Skip to Content

<

ROT FRONT

A cache by Lodzis Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 07/01/2010
Difficulty:
5 out of 5
Terrain:
5 out of 5

Size: Size: regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Kurzemes krasts vienmer ir bijis pirmais bastions cinai pret Rietumiem. Šodien, piekrastes kapas slepj miljoniem tonnu betona, kas ir pedejie, aizgajušoo imperiju varenibu, liecinieki. 80-tajos gados, apsekojot rupigi sargato robežu, nacas apiet postenus un izvairities no patrulam. Šodien, es tev piedavaju izbaudit lidzvertigas sajutas - lai iegutu vertibas, tev naksies apiet prihvatizetas teritorijas, iefiltreties piekrastes aizsargjosla, ka ari padzilinati izprast varda "piljiit" nozimi.

Sakuma tu iepazisies ar Liepajas nocietinajumiem, kur katra punkta tu iegusi vertibu. Pec tam tavs uzdevums turpinasies divos segmentos - izmantojot aprakstu, tu dosies Ventspils virziena un noskaidrosi dazadas vertibas. Bez tam, paraleli, tu virzisies dazados lenkos, projicejot azimutus un attalumus, lasot vertibas un skaitot tas kopa. Nosleguma tu izmantosi visas iegutas vertibas, lai aprekinatu slepna gala konteinera atrasanas vietu.

1. Faze - Liepajas cietoksnis.
Izmantojot (noladejot) dotos waypoints (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 20, 21), apmekle Liepajas lielakos nocietinajumus/ fortifikacijas. Tas celtas dazados laika posmos un parsvara bija paredzetas Liepajas karostas aizsardzibai. Katra punkta tev jasavac vertiba, kas ir 1-4 ciparu skaitlis.
Kopejo 1. Fazes vertibu summu (kontrolsumma #1) izmanto, lai iegutu koordinates - vietu, kur sanemt nakoshas norades (Spoilerbilde Sifrs).

2a. Faze - Aprakstosha dala.
Zemak izvietotaja apraksta ir aprakstiti dazadi objekti marsruta Liepaja - Ventspils. Tie nav ar noteiktu profilu - vienkarshi visi, kas gadijas pa celam. So sadalu tu vari izmantot vienkarshi ka ekspedicijas skeletu. Aprakstu tu vari izmantot ari, lai sistematiski mekletu un atrastu vertibas, kas noderes aprekinot gala koordinates. Kopejas 2a. Fazes summa ir kontrolsumma #2a.

"Objekts kapas." Aptuveni koordinates N56°34.159 E021°00.397 kapas atrodas pieminas plaksne. CIk uzvardu minets plaksne?

"Skedes memorials." Apskatiet Latvijai netipisku veidojumu - Menoru, kas ierikots nesen, noslepkavoto ebreju pieminai. Turpat atrodas ari padomju laikos celts obelisks. Cik baltu betona stabinu atrodas perimetra zoga ap obelisku?

"Skedes poligons." Juras krasta atrodas aktiva sautuve, aktiva lokatoru stacija un iekonserveta atbalsta baze. Noverojat drosibas rezimu un izvingriniet muskulus atbalsta bazes sporta pilsetina. Kada krasa ir sardzes "senite"? Zila - 11, zala - 22, komofleta - 33.

"Saraiku udenstornis." Jau no seniem laikiem, piekrastes zona bija aizliegts celt baznicas ar torniem, lai nemaldinatu jurasbraucejus, tapec ari visa piekraste parsvara ir baznicas bez torniem. Protams, ka bija dazi iznemumi - piem. Vergales baznica, ta pat ir atzimeta juras kartes ka navigacijas objekts! Padomju laikos gar visu piekrasti, noteiktos attalumos, tika izbuveti speciali juras navigacijas torni, lielaka dala no tiem ir sagriezti metalluznos:( Iespejams, ka piekrastes udenstorni tika ieklauti kopeja navigacijas sistema. Cik cisternu ir Saraiku udenstornim?

"Objekts meza." Aptuvenas koordinates N56°42.93 E21°05.00 atrodas interesants objekts (redzams onlain topokartes). Apkartejas teritorijas ir prihvatizetas un ipasnieki ir naidigi noskanoti. Tev janoskaidro vai Objekts izcelas virs koku galiem - 11, objekts gruti pamanams no taluma, jo tas saplust ar galotnu liniju - 22, objekts ir paslepies meža, tacu ar binokli to var sazimet caur kokiem - 33.

