Skip to content

De Griend - (Friesland) EarthCache

Hidden : 08/28/2010
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   not chosen (not chosen)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Met dank aan Natuurmonumenten. voor de informatie .

Vluchtplaats


Griend is bij hoog water een vluchtplaats voor tienduizenden
vogels. Tijdens de voorjaarstrek komen bijzondere vogels zoals
zilverplevier, rosse grutto en kanoetstrandloper op Griend
uitrusten en ‘opvetten’. Duizenden vogels brengen hier
hun jongen groot omdat er geen dreiging is van vossen en andere
vleesetende zoogdieren. Het eiland biedt onderdak aan de grootste
kolonie grote sterns van West-Europa.

Uniek vogelreservaat


Griend bestaat uit een strandwal, een begroeide kwelder en
slikken. Het is alleen van april tot juli bewoond. Dan bivakkeren
hier twee vogelwachters in een bijzonder onderkomen. Als u met de
boot naar Terschelling of Vlieland vaart, ziet u het staan. Om dit
unieke vogelreservaat zo veel mogelijk met rust te laten, is het
niet toegankelijk voor publiek.

Over dit gebied


Nieuw huisje


In de herfst van 2006 plaatste Natuurmonumenten een nieuw vogelwachtershuisje op Griend. Tijdens de opening in 2007 zetten de vogelwachters hun eerste stap over de drempel van hun nieuwe onderkomen. Hun entree werd via een webcamverbinding gevolgd vanaf de vaste wal. De vogelwachters en hun onderkomen zijn van belang voor de bescherming van de natuur op Griend en de omringende Waddenzee.


Kwetsbaar eiland Griend ligt midden in de Waddenzee, tussen Vlieland en Terschelling. Het beslaat ongeveer 100 hectare en is de belangrijkse broedplek in Nederland voor de grote stern. Op het eiland broeden eveneens eidereend, kokmeeuw, visdief, en noordse stern. Bij hoog water is Griend een belangrijke vluchtplaats voor tienduizenden vogels, zowel in het broedseizoen als in de trektijd. Vanwege haar kwetsbaarheid is Griend niet toegankelijk voor publiek. Alleen in de broedperiode wordt het eiland bewoond door twee vogelwachters. Zij tellen en houden toezicht om verstoring te voorkomen


Duurzame energie
Voor het verrichten van toezicht hebben de vogelwachters een goede accommodatie nodig. Het huisje is van alle gemakken voorzien, het klimaat is goed te regelen en het materiaal kan veilig worden opgeborgen. met name dit laatste is van belang, omdat het eiland regelmatig wordt overspoeld door de zee.
Energie bedrijf NUON, waar Natuurmonumenten van 2000 tot medio 2010 mee samen werkte, heeft het huis voorzien van zonnepanelen. Deze wekken stroom op voor verlichting, computer en overige communicatiemiddelen. Regenwater wordt via een filtersysteem geschikt gemaakt voor hergebruik.


Sint Luciavloed


Griend was vroeger veel groter. Het strekte zich uit van het zeegat tussen Vlieland en Terschelling, tot aan het IJsselmeer. In de dertiende eeuw lag hier een welvarend stadje met een kloosterschool. Op 13 december 1287 is het eiland tijdens de Sint Luciavloed grotendeels verdwenen. Na aanleg van de afsluitdijk is het eiland door veranderende zeestromen verder aangetast. Natuurmonumenten heeft met steun van leden in 1988 een zanddijk opgespoten die het eiland beschermt. Griend is sindsdien weer aangegroeid.


Door overbevissing van kokkel- en mosselvisserij dreigden veel vogels te verhongeren. Dat probleem is aangepakt. Er mag inmiddels nu in een ruime cirkel rondom het eiland niet meer op schelpdieren worden gevist. Natuurlijk herstel zal nog vele jaren in beslag nemen.


Zeespiegelstijging


Nieuw bedreigingen zoals klimaatverandering liggen op de loer. De verwachte zeespiegelstijging zal niet aan Griend voorbij gaan. Om het eiland tegen een nieuwe stormvloed te beschermen is Natuurmonumenten ook in de toekomst afhankelijk van steun.


Reddingsplan


Het Ministerie van LNV kondigde in maart 2009 aan een reddingsplan te gaan maken voor de Waddenzee. Hierin staat herstel van de natuurwaarden voorop, maar het is niet het doel om de natuur in een historische situatie terug te krijgen. Het gemeenschappelijke streven is het perspectief dat in de PKB Waddenzee door de Tweede Kamer is vastgelegd. Dat is een zee die bruist van leven. Met uitgestrekte mosselbanken en zeegrasvelden, vol met schelpdieren, kreeftjes, garnalen, jonge vis en zeepaardjes. Met grote vissen en vogels, zeehonden en dolfijnen.

.

Het loggen van deze earthcache is simpel!

1 - Je gaat met de boot naar Terschelling of naar Vlieland en je
maakt een foto van het eiland met jezelf en GPS op de voorgrond. Deze foto voeg je toe aan je logje.
2 - Stuur het antwoord op de volgende vraag per email. Van wanneer tot wanneer is het eiland bewoond?


Flight City


Griend is a high water refuge for tens of thousands birds. During the spring migration as birds are special Silver plover, bar-tailed godwits and knot on Griend rest and 'opvetten. Thousands of birds spend here their young because there is no threat of foxes and other carnivorous mammals. The island is home to the largest large tern colony of Western Europe. Unique bird Griend is a shoreline, a vegetated salt marsh and swallow. It is only from April to July inhabited. Then bivouac two bird watchers here in a special shelter. Clicking the boat to Terschelling and Vlieland speed, you see the stand. To unique bird as much as possible to peace, it is closed to the public.


The logging of the Earth cache is simple! 1 - You go by boat to Terschelling or Vlieland and your take a picture of the island with yourself and GPS in the foreground. Add this photo to your Log.
2 - Give the right answer to the following Question. At what time of the year do people live on this island? (name the months)

Additional Hints (Decrypt)

Xvrf rra zbbvr qnt

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)