Skip to content

Vecmilgravis Scavenger Hunt Mystery Cache

Hidden : 08/26/2010
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Related Web Page

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Scavenger hunt ir spēle, kuras organizatori sastāda sarakstu ar priekšmetiem, kurus spēles dalībniekiem jācenšas atrast un savākt.

A scavenger hunt is a game in which the organizers prepare a list of items that participants are supposed to gather.

Parasti šajā spēlē sarakstā uzskaitītie priekšmeti ir jāiegūst jebkādā organizatoru atļautā veidā, kas visbiežāk izslēdz to pirkšanu, un spēles beigās jāuzrāda organizatoriem, kuri izlemj, vai savāktie objekti atbilst sarakstā uzrādītajām prasībām. Visbiežāk par uzvarētāju tiek atzīts tas dalībnieks vai komanda, kuri salasa visus sarakstā minētos priekšmetus visīsākajā laikā.

Kā jebkurā spēlē, arī šajā pastāv dažādas variācijas - piemēram, sarakstā minēti objekti, pie kuriem jānofotografējas, vai ari uzdevumi, kurus jāizpilda. Nereti katram sarakstā minētajam priekšmetam vai uzdevumam atbilst noteikts punktu skaits, atkarībā no tā, cik grūti to iegūt. Šajā spēles paveidā parasti ir ierobežots laiks, un uzvar komanda, kas savākusi visvairāk punktu. Papildus punkti tiek piešķirti par īpaši radošu pieeju uzdevumiem.
Pievienotajā saitē apskatāms piemērs sarakstam no 1987. gada Čikāgas universitātes rīkotajām sacensībām, kas kopš tā gada tiek rīkotas katru gadu, un tiek uzskatītas par lielākajām šāda veida sacensībām pasaulē.

Usually the items on the list must be obtained in any manner authorized by the organizers, purchasing the items is often prohibited, and at the end of the game the obtained items are checked by organizers, who decide whether the collected objects meet the requirements identified in the list. The participant who completes his list in shortest amount of time wins.

As in any other game, there are many variations - for example, participants must take a picture of themselves nearby listed objects, or tasks to be executed are listed, instead of physical items. Often every entry of the list is worth a certain number of points, depending on how difficult it is to obtain the particular item or complete the task. In such version of the game there’s usually a time limit, and the goal is to get as many points as possible within this timeframe. Extra points are awarded for particularly creative approach to tasks.
In the related web page you can see a list from 1987 University of Chicago Scavenger Hunt, which is organized annualy since then, and is considered to be the largest scavenger hunt in the world.

Lai atrisinātu uzdevumu un atrastu slēpni, būs nepieciešama Vecmīlgrāvja karte - tajā jāatzīmē sarakstā minēto objektu atrašanās vietas.

Jums jāatrod:
A: Mākslinieciskās jaunrades centra "Mīlgrāvja Daiļamatniecības skola" ieeja.
B: Sirēna uz mājas jumta.
C: Dzelzceļa stacijas pulkstenis.
D: Kuģu satiksmes vadības centra antena.

Atzīmējiet kartē šo objektu atrašanās vietas, un tad ar taisnu līniju savienojiet punktu A ar punktu B, un C ar D. Slēpnis atrodas pie ielu apgaismes staba apmēram 10 metrus no līniju krustpunkta. Konteineris ir neliela metāla kārbiņa ar viesu grāmatu un rakstāmo. Slēpņa vieta ir visai publiska, esiet uzmanīgi, ņemot konteineru un noliekot to atpakaļ. Novietojiet konteineru tieši tā, kā to atradāt.

To solve the task and find the cache you will need a map of Vecmilgravis – you have to mark the location of every object from the following list on the map.

You must find:
A: The front door of artistic creation center "Milgravja Dailamatniecibas skola".
B: Siren on the roof of a house.
C: Railway station clock.
D: An antenna on top of Sea Vessel Traffic Control Center building.

Mark the objects on the map, and then draw a straight line connecting point A and point B, and another one connecting C and D. Cache is located at the street lighting pole about 10 meters from the point where these lines intersect. Container is a small metal box with a logbook and pencil. Cache is at a very public place, be careful when picking up the container and putting it back. Place the container exactly the same way as you found it.

Additional Hints (Decrypt)

[LAT] Zntargvfxf; ryrxgevon.
[EN] Zntargvp; ryrpgevpvgl.

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)