Skip to content

<

DKS - Ulicske Krive

A cache by Pažuriky Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 07/03/2010
Difficulty:
2.5 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size: micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


    DREVENE KOSTOLIKY SLOVENSKA - Ulicske Krive
Greckokatolicky dreveny chram sv. archanjela Michala, 1718, Narodna kulturna pamiatka

 

Sucasny dreveny chram bol postaveny v roku 1718 pravdepodobne na mieste povodneho starsieho chramu. Jeho patronom je sv. archanjel Michal. Pocas druhej svetovej vojny v roku 1944, bol chram znacne poskodeny.
Architektonicke riesenie chramu vyvolava dojem masivnosti. Zo stavebneho hladiska ide o zrubovu stavbu, ktora je postavena na nizkom kamennom zaklade. Chram je trojdielny, trojpriestorovy, dvojvezovy, osadeny dvoma krizmi. Hlavna veza ma stlpovu konstrukciu. Strecha veze i zadnej vezicky je pokryta sindlom. Na strechach su mensie cibule, so vsadenymi jednoduchymi kovovymi trojramennymi krizmi. Vo vezi su zavesene tri zvony, z toho jeden zo zaciatku 19. stor., z roku 1811. Hlavny vchod je zo zapadnej casti do predsiene.
Vnutornemu zariadeniu chramu jednoznacne dominuje bohato vyrezavany ikonostas (Narodna kulturna pamiatka), ktory ma patradovu architekturu, s ikonami rozmiestnenymi na piatich poschodiach. Pochadza z 18. stor., niektore ikony su zo 16. a 17. stor. Hlavny rad obsahuje ikony sv. biskupa Mikulasa, Bohorodicky Hodigitrie, Krista Ucitela a ikonu sv. archanjela Michala. V hlavnom rade su uprostred dvojkridlove carske dvere, kde je netypicky zobrazenych spolu dvanast medailonov Jesseho stromu, teda Kristov rodokmen. Zaujimavostou chramu su aj malovane ostenia ikonami sv. Bazila Velkeho a sv. Jana Zlatousteho. U diakonskych dveri ide v podstate iba o otvory, bez osadenych kridiel. Nad carskymi dverami, uprostred radu sviatkov je Posledna vecera s dvanastimi apostolmi. Druhy rad obsahuje dvanast ikon jednotlivych sviatkov. Treti apostolsky rad je predeleny ikonou Krista Velknaza, po stranach s Bohorodickou a sv. Janom Krstitelom. Stvrty rad pozostava z medailonov prorokov. Ikonostas nie je zakonceny ikonou Ukrizovania, ani krizom z priestorovych dovodov. Piaty rad pozostava z ikon Ochrany Presvatej Bohorodicky, Vtelenie Bozie, sv. Peter a Pavol, sv. biskup Mikulas sa zjavuje trom vojvodom. Ikonostas bol restaurovany v roku 1988. Znova bol osadeny v chrame v roku 1991.
Na bocnych stenach chramovej lode su umiestnene niektore vzacne ikony, ikona sv. archanjela Michala s klejmou, ikona Bohorodicky Hodigitrie s klejmou. Su zo 16. a 17. stor. a tvorili pravdepodobne vyzdoby starsieho chramu. Z tohto obdobia pochadza aj Mandylion na parapete.

    SLOVAK WOODEN CHURCHES - Ulicske Krive

The wooden Greek Catholic church of St. Michael the Archangel, 1718, National cultural monument

Present wooden church was built in 1718, probably at the place of original older church. Its patron is St. Michael the Archangel. The church was severely damaged during second word war, in 1944.
Architecturally the church evokes the impression of massiveness. The church is a rustic building, based on low stone foundation. The church has three parts, three spaces, two towers, and two crosses. Main tower has columned structure. The roof of the tower and of the back small tower is covered with shingles. On the roof are smaller onion domes with simple metal three-barred crosses. In the tower hang three bells, one of them being from the beginning of the 19th century, from 1811. Main entrance is from the western part, leading into narthex.
Interior furnishing of the church is definitely dominated by ornamentally carved iconostasis (National cultural monument), with architecture of five rows, with icons on five levels. It is dated to the 18th century, some of the icons being from 16th and 17th century. Main row contains the icons of St. Nicholas, Theotokos (Hodigitria), Christ the Teacher and icon of St. Michael the Archangel. In the main row are in the middle royal doors with two leaves, where are atypically displayed twelve medallions of the Tree of Jesse, the genealogy tree of Christ. Curiosity of this church are also painted door jambs adorned with icons of St. Basil the Great and St. John Chrysostom. Instead of deaconal doors are only holes without leaves. Above the royal doors, in the middle of he row of feasts is the Last (Mystical) Supper with twelve apostles. Second row contains twelve icons of individual feasts. Third, apostolic row is divided by the icon of Christ the High Priest, with the Theotokos and St. John the Baptist on the sides. Fourth row consists of medallions of prophets. Iconostasis is not finished with the icon of Crucifixion, nor the cross, because of the space limitations. Fifth row consists of the icons of the Protection of the Theotokos, Divine Incarnation, Ss. Peter and Paul and St. Nicholas appearing to three dukes. Iconostasis was renovated in 1988. It was installed back in the church in 1991.
On side walls of the church are placed some precious icons, icon of St. Michael the Archangel, icon of Theotokos the Hodigitria. They are from the 16th and 17th centuries and presumably were part of the decorations of the older church. From this time is also the Mandylion on the parapet.


Zdroj: http://www.drevenechramy.sk/

 free counters

Drevené kostolíky Slovenska

Jedna z tychto unikatnych stavieb sa stala aj nametom novej slovenskej mince "Slovak Geocoin 2017". V pripade zaujmu viac v rovnomennej skupine na FB, alebo info v sukromnej sprave.

Additional Hints (Decrypt)

an cenib anq uynibh (ivq fcbvyre)/evtug bire urnq (frr fcbvyre)

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.