Skip to content

<

Dajli mi medajli

A cache by TwiceRaP Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 08/02/2010
Difficulty:
3.5 out of 5
Terrain:
3 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


  Dajli mi medajli

wink"Anton Špelec, ostrostrelec - toho, když to popadne - porucí si liquére

a to špatne dopadne" clown

Špatne to dopadne i s "kacerem" ale i prípadne s "kacerkou", pokud budou hledat cache na úvodních souradnicích. Tam opravdu není. Otaznícek této mysterky je umísten do bývalé kanceláre velitele 1.tankové divize ve Slaném, která patrila k elitním divizím Ceskoslovenské lidové armády Západního vojenského okruhu. Dnes naleznete v tomto objektu Detský domov se školou a v areálu bývalých kasáren naleznete už jen nove vystavené domky a v bývalých skladových dvoupodlažních objektech nove zrekonstruované byty. Domky si urcite prohlédnete, možná naleznete i cestu vycházející z areálu, která Vás bude zajímat.

Tato cache Vám predstaví nekteré z novodobých rádu a vyznamenání Ceské republiky udelované nebo propujcované prezidentem CR, vojenská rezortní vyznamenání a cestné pametní odznaky udelované ministrem obrany a pametní odznaky udelované veliteli útvaru a zarízení ACR.

Rády a vyznamenání
  jsou institucí navýsost politickou, pripomínající dejiny zemí a historické souvislosti jejich udelování. Nauka o nich se oznacuje novodobým názvem faleristika. Tento pojem jako první zavedl kolem roku 1937 ceskoslovenský dustojník a sberatel rádu Oldrich Pilc. Vycházel pritom ze staroreckého slova phalera [falera], oznacující kovové ozdoby na prilbách bojovníku a jejich koní, prevzatých Rímany ve tvaru phalerae (faleré) jako oznacení vojenských vyznamenání. Faleristika je tedy pomocná veda historická, pojednávající o viditelne nošených vyznamenáních, to jest o rádech, medailích a odznacích, které byly udeleny za zásluhy jakéhokoliv druhu. Rády a vyznamenání se delí podle jejich historického významu a spolecenské funkce. Rády poukazují bud na príslušnost k rádové organizaci (duchovní, svetské, rytírské apod.) nebo k udelení za zásluhy (tzv. záslužné rády, vojenské i civilní). Vyznamenáním v užším smyslu jsou vyznamenání a medaile za statecnost, za zásluhy, verné služby, pametní atd.

Pokyny k odlovení keše:

Vaším úkolem bude k níže vyobrazeným rádum, medailím a pametním odznakum priradit správné názvy, jež Vám odhalí potrebné indicie k nalezení krabicky této medailové cache. Po zjištení finálových souradnic zaparkujte vozidlo na doporuceném parkovacím míste a v žádném prípade nevjíždejte po soukromé komunikaci k Autoservisu. Majitel Autoservisu je soucasne správcem lokality, kde je keš uložena a umožnil prístup ke keši pouze pešky. Po cestě budete muset překonat několik tabulí se zákazem vstupu, tak se nelekejte. Dle poslední dohody pěší kačeři mají ke kešce volný přístup. Prosím nevjíždejte na úcelovou komunikaci k Autoservisu ani do lokality Na Hrášku!


K názvum medailí priradte správné obrázky. Císlo obrázku odhalí císelnou hodnotu písmena v daném rádku.

Název vyznamenání, medaile, pametního odznaku nebo prípadne"hintu názvu".

Udeluje se za zásluhy :

