Skip to content

This cache has been archived.

roested: Så arkiverer vi denne cache, tak til de mange, der har besøgt den.

More
<

og hvem var så denne Sct. Knud?

A cache by roested Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 08/23/2010
Difficulty:
1 out of 5
Terrain:
1 out of 5

Size: Size:   micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

 

 Vi var ikke alle lige lydhøre ved historieundervisningen i skolen.
Et vejnavn på Frederiksberg kan måske tænde vores nysgerrighed?

 

 

 
 
Og hvem var så denne Sct. Knud?
Knud den Hellige ( ca. 1043 – 10. juli 1086 )
Dansk konge i 1000-tallet, der blev valgt til monark efter sin bror i 1080. Han blev dræbt i Albani kirke i Odense som følge af et oprør der opstod mod ham.
Ungdom: Han var den anden søn af Svend. 2. Estridsen. Han var den mest fremragende af Svends 5 sønner. Han viste sig tidligt som en ivrig kriger og blev derfor sendt til England for at fordrive Vilhelm Erobreren. I 1069 ledede han et togt sammen med hans bror Harald og hans fars bror Asbjørn.
Efter Svend Estridsens død i 1076 havde Knud svært ved at se sig vraget til kongevalget, hvor  Harald blev valgt.
Knud måtte ty til landflygtighed i sverrige.
Konge: Han blev så konge ( 1080 – 1086 ) efter sin bror Haralds død. Knud var således den anden i rækken af de fem sønner af Svend Estridsen, som blev konge af Danmark. Knud ønskede at genetablere Knud den Stores imperium, men det faldt ikke i stormændenes smag. Han planlagde krig mod England samtidig med at han var i konflikt med den tysk-romerske kejser, Henrik 4.
Han fik mange fjender, måske p.gr.a. denne voldsomme mobilisering af hæren, hvorved soldaterne blev ude af stand til at passe deres afgrøder, eller måske fordi han opkrævede skatter, som udpinte befolkningen. Det er ikke helt klart hvorfor men sikkert var det, at der opstod et oprør fra vendelboerne, som hærgede kongsgårdene i hele Jylland og Knud måtte flygte. Han søgte asyl i Albani Kirke i Odense, hvor oprørerne alligevel trængte ind og dræbte ham og hans følge.
Snart efter Knuds død gik bl. a. hans enke og hans bror Erik Ejegod i gang med at få ham helgenkåret.  Den efterfølgende misvækst i landbruget blev tolket som tegn på, at Gud var utilfreds med drabet.
Knud blev begravet i domkirken, som han selv havde ladet bygge. Og der begyndte snart at ske undere ved hans grav, og i 1101 blev han som den hidtil eneste danske konge kanoniseret, og hans jordiske rester anbragtes i et gyldent helgenskrin på alteret i Sankt Knuds Kirke i Odense.

Additional Hints (No hints available.)