Skip to content

Kostol v Kubrej Multi-cache

Hidden : 09/03/2010
Difficulty:
2.5 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Krátka mestská multina, ukazujúca dalšie kultúrne
pamiatky mesta Trencín...


Nazov
V severovýchodnej casti Trencína sa nachádzajú mestské casti Kubra a Kubrica. Kubra zacína pri vyústení Kubrickej doliny a je rozložená pozdlž potoka Kubrica do nivy Váhu. Centrom pôvodne samostatnej obce je námestie s Kostolom sv. Jána Nepomuckého, cintorín a staršia zástavba rodinných domov, jedna z najstarších v Trencíne.
Pred kostolom sa nachádza kamenný kríž z pol. 19. storocia, ktorý dala postavit v polovici 19. storocia rodina Palová D. P. a socha sv. Jána Nepomuckého z 19. storocia od ludového umelca.
Za kostolom je malá kaplnka s pannou Máriou, s dakovnými doskami od miestnych i mimomestských obyvatelov.

Nad hornou castou obce sa nachádza pramen Kubranskej kyselky, ktorý je oblúbeným volnocasovým miestom pre obyvatelov Trencína.

Na Kubru nadväzuje Kubrica, ktorá má charakter menšej osady. Zovretá je v úzkej doline potoka Kubrica medzi Kocinou Horou a masívom Janovho vrchu. V obci sa nachádza kaplnka a cintorín. Z mesta Trencín sem vedie autobusová linka MHD c. 11. Nad Kubricou sa proti prúdu potoka nachádza niekolko turistických a rekreacných zariadení.

Stage 1 je kostol. Vlavo od vchodu je orientacné císlo v tvare ABC
Stage 2 je kaplnka za kostolom, kde spocítaš dakovné tabulky...DE je ich pocet...a rok postavenia múru v tvare 1FG1...

Ideme do finálu...
N 48° 53,[(AFxBxD)]+[(AxG)-D]
E 018° 05,[(BxF)+G]

Additional Hints (Decrypt)

...nfv zrgre uyobxb...nfv zrgre ilfbxb...

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)