Skip to content

A Bluff Waterdrop Multi-Cache

Hidden : 09/04/2010
Difficulty:
4.5 out of 5
Terrain:
5 out of 5

Size: Size:   other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Waterdrop


Det här är platsen där traktens äldre ungdomar förr samlades för att få en riktig kick som alternativ till de kommunala badplatserna.

Platsen är den gamla Östergruvan och här har äldre tiders malmletning skapat ett dagbrott av skapliga proportioner. Nu finns här en multi-cache där du först måste hämta lösningen till gömman med burken.

Kom ihåg, tag inga risker som går utöver de du känner att du behärskar.

Denna cache tas på egen risk, var försiktig!

Steg 1 N59° 50.100' E15° 34.443

Här finner du 12 brickor hängande i en wire och du måste ordna brickornas siffror i fallande ordning. Notera sedan det första och därefter var tredje siffra i stigande ordning. Detta ger dig ett tal som du behöver för att ta finalen.

Observera att denna vajer, på denna plats, har en otestad motståndskraft, att använda den som fotsteg eller liknande undanbedes.

Steg 2: N59° 50.096 E15° 34.352

Var noggrann vid återställande av gömman efter loggning! Förslut plastpåsen med loggen ordentligt då själva behållaren inte är helt vattentät. Behandla dessutom behållaren varsamt.

Självklart genomför du alla delsteg om du tänker logga cachen.

Inga spoilers i loggar eller bilder! Och glöm inte att ta med egen penna!This is the location where the older juveniles of Riddarhyttan used to go for a real kick as an alternative to regular community beaches etc..

The place is called Östergruvan and long ago the search for iron ore created an open quarry. This is now the location of a multi cache where you first have to get the information needed to log the final cache.

Please do not take any risk beyond what you feel comfortable with.

This cache is on your own risk. Be careful and take care!

Step 1: N59° 50.100' E15° 34.443

Here You will find 12 coins hanging on a wire and you must sort all 12 of them in a descending order. Then take note of the first and then every third digit in an ascending order. This gives you a number that you will need in order to log the final cache.

Please note that this wire, at this place, has an untested resistance, do not use it as a footstep or something similar.

Step 2: N59° 50.096 E15° 34.352

Please be gentle and careful when restoring the hide after logging! Seal the plastic bag containing the log carefully since the container is not 100% waterproof. Also treat the container with care.

In order to log this cache you will of course undertake all steps of it yourself.

No spoilers in logs or pictures please! And don't forget to bring Your own pen!

This cache is rated.

Additional Hints (No hints available.)