"Ziemupes banitis." Akmenraga apkartne ir parbagata ar akmeniem, tapec tika ierikota dzelzcela linija Liepaja - Ziemupe, lai nodrosinatu ostas celtniecibu. Linija darbojas lidz 20-tajiem gadiem un izbeidzas meza iepretim Ziemupei. Runajot ar vietejiem iedzivotajiem uzzinaju, ka nesen tika atrasts vecs vagonins, kas nogadats Vergale. Mani vagonina meklejumi Vergale beidzas nesekmigi. Atrodi spoilerbilde atzimeto vietu un noskaidro, kadam kokam ir vislielakais sanu zars pie dzelzcela un cela krustojuma, meza puse? Ozolam - 11, ievai - 22, priedei - 33.

"Auzulu dizliepa." Redzeju to, kad ta vel bija stalta un zalojosa. Liepa stipri cietusi (maigi teikts) 2005. gada vetra. Norade uz liepu. Kads ir cipars aiz komata?

"Akmenraga baterija." Peckara gados Akmenraga tika ierikota lielgabalu baterija, lai kontroletu Baltijas juru. Ir saglabajušas 4 (cetras) betonetas pozicijas. Saskaiti visu dzelzs skruvju kopsummu visas baterijas pozicijas.

"Akmenraga ekas." Aptuveni koordinates N56°50.28 E21°03.73 atrodas eku grupa. Noskaidro, vai tas ir militara rakstura - 11, vai civila rakstura - 22 ekas?

"Tebras tiltins." Durbes un Tebras satece, par Tebras upi ir interesants kajnieku tiltins. Tiltinš daleji balstas uz veca tilta paliem. tacu, ja to nenem vera, pats kajnieku tiltinš ir veidots ka iekarinats tilts. Iekarinata tilta augšeja sistema ir veidota no trosem, tas ir fakts! Iekarinata tiltina apakšeja dala ir veidota no trosem - 11, trubam - 22 vai apalkokiem - 33?

"Pavilostas spirta bruzis." Spirta bruza teritorija ir divi skaisti skursteni. Pie augstaka no tiem ir paliels akmens ar gada skaitli. Gada skaitlis uz akmens.

"Alsungas banitis." Sakotneji dzelzcels Pavilosta - Alsunga/ Jurkalne gaja pavisam pa citu marsrutu. Tas skersoja Rivas upi netalu no Rivas dzirnavam (Spoilerbilde - kartes fragments). Tilta vieta ir saglabajusies vecie pali. Ja ir augsts udenslimenis, tad pali nav redzami, tapec tilta vieta, upes kreisaja krasta uz koka, ir simetriski, horizontali iegriezumi, kas atbilst palu skaitam. Cik palu ir saglabajusies?

"Rivas krogs." Tagad Rivas dzirnavu vieta ir Rivas krogs. Pie kroga ieejas ir enkurs no nogremdeta vacu karakuga. Uz ta iegravets vacu erglis un gada skaitlis. Kads ir gada skaitlis uz enkura?

"Feliksbergas jurskola." Jurskolas pieminas vieta ir vairaki "kugi." Uz viena no tiem ir dibinasanas un slegsanas gada skaitli. Otra puse kugim ir vel viens gada skaitlis. Kads ir tresais gada skaitlis?

Objekts jura. N56.59.738 E021.21.922 Cik skruvju palieku izdodas saskaitit objekta augšeja, horizontalaja virsma +2 (pieskaiti divi)?

"Jurkalnes banitis." Banitim Pavilosta - Jurkalne/ Alsunga, Jurkalne bija sava gala stacija (Spoilerbilde - kartes fragments). Daba, pie palielas bedres, atradu betona pamatni. Ta ir iespejams no fabrikas vai stacijas. Eksperts daba pamanis ari apgriesanas trisstura iezimes! Kads ir melns cipars uz betona bloka vertikalas malas? Meklejiet tuvak grants celam, nevis meža. Meža ari atrodas izcilas drupas, bet tas lai paliek citai reizei.

"Pieminas zime." Kapas atrodas pieminas zime begliem uz Zviedriju. "Cik veselu (nedalitu) aluminija trubu ir izmantots konstrukcija, lai balstitu improvizetas buras? Skaitit ari horizontali izvietotas trubas.

"Sarnates radiobaka." Visai nepierasts objekts piekrastes zona, personigi mani tas piesaistija tik talu, lai es to atrastu. Kurs apgalvojums visprecizak raksturo objektu? Teritorija ap objektu ir prihvatizeta, zogi, izskatas, ka elektronika baka darbojas -11, brivi pieejams no visam pusem, pamests objekts, visa aparatura salauzta - 22, daba vairs nekas nav atrodams, svaigi apzageti metala pamati - 33

"Užavas alus daritava." No 21.julija beidzot ir iespejams norekinaties ar karti:) un ir izlaista jauna alus škirne:) Lai tava laime butu pilniga, Saskaiti, cik vertikalo trosu balsta centralo stabu ap vitnu kapnem - 19 (un atnem devinpadsmit). Vispar jau Uzavas bakas apkartne ir daudzas interesantas lietas. Piem. ir saglabajusies dzelondrasu zogi, kas padomju laikos stiepas gar krastmalu!

