Skip to content

Nižná vodná stôlna Traditional Cache

Hidden : 09/29/2010
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Nižná vodná štôlna

Ustie štôlne

Nižná vodná štôlna

Vodné v hospodárstvo bolo v histórii banského revíru v Smolníku vždy dôležitou otázkou samotného baníctva a to z hladiska odvodnovania banských diel a zvislej dopravy, ako aj z pohladu získavania cementacnej vody, od coho závisela produkcia medi. Za týmto úcelom sa budovali dômyselne vodné stavby, ako bola nadrž pod obcou Úhorna (1768), kde sa akumulovala povrchová voda. Spod nádrže bol budovaný vodný krytý kanál (gróm). Zacína pod vodnou nádržou pri kamennom moste s malým spádom kopíroval tvar údolia, zachádzal do dolín Kovandská a Velká Kotlina, z ktorých vodu taktiež zvádzal. Prechádzal aj niekolkými krátkymi štôlnami v miestach kde sa nedali obíst skaliska. Gróm ústí do Nižnej vodnej štôlne, ktorá privádzala vodu na banské pracoviská k banským vodným strojom.

Dlžka kanálu - grómu je 4502 siah = cca 9km.

Zdroj: Smolník mesto medenorudných baní

3.1.12.Energeticke zdroje

R. Magula

Additional Hints (Decrypt)

anq ipubqbz, obebivpr

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)