Skip to content

<

Gymnazium Decin

A cache by Mel@Isa Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 08/05/2010
Difficulty:
2.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


O rozvoj školství v Decíne, Podmoklech a v okolních obcích se významnou merou zasloužil František Antonín hrabe Thun (1786 - 1873), známý predevším jako spoluzakladatel zemedelské školy v Libverde u Decína (1850). V r. 1858 vznikla za Thunovy vydatné financní a organizacní úcasti iniciativa, která smerovala ke zrízení reálné školy, jež mela vedle všeobecného vzdelání poskytovat hlavne obchodní a živnostenské odborné vzdelání, potrebné pro hospodárské, prumyslové a obchodní podnikání. Šestileté (od r. 1868 sedmileté) reálky, na nichž se vzdelávali žáci od deseti let, odpovídaly zájmu o technická studia, který rostl s tím, jak se prohlubovala specializace jednotlivých hospodárských oboru. Reálné školy pripravovaly budoucí posluchace techniky a vyšších škol vubec.

Financní prostredky pro výstavbu školy byly získávány z nadací a sbírek i z dobrocinných akcí – divadelních predstavení a výstav. Místo pro školu bylo vybráno stranou centra mesta, v sousedství kaple sv. Anny (na dnešním Komenského námestí). Základní kámen byl položen v letech 1866, ale vlastní stavba se uskutecnila až v letech 1869 - 1870.

Mezitím byla od roku 1969 provedena reforma základního školství , která stanovila povinnou osmiletou školní docházku. Na petitrídní obecné školy, které poskytovaly základní vzdelání, navazovaly tríleté meštanské školy, které sloužily príprave budoucích remeslníku, živnostníku a drobných obchodníku. Nadanejší žáci nenavštevovali meštanské školy, ale odcházeli již z obecné školy na školy strední (v Ústí nad Labem, Litomericích a Ceské Lípe). Tak byla v nové školní budove otevrena r. 1871 místo pripravované reálky, která mela nést Thunovo jméno, škola meštanská, resp. chlapecké školy - obecná a meštanská. Od r. 1873 sídlily v budove také dívcí školy obecná a meštanská.

Se stoupajícím poctem obyvatelstva a s obecným vzrustem ekonomické, kulturní i politické aktivity na konci století se zájem o vzdelání stále více rozširoval. V Decíne ožily snahy o založení strední školy, které se brzy setkaly s úspechem. V kvetnu 1897 prijalo decínské mestské zastupitelstvo návrh na založení gymnázia, predložený mestskou radou. Soucasne byl ustaven mestský prípravný výbor pro zrízení komunálního gymnázia, nebot se predpokládalo, že ministerstvo školství odmítne zrídit ústav jako státní školu (predpoklad se ukázal být správným). V cervnu I 898 povolilo ministerstvo mestu Decínu zrídit na vlastní náklady reálné a vyšší gymnázium a tak bylo 15. zárí 1899 otevreno v Decíne Communal Realgymnasium (Komunální reálné gymnázium), na nemž vyucovací recí byla nemcina. Do prvního rocníku bylo prijato 71 studentu.

K 1. zárí 1908 prevzal školu do své správy stát a ústav byl prejmenován K.u.k. Staats-Oberrealgymnasium, tady c.k. státní vyšší reálné gymnázium. Až od roku 1918 byl úrední název školy dvojjazycný.

První dívky prišly na gymnázium v r. 1906, ale zpocátku jich bývalo málo (jejich pocet byl ostatne omezen zákonem). Do r. 1918 mohly být jen hospitantkami, tzn., že nebyly prubežne zkoušeny, ale skládaly z jednotlivých predmetu semestrální zkoušky. Až v r. 1919 byly dívky uznány za verejné žákyne a jejich pocet na školách prestal být limitován.

Na rozdíl od rozširující se škály nemeckých škol a jejich úspešného rozvoje, zacal se historie ceského školství psát až mnohem pozdeji – v Podmoklech v r. 1893, v Decíne však až po vzniku ceskoslovenského státu. Ten se také postaral o výstavbu dvou nových budov ceských škol – v roce 1924 v Podmoklech (dnes ZŠ Na stráni) a v roce 1936 v Decíne (na Kamenické ulici). Do objektu na Kamenické ulici, který nesl jméno T. G. Masaryka a který byl slavnostne otevren dne 6. zárí 1936 se prestehovalo maticní ceské gymnázium ( z provizorních prostor v pronajatém dome u poštovního úradu cp. 666, dnes ulice 2. polské armády).

