Skip to content

<

Verleg je grenzen! (versie 2)

A cache by tjm1706 Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 09/26/2010
Difficulty:
3 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Eindelijk komt de langverwachte e-mail binnen. De e-mail bevat een geocache met 3 puzzels die Jan binnen 1 week moet oplossen. Na een onconventionele "route" van 6 km in een prachtig gebied is Jan desperaat …
(v: 23-11-2015 - WP7)

Jan en Tim zijn al heel lang boezemvrienden. Vroeger beleefden ze samen veel avonturen. Sinds Tim naar Parijs verhuisde zien ze elkaar helaas nog maar een paar keer per jaar. Elk jaar kijkt Jan weer uit naar de geocache waarmee ze elkaar dan uitdagen.
Zal het hem lukken om, net als vorig jaar met de "Mysterieuze munt", de puzzel op te lossen? Succes betekent bovendien een gratis etentje...

Al snel begrijpt Jan dat de puzzel dit jaar gebaseerd is op het werken met routes op zijn GPS-apparaat. Hij beschikt gelukkig over de noodzakelijke kennis om routes te tonen en te veranderen op zijn GPS-r.
Het is deze keer niet de bedoeling om de routepunten gewoon af te lopen. Doel is om steeds eerst op zijn GPS-r een volgend punt te bepalen dat binnen de routelijnen te bereiken is. Dus om een volgend punt te bepalen mag g��n routelijn gepasseerd worden. Belangrijk: tijdens de wandeling naar dit waypoint mogen routelijnen gepasseerd worden. Gelukkig staat hieronder een voorbeeld!
Het voelt toch wat onwennig om deze keer niet blindelings de referentiepunten R1, R2, etc van de route te lopen ...

Jan bestudeert het eerste voorbeeld (A). In dit voorbeeld bestaat de route uit de referentiepunten R1 t/m R6 en dan terug naar R1. Wanneer hij vanaf "R1" start, dan is het meest noordelijke punt binnen de routelijnen "X" op zijn GPS-r. Het gebied dat binnen de routelijnen bereikbaar is, is in dit voorbeeld blauw gekleurd. Hij kan "Y" niet (!) bereiken omdat hij dan een routelijn moet passeren. In dit voorbeeld loopt Jan dus van R1 via de paden naar "X".
In het tweede voorbeeld (B) is punt "R3" verwijderd uit de route. Nu is "Y" het meest noordelijke punt binnen de routelijnen. Dus vanaf het huidige punt kan dan via de paden meteen naar "Y" gelopen worden.
In dit voorbeeld geeft die rood-gestippelde lijn dus aan dat je tijdens het wandelen wel de denkbeeldige routelijnen mag passeren ... Tim heeft aangegeven dat alle waypoints via een normale wandeling over duidelijke paden te bereiken zijn.

Jan begrijpt verder dat wanneer onderweg de route veranderd wordt (door bijv. een punt "R3" te verwijderen), er dan nieuwe punten bereikbaar worden. En elk punt moet aan het pad liggen! Hmmm, dat ziet er interessant uit.
De "route" voor deze geocache wordt gevormd door de referentiepunten R1 t/m R16 achter elkaar te zetten om vervolgens via R12 weer terug te gaan naar R1. Gelukkig heeft Tim een GPX bestand klaargezet voor Jan. Voor de zekerheid zet Jan dit bestand twee keer met verschillende namen op zijn GPS-r, voor het geval dat hij een verkeerde bewerking doet op een route...
Nu valt het kwartje: Na wat spelen met routes komt Jan erachter dat hij bij het bepalen van een punt eerst voldoende moet uit-zoomen. In het veld is het belangrijk dat hij bij het benaderen van het punt flink in-zoomt om het punt nauwkeurig te bepalen. Okay, dat maakt het een stuk makkelijker.

Jan kijkt vervolgens nauwkeurig naar de afbeelding. Het gebied is blijkbaar verdeeld in cellen van 0.100' bij 0.100'. Tijdens de puzzeltocht moet Jan bij de waypoints nagaan in welke cel dit waypoint zich bevindt. Het antwoord van de opdracht bij dat waypoint moet hij dus in de bijbehorende cel plaatsen. Bijvoorbeeld: het antwoord van een opdracht bij N52 18.020 E05 54.870 wordt geplaatst in de linkerboven cel.
Hmmm, interessant, maar te doen...