"Kapteina Duves kaps." Netalu no Uzavas bakas ir kapteina Duves kaps. Cik vertikalo metala stabinu ir ap kapa vietu?

"Vecais tilts Uzava." Uzavas centra par Uzavas upi ir sens koka tilts - dzivibai bistams. Uz viena no tilta balstiem ir sena udens limena merisanas skala. Cik ir maksimala limena atzime pilnos metros? tas nav rakstits, bet jaizsecina:)

"Tilts pie Uzavas ietekas jura." Pie Uzavas upes ietekas jura ir tilts. No kada materiala ir tilta pamatkonstrukcija? Koka - 11, betona - 22, dzelzs - 33.

"Izeja uz juru." 2010. gada pavasari ASV inzenieri, dienvidos no Ventspils, izbuveja izeju uz juru. Betona un koku konstrukciju sasaistei tika izmantotas skruves. Kada izmera skruves (atslegas izmers) ir izmantotas betona konstrukcija?

"Sautuve." Turpat Privinos, sautuve, tika izmitinati ASV juras kajnieki. Politiska korektuma del, amerikani paludza aizkrasot uzrakstus SLAVA KPSS uz ekas. Uzraksti tika aizkrasoti, tacu palika ekas celsanas gada skaitlis. Kads ir gada skaitlis uz sautuves lielakas ekas? Turpat atrodas padomju skerslu josla - loti laba stavokli, salidzinot ar citam.

"Ventspils dienvidu stacija." Vietejie man teica, ka esmu nokavejis, pasu eku nojauca pagajusaja gada:( Nebedajot par to, turpat atrodas dzelzcela tilts par upiti. Tas balstits uz vertikalam konstrukcijam. Kada tipa vertikalie balsti? Betona - 11, koka - 22, dzelzs - 33.

Nosleguma, apskati ari Ventspils mazbanisa jauno lokomotivju griezuli (reference point) un Ventspils lielgabalu bateriju. Seit nekas nav jadara, tikai jabauda.

2b. Faze - Projicesana.
Pec 1. Fazes (Liepajas cietoksnis) tu noklusi punkta, kur tevi gaidis burts un skaitlis. Skaitlis tev jaatceras, bet burts tev jaizmanto, lai projicetu azimutu un attalumu. talak tevi gaidis atkal burts un skaitlis. Parsvara burti un skaitli ir melna krasa, iznemumi bus noraditi atseviski. Apraksta bus ari noraditi papildus apskates objekti, kas ir autentiski kadam laikaposmam. Tie ir slepeni un negribeju tos noradit 2a. Faze. Projicejot pedejo azimutu un distanci, tas bus virtuals punkts, kuru nevajadzes apmeklet. Shaja 2b. Faze ieguto summu saglaba ka kontrolsummu #2b.

Burti sarindoti alfabeta seciba, daba seciba ir savadaka. Par cik magnetiskie ziemeli mainas un kompasu neviens neizmanto, uzstadi GPS uz koordinasu tikla ziemeliem (GRID NORTH). Azimuti doti gan grados, gan miljemas (mils - tukstošdalas), kas ir precizakas! Prihvat - nozime, ka teritorija ir dazadi ierobezojumi, un transports nav velams. Burts - nozime vietu,kura jus atrodaties un veicat projekciju. Viss, kas ir aiz simbola /-/, nozime to, kas jus sagaida projekcijas gala.

A - 11°/ 0194*/ 12.1km. Sorry, liels attalums. Hints - krustojums, nakosie simboli ir melni uz dzeltena fona / UZ.

B - 9°/ 0167*/ 7.26km. Melni simboli UZ.

C - 1°/ 0015*/ 3.54km. Melni simboli IEKSHA. Prihvat.

E - 24°/ 0429*/ 5.17km. Tornitis, IEKSHA. Prihvat.

F - 291°/ 5175*/ 3.16km. IEKSHA. prihvat.

G - 0°/ 0004*/ 3.14km. Sudraba simboli UZ betona. Prihvat.

H - 57°/ 1009*/ 4.03km. IEKSHA. Izpetiet pieguloso bonusa teritoriju! Autentiska vide!

I - 11°/ 0196*/ 2.31km. IEKSHA.

