Původní mysterkový listing.

Updates:
2014.01.11: Cache enabled.
2013.11.07: The cache type has been changed from Unknown to Traditional. The box has not been moved. It is still at the original final location, only this time as a traditional cache :) Old listing of the mystery cache.

[CS] Oxidan


Tato keška je věnovaná chemické sloučenině dihydrogenmonooxid (DHMO), zvané též kyselina hydroxylová nebo oxidan.

Tato sloučenina:

 • je hlavní složkou kyselého deště
 • přispívá ke "skleníkovému efektu"
 • může způsobit vážné popáleniny
 • při vdechnutí může způsobit smrt
 • přispívá k erozi půdy
 • zrychluje korozi a rezivění mnoha kovů
 • způsobuje selhání elektrických obvodů
 • snižuje účinnost automobilových brzd
I přes všechna nebezpečí je dihydrogenmonooxid často používán:
 • jako rozpouštědlo a chladící médium
 • v jaderných elektrárnách
 • při výrobě Polystyrenu
 • jako zpomalovač hoření
 • při pokusech na zvířatech
 • při rozprašování pesticidů. I po umytí zůstává produkt kontaminován dihydrogenmonooxidem
 • jako přídavná látka v různých potravinách

Myslíte si, že dihydrogenmonooxid je nebezpečná chemikálie, jejíž používání by se mělo zakázat? Pokud ano, nechali jste se nachytat.

Dihydrogenmonooxid je totiž jen obyčejná voda. Výše uvedená fakta jsou pravdivá, ale schválně vytržená z kontextu. Více informací o tomto vtipu se nachází zde.


Větší než malé množství dihydrogenmonooxidu

Keš vás zavede blízko zdroje přírodního dihydrogenmonooxidu. Pokud máte žízeň, můžete se tu zadarmo kontaminovat.

Další zdroje informací:
Dihydrogen monoxide hoax @ Wikipedia
Voda @ Wikipedia

[CS] Oxidan


This is a geocache about the chemical substance dihydrogen monoxide (DHMO), which can also be named hydroxyl acid or oxidan.

This substance:

 • is the major component of acid rain
 • contributes to the "greenhouse effect"
 • may cause severe burns
 • is fatal if inhaled
 • contributes to the erosion of our natural landscape
 • accelerates corrosion and rusting of many metals
 • causes failure of electrical circuits
 • may cause decreased effectiveness of automobile brakes
Despite the danger, dihydrogen monoxide is often used:
 • as an industrial solvent and coolant
 • in nuclear power plants
 • in the production of Styrofoam
 • as a fire retardant
 • in many forms of cruel animal research
 • in the distribution of pesticides. Even after washing, product remains contaminated by this chemical
 • as an additive in certain "junk-foods" and other food products

If you think dihydrogen monoxide is a dangerous substance that should be banned, you have been trolled.

Dihydrogen monoxide is just plain water. The facts mentioned above are true but intentionally out of context. More info about this hoax / joke here.


Greather than small amount of dihydrogen monoxide

The cache is located near a source of natural dihydrogen monoxide. If you are thirsty, you can get contaminated for free.

Sources of information:
Dihydrogen monoxide hoax @ Wikipedia
Water @ Wikipedia

Additional Hints (Decrypt)

[CZ] Qhgvan i xberarpu oeíml
[EN] Ubyybj / ubyr va ovepu ebbgf

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.