Die 9 x 9 cellen komen hem toch wel bekend voor. Zijn vrouw heeft zelfs een scheurkalender met die dingen terwijl ze blijft volhouden dat het niet verslavend werkt. Hij had er wel een paar kunnen oplossen - zelfs zonder computer. Volgens Tim zou dit een eenvoudige variant zijn.
Okay, Jan gaat meteen aan de slag en hij merkt dat hij thuis al een behoorlijk aantal getallen kan invullen.
Op het moment dat Jan alle antwoorden in het veld nauwkeurig (!!) heeft vermeld in de cellen, pas dan kan hij de Sudoku helemaal oplossen.
Alleen die vreemde zin onderaan de geocache blijft hem nog wel intrigeren...

Tim geeft nog de volgende informatie: wanneer om een naam van een boom wordt gevraagd, kies dan een naam uit deze lijst: spar, den, lariks, eik, berk en beuk. Meer info over bomen vind je in de handleiding over bomen.
In de verdere beschrijving betekent bijv. {E} het antwoord van opdracht "E"

’s Nachts piekert Jan meer dan dat hij slaapt. Na een haastig bakkie sterke koffie, ��n extra vitaminepil en een paar boterhammen stapt Jan om 5:54 uur in zijn auto. De parkeerplaats is gelukkig eenvoudig te vinden op het co�rdinaat bovenaan de cachebeschrijving. Nauwkeurig leest hij de volgende opdrachten:


P: Vind eerst bij de parkeerplaats een groen bordje. Achterop dit bordje vind je een telefoonnummer. Tel bij dit telefoonnummer een ander fictief telefoon nummer op: "016 503 09 48". Ken de 10 cijfers van dit nieuwe telefoonnummer toe aan de letters A t/m J.

WP1: Loop eerst naar referentiepunt R1 van de route. Bepaal het meest noordelijke punt dat binnen (!) de routelijnen ligt. Dit punt ligt duidelijk binnen 400 meter van R1. Loop naar dit punt, het maakt in het veld dus niet uit of je routelijnen passeert.
K = Wat is de hoogte in cm van het object dat plaatje(s) bevat met diverse kleuren? Is dat 30cm -> K=2; 60cm -> K=4; 90cm -> K=5. Plaats deze waarde in de bijbehorende Sudoku cel. Deze cel is met geel gemarkeerd. Het is belangrijk dat je dit nauwkeurig doet!

WP2: Verplaats referentiepunt R{E} naar N52 17.C(B-C)A E05 54.H(E+F)B. Bepaal het punt binnen de routelijnen ten noord-westen van WP1 dat nu het meest westelijk ligt. Wanneer je WP1 goed hebt ingetekend, dan ligt het op de scheidslijn van 2 veelhoeken; neem de bovenste daarvan. De afstand van WP1 naar WP2 is ruim 300 meter. Loop eerst naar het noorden en daarna naar dit punt. Bepaal dan nauwkeurig de cel waarin je de waarde van "L" gaat zetten.
L = Vind eerst 25 meter ten westen van dit punt een knooppunt van paden. Wat is de omtrek van het gebied dat afgebakend wordt door deze paden? Is dat 45m -> L=2; 80m -> L=5; 99cm -> L=7; 120m -> L=8. Plaats deze waarde in de bijbehorende Sudoku cel.

WP3: Verwijder punt R{H-L} uit de GPS-route. Ontdek een locatie binnen de routelijnen die het meest noordelijk ligt. Dit punt ligt een stuk ten noorden van R6.
M = Ga naar dit punt en je ziet aan weerszijden van het pad dezelfde naaldboom. Jan herinnert zich dat hij vooral nu goed moet in-zoomen. Bepaal de letterwaarde van de eerste letter van deze 2 identieke naaldbomen. Plaats deze waarde in de bijbehorende Sudoku cel.