J - 83°/ 1482*/ 2.89km. Sudraba simboli IEKSHA. Prihvat?
laba parking vieta ir 200/300m uz dienvidiem no projekcijas punkta.

K - 7°/ 0119*/ 2.92km. Melni simboli UZ betona.
Papildus no K vari projicet 83°/ 1469*/ 1.23km. Tas ir bonusa objekts, bet stabils Prihvats! Autentiska vide!!! Ja tur atrodat sudraba simbolus, tad tos nenemt vera.

L - no ši punkta projicesi un apmeklesi 2 (divus) apakšpunktus:
L - 70m uz rietumiem ir autentisks sakaru piesleguma stabs. Cik balto keramikas izolatoru tur ir? Pieskaiti to savai summai #2b.
L - 5°/ 0088*/ 3.71km. Tornitis, IEKSHA. Prihvat?

M - 44°/ 0777*/ 11.6km. Sorry, liels attalums. Hints - koku grupa lauka vidu. Skaitlis - dzelzs skruvju skaits. Burts - UZ akmens turpat blakus. Prihvat.

N - 15°/ 0270*/ 5.68km. Unikals objekts, IEKSHA.

O - 10°/ 0179*/ 6.61km. Sudraba simboli. IEKSHA, tad LEJA.

P - 351°/ 6237*/ 2.96km. Sudraba simboli IEKSHA.
Papildus no P, 300m uz Austrumiem vari apskatit autentisku objektu ar unikalu sienas gleznojumu. Liekas, ka prihvat:(

R - no ši punkta tu projicesi 2 (divus) apakšpunktus:
R - 124°/ 2199*/ 10.5km. Skurstenu skaits lielakajai ekai, pieskaiti kontrolsummai #2b. Unikala, autentiska vide!!! Noteikti izpeti.
R - 66°/ 1174*/ 8.61km. Melni simboli ZEM.

S - 9°/ 0151*/ 3.06km. Melni simboli IEKSHA.

U - sastapsiet sho burtu pirmoreizi, tad 357°/ 6341*/ 5.60km. Melni simboli UZ. Prihvat?

U - sastapsiet sho burtu otro reizi, tad 28°/ 0496*/ 2.42km. Sudraba simboli IEKSHA, tad AUGSHA. Prihvat?

Z - 347°/ 6161*/ 3.87km. IEKSHA. Prihvat?

Pedeja projekcija (pedejais izmantotais burts), neskatoties uz to, kas rakstits projekcijas apraksta, tev tur nav jadodas. Atceries tikai skaitli.

Esiet uzmanigi ar dažiem punktiem! Dažos no tiem ir javeic 2 (divas) projekcijas.

3. Faze - Gala koordinasu aprekinasana un noklusana pie gala konteinera.
Par cik, gala konteiners bija janovieto marsruta gala, tapec piemeklet izcilu dabas brinumu neizdevas. To kompenseju ar savu vislielako dargumu - tematisku gala konteineru!:)

Aprekinasanas procedura: noradita spoilerbilde Shifrs FINAL.
Tev jasaskaita visas kontrolsummas #1 + #2a + #2b un šis skaitlis ir jaizmanto aprekinos.

Uzdevuma izpildi atvieglos - binoklis, labs GPS, 4x4. Svarigs ir komandas darbs. Velams izpildities labos redzamibas apstaklos. Velams, ka auto apkalpe ir neatkarigi manevrejoshs elements no mekletaju grupas. Dazados punktos nepieciesams parstrukturizet savas grupas sastavu, atkariba no specifikas, piem. uzmanibas noversanas grupa, auto klumes noversanas grupa, japanu turistu grupa un meklesanas grupa! Kaut gan isto piljiišanas garšu var izjust tikai apmeklejot visus punktus un nonstop režima.
Slepnis tika izlikts 14+14 stundas, izmantojot 2x4 automashinu.
Pec uzdevuma ir divi varianti - vai nu tu piekrastes objektus iemilesi vai ari ienidisi. ROT FRONT!

FTF: Udajs_16, Vilnis, Kasparssp, IvetaZ

Additional Hints (Decrypt)

Wn wnh rfv abanpvf gvx gnyh, gnq qebfuv qbqvrf hm cevrxfuh, griv invef arxnf arcnefgrvtf. Xbagrvaref ngebqnf xbaprcghnyv cn ynov ab grivf ha invenx nhtšn, arxn yrwn..

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa) 

Find...

133 Logged Visits

Found it 93     Didn't find it 1     Write note 36     Publish Listing 1     Owner Maintenance 2     

View Logbook | View the Image Gallery of 85 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.