Skip to content

Krogeduren Traditional Geocache

Hidden : 07/16/2010
Difficulty:
3 out of 5
Terrain:
4.5 out of 5

Size: Size:  regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Krogeduren

Time heals all wounds, they say. But the wounds can be more or less deep and therefore more or less difficult to doctor!

For over 100 years the granite is broken at Vang. First in breaks in the coastal cliff, then in the Klondyke, the granite were transported to Vang port on a tipper wagon track in the middle of the foreshore. And last mining occurred in the two major breaches Almeløkken and Vangbruddet.

This activity has obviously impacted on the site conditions and botanical qualities.

But everything has not changed and if a guest wants to experience something really original Bornholm, you must dedicate an afternoon to take the trip along the coast to the free-standing coastal cliff Krogeduren.

I will be happy for a log with information. It may be, somthing like this:

 • how difficult it was to reach the place where your GPS indicates that the cache should be
 • if you have used a bug report. encrypted guiding
 • if you've been using Flyfoto to view the cache site
 • how long you had to find the cache after you were on the spot
 • was its hard to get the cache after you had discovered the
 • why you think that the site is suitable particularly well to place a geocache
 • whatever you were excited about
 • why you chose to go after just the geocache to day
 • if you knew the place already and if so why
 • if you've been looking in vain for the cache before, and what, if any, went better this time
 • what else you have experienced in connection with found or rather
 • who you here with friends
you are welcome to attach a picture or two of their surroundings

Tiden læger alle sår, siger man. Men sårene kan være mere eller mindre dybe og derfor mere eller mindre vanskelige at læge!

I mere end 100 år er der brudt granit i Vang. Først i brud i selve kystskrænten, herefter i det såkaldte Klondyke, hvorfra klippestykkerne blev transporteret til Vang havn på en tipvognsbane midt på forstranden. Og senest er brydningen foregået i de to store brud Almeløkken og Vangbruddet.

Denne aktivitet har selvsagt haft indflydelse på stedets forhold og botaniske kvaliteter.

Men, alt er ikke ændret, og hvis man som gæst ønsker at opleve noget virkelig bornholmsk, skal man afsætte en eftermiddag til at tage turen langs kysten til den fritstående kystklippe Krogeduren.

Jeg bliver glad for en log med information. Det kan for eksempel være:

 • hvor svært det var at nå frem til det sted hvor din GPS viser at cachen skulle være
 • om du har brugt en evt. krypteret ledetråd
 • om du har haft hjælp af at se cachestedet lagt ind på et flyfoto
 • hvor længe du var om at finde cachen efter at du var på stedet
 • om det var svært at fiske cachen frem efter at du havde opdaget den
 • hvorfor du synes at stedet egner sig særligt godt til at lægge en geocache
 • hvad som helst du var begejstret over
 • hvorfor du havde valgt at gå efter netop den geocache netop den dag
 • om du kendte stedet i forvejen og i givet fald hvorfor
 • om du har ledt forgæves efter cachen før, og hvad der i givet fald gik bedre denne gang
 • hvad du ellers har oplevet i forbindelse med fundet eller stedet
 • hvem du var sammen med
du må gerne vedlægge et billede eller to af omgivelserne
free counters
Husk af afslutte dit fund med en god logning.
En god logning hjælper fremtidige findere af cachen og glæder cacheejer.
Læs mere om kampagnen på www.dengodelogning.dk

Additional Hints (Decrypt)

2 - 3 zrgre bire frn yriry

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)