Skip to Content

<

Smirci kriz Libouchec / Penitence cross Libouchec

A cache by mh.mail Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 7/25/2010
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size: small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

[CZ]: Tato keš vás přivede ke smírčímu kříži u silnice z Libouchce do Tisé.
[EN]: This cache will lead you to the penitence cross at road from Libouchec to Tisa.

„… na cestách lesy, které se kdysi nazývaly Hercynský les, jsem spatřoval četné kamenné kříže s vytesanými meči, sekerami, dýkami …“

Páter Usmarus 21.5.1556 v dopise Ignáci z Loyoly poté, co dorazil do Prahy.

[CZ]: S podobnými kříži se můžeme setkat i dnes. Někde hrdě stojí, jinde se hrbí a ještě jinde leží mezi trávou a sutinami nepoznány, čekajíce na své znovuobjevení.

[EN]: With a similar cross, we can see today. Somewhere proudly stands, hunched else and somewhere else lies between the grass and debris unrecognized, waiting for its rediscovery.
 
[CZ]: Smírčí kříž je kamenný kříž postavený nejčastěji na místě, kde se stal hrdelní zločin nebo neštěstí. Ve středověku bylo možno při trestání provinilců uplatnit systém tzv. smírčího práva, kdy byl provinilci uložen nějaký úkol, kterým odčinil svůj zločin. Takovým úkolem kromě vyrovnání s postiženou rodinou mohlo být i vytesání a vztyčení kamenného kříže na místě, kde byl zločin spáchán.

[EN]: A penitence cross is a stone cross located mostly on the place, where became a capital crime or misfortune. In the Middle Ages it was possible to prosecute violators to apply a so-called conciliation law, which was the offenders placed a task, which atoned for his crime. Such a task in addition to compensation to affected families could be carved and erecting stone crosses at the site where the crime was committed.

Zdroj / Source: Wikipedia.

[CZ]: Ve svém prapůvodním významu představuje smírčí kříž akt usmíření hříšníka s vyšší mocí, kterou mnozí známe pod pojmem Bůh. Dnes ale na ně můžeme pohlížet také jako na památky, posly historie, ačkoliv důvod jejich existence už je nám ve spoustě případů neznámý.
K většině křížů se váže pověst, která vypráví o okolnostech jejich vzniku. O co je však lidská paměť krátká, o to je větší lidská fantazie. Spousta křížů tak je starších, než pověsti, které se o nich vypráví.

[EN]: In its primordial significance of the penitence cross is an act of reconciliation sinner with a higher power, which many know as the concept of God. Today, however, they can also be seen as monuments, history messengers, though reason for existing was to us in many cases unknown.
Most crosses has the legend, which tells about the circumstances of their creation. What is, however, human memory is short, it is more about human imagination. Lots of crosses so is older than the legends that are told about them.

[CZ]: Vyhledáváním a evidencí křížů se zabývá Společnost pro výzkum kamenných křížů, která působí při Vlastivědném muzeu v Aši.

[EN]: In Czech Republic crosses finds and records the Society for Research stone crosses, which operates the Homeland Museum in Aš.

Keš / Cache


[CZ]: Tato keš vás přivede k jednomu takovému kříži, který se nachází u silnice z Libouchce do Tisé. Podle pověsti zde byl v roce 1626 zavražděn mastičkář, který se tudy vracel po zemské stezce do Čech. Ať již tomu tak skutečně bylo, či nikoliv, přijměte naše pozvání na jeho prohlídku.

Pozor! Vzhledem k tomu, že přímo u kříže jsem nenašel vhodné místo pro uložení keše, je umístěná trošku dál. Kříž je k vidění na N 50° 46.399 E 014° 02.374.

[EN]: This cache will take you to one such cross, which is located near the road from Libouchec in Tisa. According to legend was assassinated in 1626, quack, who way back after regional route to Bohemia. Whether it were true or not, accept our invitation to his tour.

Cross you can view at N 50° 46.399 E 014° 02.374.

Additional Hints (Decrypt)

[CZ] Grfar h oeíml, cbq onyinarz.
[EN] Sbe ovepu, orarngu n obhyqre.

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa) 

Find...

1,038 Logged Visits

Found it 1,008     Didn't find it 4     Write note 11     Temporarily Disable Listing 3     Enable Listing 3     Publish Listing 1     Owner Maintenance 5     Update Coordinates 3     

View Logbook | View the Image Gallery of 44 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.