Skip to Content

This cache has been archived.

Pajast: Jak jsem napsal, tak i činím. Díky všem za návštěvu i pěkné fotky.

Merged to GC2CZB9. I thought up better logging tasks according to the new Earthcache Knowledge Book.

More
<

Dolni Sazava II: jilovske pasmo

A cache by Pajast Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 08/06/2010
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
5 out of 5

Size: Size: not chosen (not chosen)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Ukol (zkracene bez ceske diakritiky):
Pokuste se odhadnout, jak vysoko cni Pikovicka jehla nad hladinou reky. Odpoved mi poslete mailem. Necekejte na potvrzeni a logujte rovnou!


Také jezdíte rádi s lodí na Sázavu a nejraději z Týnce do Pikovic? Pokud Vás zaujala nejen samotná plavba na řece, ale fascinují Vás i úchvatné výtvory přírody okolo, přijměte pozvání na exkurzi do dávné minulosti těchto míst. Tato vodácko-geologická série, kterou lze na lodi snadno zvládnout během několika hodin, Vám postupně představí tři různá období v geologické minulosti naší země.

Těsně předtím, než doplujeme k poslednímu jezu na Sázavě, do Žampachu, opouštíme středočeský pluton. A opouštíme tak i velkou geologickou oblast nazývanou moldanubikum, jejíž je středočeský pluton součástí. Moldanubikum je nejstarší z ker zemské kůry, že kterých byl v prvohorách zformován Český masiv. Název moldanubikum byl vytvořen z latinských pojmenování Vltavy a Dunaje. Moldanubikum tedy opouštíme, vítejte nyní v bohemiku! Čeká nás teď plavba napříč úzkým pruhem území (šířka asi 3 km, délka asi 60 km), které se táhne od Jílového až téměř k Blatné a nazývá se jílovské pásmo. Údolí Sázavy je nyní o něco užší a strmější, skály zde také vypadají jinak. Říční dno je stále peřejnaté, ale nenajdeme v něm takové balvany jako v předchozím úseku. Po několika kilometrech plavby se před Pikovicemi údolí otevírá. V těchto místech jílovské pásmo končí a začíná barrandien, kterému je věnována třetí část série.

Jílovské pásmo, které tvoří přechod mezi moldanubikem a bohemikem, bylo dlouhou dobu pro geology záhadou, která dodnes není spolehlivě vysvětlena. Na rozdíl od předchozího úseku, který je tvořen hlubinnými vyvřelinami pocházejícími z dob formování Českého masivu v mladších prvohorách, zde převládají vyvřeliny výlevné, které jsou mnohem starší.

V dávné minulosti se území dnešních Čech nacházelo na jižní polokouli a většinu času bylo zalito mělkým pobřežním mořem. Tedy to, po čem dnes chodíme, bylo součástí mořského dna. Po stovky milionů let se na tomto dně ukládaly mohutné vrstvy drobných úlomků, které sem z pevniny přinesly řeky.

Toto moře však nebývalo klidnou pánví zalitou vodou. V různých obdobích zde bývala velmi aktivní tektonická a sopečná činnost. Předpokládá se, že v mladších starohorách zde vlivem tlaků praskla deska zemské kůry. Tato puklina, která se střídavě zvětšovala a opět zmenšovala, se vyplňovala žhavým magmatem – roztavenými horninami ze zemského pláště, který se nachází pod zemskou kůrou. Po vylití na povrch magma rychle chladlo a tuhlo. Nemělo tolik času na tvorbu krystalů, a proto mají výlevné vyvřeliny (vulkanity) mnohem jemnější zrnitost než hlubinné (plutonity), které pomalu tuhly pod povrchem. Rozdíl v zrnitosti hornin a způsob jejich odlučnosti je to hlavní, čeho si můžete všimnout, pokud zároveň navštívíte i první zeměkeš této série.


Geologická mapa (Česká geologická služba)

V jílovském pásmu převládají především ryolity a ryodacity (jsou většinou světlé a mají podobné složení jako žula, která je však hlubinnou vyvřelinou), méně pak zde najdeme i andezit a čedič (bazalt). Na mnoha místech byly tyto horniny při pozdějších horotvorných pochodech (vrásněních) částečně nataveny a přeměněny (mapr. metabazalt). Jílovské pásmo se také vyznačuje tím, že se zde v žilách nacházejí ložiska zlata, které bylo na některých místech v minulosti těženo.

