Skip to content

Road without GPS Letterbox Hybrid

Hidden : 07/15/2010
Difficulty:
3 out of 5
Terrain:
3 out of 5

Size: Size:   regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

[LV] Šis slēpnis sastāv no 5 posmiem. Dotajās koordinātēs jūs slēpni neatradīsiet, lai nokļūtu līdz galamērķim nedaudz ir jāzina vēsture (vai tā būs mazliet jāpastudē).

[ENG] This cache consists of 5 stages. In the given coordinates you will not find the cache, to reach the destination you have to know the history (or you need to study it a little bit).


[LV] - Gala slēpnis ir plastmasas bundža, kas satur viesugrāmatu, zīmuli, zīmuļa asināmo, kā arī dažādas lietas apmaiņai. Konteinerī atrodas arī zīmogs, kurš nav paredzēts līdzi ņemšanai.
GC – pirmajam atradējam.

Slēpņi tika veidoti tā, lai varētu meklēt arī tie cilvēki, kuriem nav GPS, līdz ar to, šī slēpņa būtība balstās uz vēstures zināšanām, kā arī pirmajā pavedienā nav minēta konkrēta atrašanās vieta, bet meklējamā objekta neliels raksturojums.
Objektos jums jāmeklē: „Sprungulis”, sarkans „klucis”, no 11 sastāvdaļām veidots „reliģisks priekšmets”, metāla kastīte. Šie priekšmeti minēti sajauktā secibā, ļaujot jums katram paļauties uz savu intuīciju vai loģiku.
Vietas ir publiskas, esiet uzmanīgi!
Mēs centāmies, lai slēpnis būtu patīkams un aizraujošs, tādēļ lūgums būt saudzīgiem pret kastītēm un pārējiem priekšmetiem, kā arī, pēc to atrašanas, lūgums visu novietot tieši tāpat un tieši turpat, kur paņēmāt.

Veiksmi!

[ENG] - A final cache is a plastic box that contains a logbook, a pencil, a pencil sharpener as well as different things for exchange. The box contains a stamp that is not meant to be taken away.
GC – to the first finder.

The cache is made in a way that people could found them without GPS, so the point of the cache is based on historical knowledge. There is also not mentioned a definite location, but instead there is given a small description of an object.
In the caches you will need to look for a “stick”, a red “log”, a “religious object” that consists of 11 parts, and a metal box. These objects are mentioned in a random order that will allow you to rely on your own intuition or logic.
Very public places - bevare of mugglers!
We tried to make the cache be nice and exciting, therefore we ask you to be careful with the boxes and other objects, as well as after finding the objects, put them all in the same positions and places where they were before.

Good luck!

[LV] - 1. punkts: Celta 14. gs., blakus Livonijas ordeņa pilij. Tā nopostīta vairākkārt. 1613. gadā tika atjaunota pēc poļu hetmena Hotkevica pavēles. Otrā pasaules karā tai sašauts jumts, izbiruši stikli, taču citādi nav skarta: izlaupīta un sagrauta pēckara „uzplaukuma gados”.

[ENG] - 1. post: Built in the 14th century near the palace of the Livonian Order. Since then destroyed more than once. In 1613 reconstructed by the order of the Polish hetman Hotkevicz. Damages during the Second World War includes perforated roof and scattered glass, though otherwise it remained intact and was plundered and demolished over the postwar “upswing years”.

Additional Hints (Decrypt)

[LV]-
Nexn (zryav ohegv), arcbfgv – fxngvrf hmznavtv!
Zntargvfxf
Gvzhxv-nexn-3z
Fghevf
Cngercr

[ENG]-
Qba'g qrzbyvfu – or jngpushy
Zntargvp
Gvzhxv-nepu-3z
Pbeare
Fgnvef

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)