Písmeno Císlo obrázku
Medaile za hrdinství Za statecnost nejen ve válecné dobe, ale i v rámci mezinárodních sil nebo v mírových jednotkách OSN. A  
Pametní odznak Vojenského geografického a hydrometerologického úradu Dobruška Udeluje reditel Vojenského geografického a hydrometerologického úradu Dobruška za za zásluhy o rozvoj vojenské geografie a hydrometeorologie. B  
Pametní odznak Vojenské lékarské akademie J.E.Purkyne Udeluje rektor VLA JEP Hradec Králové. C  
Cestný odznak "Patrona" vojenské logistiky Udeluje reditel logistiky za rozvoj vojenské logistiky. D  
Rád bílého lva - II.stupen Propujcuje prezident republiky za zvlášte vynikající zásluhy o stát, za mimorádné zásluhy o obranu a bezpecnost státu, vynikající velitelskou a bojovou cinnost, vedeckou a odbornou práci vojenského a obranného charakteru, významné proslavení vlasti v zahranicí. E  
Pametní odznak summitu NATO v Praze Udeluje ministr obrany osobám, které se významne podílely na plnení a zabezpecování úkolu, jež souvisely s prípravou a prubehem summitu NATO v Praze. F  
Záslužný kríž ministra obrany CR Nejvyšší vojenské resortní vyznamenání. Udeluje ministr obrany za statecnost, odvahu, za úspešné velení v boji, za zásluhy pri úspešném plnení bojových akcí, za vzorné rízení vojsk a vynikající plnení služebních ci pracovních povinností, za vzornou reprezentaci armády a jiné zásluhy o resort obrany a jeho rozvoj. Záslužný kríž má 3 stupne, I.zlatý. II.stríbrný, III.bronzový. G  
Pametní odznak Veterinární základny Grabštejn Udeluje velitel Veterinární základny vojákum i obcanským zamestnancum vojenské správy jako ocenení za dlouholetou práci ve veterinární službe a vojenské kynologii. H  
Cestný odznak "Dustojníka, clena odbojové skupiny "Tri králové" Odznak se udeluje vojákum v aktivních zálohách, obcanským zamestnancum a zamestnancum státní a verejné správy za ocenení výjimecných výsledku, kterých bylo dosaženo v cinnosti dobrovolných bojových záloh. I  
Pametní odznak duchovní služby ACR Udeluje hlavní kaplan ACR za výjimecný cin smerující k záchrane života a ochrane lidské dustojnosti a za práci nebo cin, které se staly mimorádným prínosem pro duchovní službu. J  
Pametní odznak Distribucního centra Pardubice Udeluje velitel Distribucního centra osobám za významnou spolupráci a plnení úkolu souvisejících s prepravou logistického materiálu ve prospech útvaru ACR i zahranicních misí. K  
Pametní odznak Vojenské policie - Irák Odznak udelovaný príslušníkum vojenské policie v kontingentu MNF (I) Multinational Force. L  
Rád Tomáše Garrigua Masaryka Propujcuje prezident CR osobám, které se vynikajícím zpusobem zasloužily o rozvoj demokracie, humanity a lidských práv. Je urcen osobám, jež se významnou merou podílely na boji proti totalitnímu zrízení. M  
Pametní odznak "X."roty chemické a radiacní ochrany Liberec Udeloval velitel "X."rchro za mimorádné plnení úkolu v mezinárodní operaci "Enduring Freedoom" v Kuvajtu v roce 2002. N  
Pametní odznak Vojenského zpravodajství Udeluje reditel Vojenského zpravodajství osobám za dosažení výjimecných výsledku ve prospech VZ. Udeluje se príslušníkum resortu MO, obcanum CR i cizím státním príslušníkum. O  
Pametní odznak Vojenského historického ústavu Udeluje velitel Vojenského historického ústavu osobám za prínos v oblasti zvlášte ceských/ceskoslovenských vojenských dejin, za podporu tradic v ACR atd. P  
Pametní odznak 4.brigády rychlého nasazení. Udeluje velitel 4.brn za výtecné plnení bojových úkolu. Q  
Pametní odznak strediska Centre of Excellence Udeluje reditel Centre of Excellence za plnení výtecných úkolu v rámci prípravy specialistu chemické a radiacní služby ACR i NATO. R  
Pametní odznak "Jedné z nejduležitejších osobností cs.letectva" Udeluje reditel Odboru vojenského letectví MO za mimorádné plnení úkolu a zásluhy ve prospech vojenského letectví. S  
Pametní odznak Hradní stráže Praha Udeluje velitel Hradní stráže v civilní i vojenské variante vojákum, obcanským zamestnancum vojenské správy i obcanum CR za jejich osobní podíl a výkony pri plnení úkolu Hradní stráže. Prvním nositeli pametního odznaku byl prezident CR Václav Klaus a první dáma CR. T  
Medaile ministra obrany za službu v zahranicí Udeluje ministr obrany vojákum v cinné službe i obcanským zamestnancum za úspešné splnení úkolu v mírových silách OSN, v dalších mezinárodních vojenských sborech a v ostatních mírových a humanitárních misích. medaile má tri stupne. Barevné usporádání stužek sleduje barvy státních vlajek zemí, ve kterých mise pusobí. U  
Cestný pametní odznak NATO RESPONCE FORCE pro úcastníky rotací sil rychlé reakce NATO Udeluje ministr obrany vojákum v cinné službe i obcanským zamestnancum, jakož i obcanum CR i cizím státním príslušníkum za významnou spolupráci s resortem obrany pri výstavbe jednotek NATO RESPONCE FORCE. V  
Pametní odznak "X."polní nemocnice Udeloval velitel "X."polní nemocnice za zásluhy pri plnení mimorádných úkolu v misi "IZ SFOR/IRAQ-BASRAH/2003. W  
Medaile Armády Ceské republiky Udeluje ministr obrany vojákum z povolání za velmi dobré výsledky ve služební cinnosti, v závislosti na dobe trvání služby. Medaile má tri stupne. I. zlatý stupen - 15 let služby, II. stríbrný stupen - 10 let služby, III. bronzový stupen - 5 let služby. Do doby trvání služby se zapocítává jen služba po 1.lednu 1993. X  
Pametní odznak 601.skupiny speciálních sil Pametní odznak udeluje velitel této elitní a nejlépe vycvicené a vyzbrojené skupiny vojáku ACR. Odznak je udelován za službu u této speciální jednotky. Na minci je v prekladu psáno: "Dokud dýchám, doufám". Y  
Cestný odznak "Železného krále" Cestný odznak udeluje NGŠ ACR operativne vojákum pri plnení významných úkolu. Z  

 

Veríme, že se Vám podarilo podarilo identifikovat všechna vyznamenání, medaile i pametní odznaky a císla obrázku jste si poznamenali do tabulky. Ted už zbývá jen poslední krok a to je výpocet finálových souradnic umístení keše.

 

FINÁLOVÉ SOURADNICE :

N (A+M)(K-I-14)°(H-C)(O-P),(F)(D-G)(Q-E-3)

E (B-J-3)(L-N-1)°(R-Z-5),(S-T)(V-Y-E)(W-X-G+4)

 

Až cache naleznete a budete nález logovat, tak se nezapomente v logu pochlubit, jestli jste nejakou tu medaili v živote dostali. Treba i tu cokoládovou.

Tešíme se na všechny Vaše logy.

Cerpáno z Internetu a z publikace Jaroslava Furmánka a Pavla Šimunka : Vojenská resortní vyznamenání, medaile a odznaky, vydala Agentura vojenských informací a služeb v Praze 2007.

Additional Hints (Decrypt)

Cbq cenmprz, mn oermbilzv cbyvaxl

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.