Pozor, toto není klasická keška! Fyzicky neexistuje!

 

Pro uznání platného "nálezu" je kromě návštěvy místa třeba splnit ještě následující úkoly:

Asi kilometr před koncem plavby v Pikovicích končí jílovské pásmo: na levé straně nepřehlédnutelným vrchem Medníkem a napravo vedle železniční trati skalním útvarem s křížkem na vrcholu. Tato známá skála se nazývá Pikovický komín nebo Pikovická jehla. Vaším úkolem – věřím, že velmi jednoduchým – bude odhadnout, jak vysoko nad hladinou řeky tato skála ční. Svůj odhad mi pošlete e-mailem (pajast@geocaching.cz).

Na panelu naučné stezky se můžete dočíst, že Jehla / Komín je z buližníku. To je však mylná informace. Buližníky jsou zpevněné usazeniny a v oblasti se téměř nevyskytují. Prohlédnout si je můžete například kolem hvězdárny v pražských Ďáblicích. Podle geologické mapy je skála tvořena metabazaltem, částečně přeměněným čedičem.

Máte-li chuť, můžete splnit i následující dobrovolnou úlohu. V úseku mezi jezem v Žampachu a Pikovickou jehlou pořiďte nějakou pěknou fotku. Vyfotografujte třeba sebe s řekou za zády. Nejvíce se cení fotografie pořízené z lodi, ale samozřejmě uznám i logy s fotografií pořízenou ze břehu (nebo i bez fotografie). Fotografii nezapomeňte připojit ke svému logu. Neposílejte mi je prosím mailem.

Nečekejte prosím na schválení správné odpovědi a zalogujte se rovnou. Pokud nebude odpověď správná, ozvu se Vám. Pokud se neozvu, berte to jako souhlas. Chtěl bych jen požádat, abyste logovali a posílali e-maily současně. Usnadníte mi tím kontrolu plnění podmínek pro platné zalogování "nálezu".

Děkuji za Vaši návštěvu i správné odpovědi.

Úkoly byly aktualizovány v souladu s pravidly platnými od 1. 1. 2011.

Série Dolní Sázava

Tato zeměkeš je součást vodácké série, kterou můžete absolvovat během několika málo hodin při splouvání dolního úseku Sázavy:
GC2CZB9: Středočeský pluton
GC2CZBA: Jílovské pásmo
GC2CZBB: Barrandien

Lower Sazava II: The Range of Jilove

You left the Central Bohemian Pluton when you arrived to Žampach. Now you can see rocks which are different from those in the previous lap of your journey. You have just entered the Range of Jílové. This stripe of land, which is cca 60 km long and 3 km wide, remained a mystery for geologists for a long time. It was probably created in the Proterozoic when this region was a sea bottom. There was a strong volcanic and tectonic activity in that times. The Earth shell cracked here and the gap between crusts was filled with magma. This is why we can see various extrusive igneous rocks in the range. They are much older than intrusive igneous rocks in the neighbouring Central Bohemian Pluton. Ryolite is the most abundant rock here. It is bright and has the same chemical composition as granite, but it is (in contrast to granite) fine-grained. Extrusive rocks (volcanites) cool down quickly. Therefore, they do not have enough time for crystallization unlike intrusive rocks (plutonites), which cool down slowly in the depth of the Earth shell.

You task

For a valid "found it" log, you must fulfill these simple tasks:

1. Before you arrive to Pikovice, the range ends with the Medník hill on the left bank and a marked rock call the Pikovice Needle (with a cross on its top) on the right bank. Try to estimate its height above the river. Send me your estimation via e-mail (pajast@geocaching.cz).

2. If you want, take a photo with the river (between the weirs Žampach and Pikovice). Add the photo to your log. This task is optional.

Having passed the Pikovice Needle, you are entering a significant geological area which is formed by sedimentary rocks. Welcome to Barrandien!

Additional Hints (No hints available.)Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.