Otevrení nové ceské školy však již spadalo do období rychle se zostrujících nacionálních pomeru nejen v Decíne, ale v celém Ceskoslovensku. Prudký nárust henleinovského hnutí a stupnující se požadavky Nemcu na autonomii vyhrotily vzájemné vztahy mezi nemeckým a ceským obyvatelstvem v celém pohranicí. Na konci léta 1938 situace rychle spela ke svému vyvrcholení. 22. zárí 1938 bylo vyucování v ceském gymnáziu zastaveno, úrední knihy a archiv školy byly prevezeny do Melníka a svereny do péce tamního reálného gymnázia, odkud byly na podzim 1945 privezeny zpet do Decína.

Po hitlerovské okupaci pohranicí presídlila do budovy ceských škol nemecká meštanská škola, tehdy nazývaná Hauptschule (hlavní škola), a soucasne tam byla zrízena tretí obecná decínská škola. Koncem války sloužila budova jako vojenský lazaret. Jeho pozustatky byly po osvobození vyklizeny a pocátkem cervence 1945 byla škola pripravena k zahájení výuky. Byla však urcena pro potreby národních škol, nebot až do konce cervence se nevedelo, bude-li v Decíne gymnázium obnoveno.

Budova bývalého nemeckého gymnázia nebyla po 8. kvetnu 1945 v príliš dobrém stavu. Zustaly zde zbytky po lazaretu a v dusledku bombardování mesta a výbuchu munice prišla i o vetšinu okenních tabulí. Rabování vojenských oddílu zpusobilo cetné škody na vnitrním zarízení a cástecne i na sbírkách pomucek. 17. cervence Zemská školní rada narídila obnovení reálného gymnázia v Decíne. Od 1. zárí se cinnost státního reálného gymnázia v Decíne obnovila. Ve dnech 3. - 9. zárí probehly prijímací zkoušky a zápis a 10. zárí bylo zahájeno vyucování v 6. - 8. tríde, v ostatních trídách se zacalo vyucovat 17. zárí 1945.

Státní reálné gymnázium bylo v zárí 1949 zmeneno na Gymnázium, které se ve školním roce 1953/1954 stalo Jedenáctiletou strední školou, pak na rok 1960/1961 Dvanáctiletou strední školou a od zárí 1961 Strední všeobecne vzdelávací školou, aby se v r. 1968 stalo opet Gymnáziem.

(Volne upraveno podle Almanachu vydaného k 50. výrocí obnovené cinnosti školy)

Nepovinna cetba (seznam)

Dábluv prsten, Soucek, Ivo Železný, 1992;
Golet v údolí, Olbracht, SNKLHU, 1959
Chrpy a mesta, Nezval, CS spisovatel, 1955;
Trináctá komnata, Neff, CS spisovatel, 1985
Otec Kondelík a ženich Vejvara, Hermann, XYZ, 2008;
Poplach v Kovárské ulicce, Rezác, CS spisovatel, 1981
Milenci na jednu noc, Klíma, Academia, 2001
Pomocná škola Bixley, Blatný, edice Kde domov muj, 1982
Malý Alenáš, Vyskocil, Argo, 2005;
Pád Paríže, Erenburg, Práce, 1948
Muka obraznosti, Páral, Ceský klub, 2002;
Námorník na koni, Stone, Máj, 1963.
Stroj na peníze, Toman, Taxus International, 2008 ;
Unavený buh, Kríž, CS spisovatel, 1966
Noc s Hamletem, Holan, Dokorán, 2004;
Ve ctvrtek budeme dospelí, Borská, Albatros, 1977;
Deník šílené milenky, Obermannová, Motto, 2006
Vedomí a svedomí, Svevo , Tichá Byzanc, 2005
Antonovská jablka, Bunin, Odeon, 1975;
Když chci zabít manžela, Fuchsova, Erika, 2007;
Já, robot, Asimov, Triton, 2004;
Rozmarné léto, Vančura, Karolinum, 2007
Metuzalémova smrt, b.Singer, Argo, 2008
Ranní vlak nadeje, Skála, Mladá fronta, 1959.

Zkontrolujte Vaše řešení

Gratulace prvnim nalezcum:
"FTF" - Aznoch @ Team
"STF" - Paketka
"TTF" - Carqas, Opozdilec, Fifina

6.8.2012. Protože se krabička neustále ztrácela, obnovuji Nepovinnou četbu, ukládám krabičku na jiné místo a pochopitelně měním hint. Mel@Isa

4.9.2013 Změna uložení krabičky, zkontroluj si řešení. Mel@Isa

1.7.2014 Změna uložení krabičky, zkontroluj si řešení. Poslední pokus.Mel@Isa

Additional Hints (No hints available.)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.