Skip to content

<

Jastrabska Skala

A cache by PeterSch Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 09/06/2010
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
3.5 out of 5

Size: Size:   other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Jastrabska Skala

(Jastraba Rock)

Flag SK

Jastrabska Skala

Jastrabska Skala

Jastrabska skala

Jastranska skala je vyrazny geologický objekt na pravej strane cesty zo Ziaru nad Hronom do Kremnice nad obcou Bartosova Lehotka. Od cesty je pozorovatelna este Mala Skala, ktora sa nachadza cca 200 metrov na sever.

Jastrabska skala je pomenovaná po obci Jastraba, ktora sa nachadza v tesnej blizkosti tejto skaly.

Výrazný tvar skaly bol vytvorený cadicovou výplnou z jedného z najmladších vulkánov v Kremnických vrchoch, ktorý bol aktívny pred približne dvoma miliónmi rokov, na konci mladších tretohôr. Skala je odkrytý lávový, ryolitový prúd, ktorý koncí výraznou strmou až kolmou stenou. Je to perfektný príklad selektívneho zvetrávania, ktorým sa pevnejšie ryolity dostali na povrch z erózii menej odolných sopecných pyroklastík.

Z východnej strany sa skala nelíši od okolitých kopcov, ale západná strana sa vplyvom prírodných živlov a zvetrávaním prepadla do údolia, kde teraz sú rozsiahne kamenné moria a sut.

Z vrcholu je fantastický výhlad na celú Žiarsku kotlinu od Hornej Vsi až po Starú Kremnicku.

Prístup ku Keške

Na jastrabsku skalu sa dostanete po žltej turistickej znacke z Bartošovej Lehôtky (výstup trvá cca 1 h 15 min), alebo zo železnicnej stanice Jastrabá.

Parkovanie je možné v Bartosovej Lehotke, alebo na zeleznicnej statici Jastraba.

Ak chcete logovat túto keš, odfotte sa s GPS (alebo alebo len GPS) na vrchole Jastrabskej skaly s výhladom alebo pri informacnej tabulke na udaných koordinátoch. Tiež je potrebné zodpovedat nasledujúce otázky a odpovede poslat cez e-mail bud mne cez profil, alebo Sleepy Ghost-ovi cez tento link:

  • Aká je nadmorská výška na udaných koordinátoch pri informacnej tabulke?
  • Zo zadanych koordinatoch vidite dve zlte turisticke znacku – sipky. Na ktore svetove strany sipky ukazuju?
  • Doplnkova uloha: Skúste odhadnút výšku kolmej západnej steny Jastrabskej Skaly (len vysku odhalenej kolmej skaly), ked sa na skalu divate z dola od cesty.

Keš kludne logujte, nemusíte cakat na potvrdenia správnych odpovedí.

Ak odpovede budú nesprávne, alebo neúplné, bez fotky a pod., budem Vás kontaktovat emailom. Pokial ale Váš email nepríde do 3-och dní po logu, log bez upozornenia mažem.

Dajte si pozor na skale.Flag EN

Vyhlad na sever

Vyhlad na sever

Jastraba Rock

Jastraba rock is a significant geological object on the right hand side of the road from Žiar nad Hronom to Kremnica over the village Bartošová Lehôtka. You can see Little Rock from the road as well, located about 200 meters to the north.

Jastrabská rock is named after the village Jastraba (village of goshawks), which is located very close to this rock.

Typical shape of the rock was created by basaltic rock fill with one of the youngest volcanoes in Kremnicka Mountains, which was active from about two million years younger at the end of the Cenozoic era. The rock is exposed lava, rhyolite flow that ends up as steep, strong perpendicular wall. It's a perfect example of selective weathering, by which firmer rhyoliths were exposed at the surface after erosion of less resistant volcanic pyroclastic.

The eastern side of the rock does not differ from the surrounding hills, but the west side due to natural elements and weathering plummeted into the valley, where they are now rocky seas and rocky rubble.

There is a fantastic view of the entire Ziar valley from the top of the Jastraba Rock.

Access to the cache

You can get to Jastraba rock when you follow yellow marked turistic path from Bartošova Lehôtka (takes about 1 h 15 min), or from the railway station Jastraba.

You can park in village Bartosova Lehotka, or nearby railway station Jastraba.

To claim this cache you need to take a photo of you with a GPS (or your GPS only) on the top of the Jastraba Rock with view or with information board on the co-ords given. You also need to email me (via the link to my profile at the top of the page or to Sleepy Ghost via this link) with the answers to the following questions:

  • What is altitude of information board on co-ords given?
  • From information board on co-ords given you can see two yellow turistic marks – arrows. Which ones of four cardinal directions are arrows pointing to?
  • Additional task: Try to guess how high is perpendicular rock wall of the Jastraba Rock (exposed rock only) when you are looking at the rock from main road. Just try your best.

Feel free to log this cache. You may not wait for permission to log.

If your answers are not correct, incomplete, without picture etc., i will contact you by e-mail. But if your e-mail is not comming to me without 3 days, I will delete your log without notice.

Be careful on the top of the rockSlovak GeoAwards 2014
Táto keška bola nominovaná na Slovak GeoAwards 2014

Táto keška bola nominovaná na Slovak GeoAwards 2016.

Additional Hints (Decrypt)

FX: Cbhmv TCF
RA: Hfr TCF

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.