Skip to content

Tresin Traditional Geocache

Hidden : 07/13/2010
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
2.5 out of 5

Size: Size:   regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Národní prírodní památka Tresín

Chránené území bylo na Tresíne vyhlášeno již roku 1933 a do kategorie NPP a PP byla lokalita prehlášena v roce 1993. Památka leží v katastrálních územích Mladec a Meník. Rozloha NPP je cca 1 ha, Prírodní památka Tresín má asi 143 ha.


Památku tvorí prevážne zalesnený vrch Tresín (344,9 m n. m.) s povrchovými krasovými jevy a jeskynními systémy. Zde vyvinuté Mladecské jeskyne jsou paleontologické a archeologické nalezište evropského významu. Významnými zástupci jeskynní fauny je nekolik druhu zde každorocne zimujících netopýru. V chráneném území se nacházejí fragmenty prirozených listnatých lesních porostu (buciny), lokalita je severní hranicí výskytu nekterých na Morave se vyskytujících teplomilných bylin.

Hrástovitý hrbet Tresína tvorí silne zkrasovelé devonské vápence, místy prekryty sprašemi a v nive kvartérními šterky. Zlomovým svahem spadá do prulomového údolí Moravy. Na výchozech vápencu jsou vyvinuty povrchové krasové jevy jako závrty, škrapy, prudké skalnaté srázy nad údolní nivou. Rozsáhlý jeskynní systém Mladecských jeskyní, vytvorený ponornými vodami Hradecky a Rachavy ve trech patech, není dosud zcela prozkoumán. Na severním úpatí Tresína vyverá 5 krasových pramenu tzv. Rimické vyveracky. Pudním typem jsou rendziny a fluvizeme.

Zdroj: více zde

Samotna keš se nachází blizko samotného vrcholu Tresín. Ke kesi se da pomerne snadno dostat skoro po ceste. Nezapomente ze se nachazite v NPP, neni treba cokoliv nicit, abyste se dostali ke kesi.

Additional Hints (Decrypt)

i znyr fxnyav wrfxlav / va fznyy ebpx pnir

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)