WP4: Voeg in de route het referentiepunt "XA", dat is N52 17.FFI E05 54.JF(I-E), toe v��r referentiepunt R{H+G}. Bepaal de locatie binnen de routelijnen vanaf WP3 die het meest oostelijk ligt. Dit punt ligt ruw weg ten zuid-oosten van WP3. Vervolg eerst je weg en vind dit punt.
N = Hoeveel ruiters op bordjes tref je binnen 20 meter van dit gehele knooppunt aan? Tel hier 3 bij op.
Voor het bepalen van de bijbehorende Sudoku cel zoek het meest zuidelijke deel van de splitsing. LET op: bij twijfel, neem de zuidelijke cel in de Sudoku van de 2 mogelijke opties.

WP5: Voeg in de route v��r R{F+B} het referentiepunt "XB" toe: N52 17.J(M-E)L E05 54.NDK. Bepaal een locatie binnen de routelijnen vanaf WP4 die het meest zuidelijk ligt. Zoek ten zuid-westen van WP4.
P = Wandel naar dit punt en bepaal de letterwaarde van de 2e letter van de boom die je hier aantreft. Plaats deze waarde in de bijbehorende Sudoku cel. LET op: bij twijfel tussen 2 cellen in de Sudoku, neem de meest oostelijke van de twee.

WP6: Verwijder de nieuwe referentiepunten XA �n XB (beide) van de route. Ontdek een locatie binnen de routelijnen die nu het meest oostelijk ligt. Je treft dit punt ongeveer ten zuid oosten van WP5 aan.
Q = Ga eerst 50 meter naar het oosten en loop vervolgens naar dit nieuwe punt. Hoeveel stammig op exact 1,43m hoogte is de hoogste boom binnen 10 meter van de kruising? Plaats deze waarde in de bijbehorende Sudoku cel.

WP7: Verwijder referentiepunt R{N+P} (ruim v��r R16) van de route. Bepaal een locatie binnen de routelijnen die nu het meest oostelijk ligt. Loop naar dit mooie punt. Ongeveer 40 meter v��r dit waypoint zie je een groen bordje van het gebied.
R = Hoeveel benen hebben de objecten op deze afbeelding? Tel hier 3 bij op.
Plaats deze waarde in de bijbehorende Sudoku cel.

WP8: Wandel verder naar een bankje bij N52 17.(M-L)P8   E05 55.(R-Q)(N-Q)2.
Op advies van Tim checkt hij nog eens of hij de antwoorden in de juiste Sudoku cellen heeft geplaatst. Jan heeft de antwoorden in 5 kolommen en 4 rijen geplaatst. In 2 hokken (van 3x3 cellen) heeft hij 2 antwoorden geplaatst. Hij lost vervolgens de Sudoku op.

Jan leest de laatste opdracht: Vind in de Sudoku het snijpunt van 4 buurcellen met de waardes: M, (N-K), R en L. Bepaal van dit snijpunt de overeenkomstige locatie op aarde. De geocache ligt dan op 0.0{P+Q}{R}'(minuten) zuid en 0.0{Q}{M}' west.
Tim heeft een voorbeeld van zo'n snijpunt toegevoegd. Hmmm, dat lijkt te doen. Gaat het hem ook dit jaar lukken om het etentje te scoren?
PS: Tim was dankbaar dat hij toestemming kreeg voor deze geocache van de beheerder van Kroondomein Het Loo. Volgens Tim hoeft Jan all��n bij de geocache 1.5 meter van het pad.

Heb je je grenzen kunnen verleggen, laat dit zien met deze banner.
Tim is dankbaar dat de teams Dhmc05 en Lein hem hebben geholpen met het verbeteren en proeflopen van de puzzel.
Verleg je grenzen banner

Additional Hints (Decrypt)

Chmmry: iretrrg qr TCK svyr avrg bc wr TCF-e gr mrggra. Ryx jnlcbvag yvtg ovw/annfg rra cnq.
JC7: 40 zrgre ióóe urg jnlcbvag, tebra obeqwr.
Pnpur: Mvr fcbvyresbgb, npugre rra obbzfgebax.

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.