Skip to content

Vestindien Traditional Geocache

Hidden : 02/01/2012
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Norway's oldest row of wooden houses

The houses in the picture above are old and dilapidated. It was a shame for the city to have houses in such a state. In 2007, the houses were planned to be demolished, but the houses were tree-ring dated first. The results surprised everyone. The houses were built between 1601 and 1621. The buildings had escaped fires for 400 years, and suffered only limited damage during the bombing of Nøstet in 1944. What is now regarded as the oldest row of wooden houses in Norway, had been found. The Cultural Heritage Act states that any building built before 1650 is automatically protected.

In 2009, the municipality of Bergen sold the row of houses to Roger Iversen, FAV Eiendomsutvikling and Trygve Fett for NOK 1.00. With the acquisition, they got obligations to rehabilitate the buildings. Preliminary plans are to use the buildings as museum, theatre for free theatre groups, a popular café, and apartments for artists and university people who live shorter periods in Bergen.

400 years is a very long time. A lot of things must have happened in and around these houses. Among recent history, it is worth to mention that the house in the middle served as a mosque from 1989 to 2008. If we go further back in history, there is not much we know. Rich and poor people lived side by side elsewhere in Bergen, but mostly poor people lived here at Nøstet. As history is mostly written by rich people, there is very little we know about daily life at Nøstet. What we do know, are stories that caused indignation all over Bergen, and such were common in this neighbourhood.

Vestindien

The secound house from the right was known under the name Vestindien (The West Indies)—the largest brothel in Bergen. The owners—John and Oline Duckwitz—owned several inns (i.e. brothels) from the 1840's to Oline died in 1876. The brothels were run by hostesses who collected the money. Every morning they went up Sydneskleiven to deliver last night's profits to the Duckwitz' who lived in a nice house on Sydneshaugen. The hostesses were prostitutes who had worked in the business for a long time, and they earned well, according to the tax records.

Bergen has always been a maritime city, and we can assume that prostitution has existed here since it was founded in 1070. The Hanseatic League came to Bergen in the 1300s. German merchants lived in Bergen, but were forbidden to have family or settle here. Most likely, this regime increased the demand. Later, the demand usually saw an upsurge during fleet visits. It was not unusual for servant girls in good homes to have agreements where they could leave “when they were called for.”

Prostitution took place under poor hygienic conditions, and the spread of venereal diseases were a problem. In 1804, Napoleon introduced official control of prostitutes in France. This was called Réglementation (Regulation). The female prostitutes were registered, accommodated in public brothels and frequently examined for venereal diseases. Authorities in Bergen followed suit, and introduced regulations in 1816.

Prostitution was illegal, but in an attempt to prevent the spread of venereal diseases, the city officials accepted the business as long as the prostitutes were registered and examined by doctors. The goal was primarily to protect the customers. The women ended up in a situation where they could not refuse an unwanted customer. From the end of the 1870s, there was a growing opposition to public prostitution. Regulations was referred to as instrumental rape of women, and one could not see that the spread of venereal diseases were reduced. At the end of the 19th century, the regulations halted. A period of more than 80 years with government-controlled prostitution was over.

0

Norges eldste bevarte trehusrekke

Husene på det øverste bildet er gamle og falleferdige. Det var en skam for byen å ha hus i en slik tilstand, I 2007 var det meningen at husene skulle rives, men først ble husene årringdatert. Resultatet overrasket alle. Husene er bygget mellom 1601 og 1621. Bygningene har unngått bybranner gjennom 400 år, og ble kun påført begrenset skade ved bombingen på Nøstet i 1944. Her hadde man funnet det som nå regnes som Norges eldste sammenhengende trehusbebyggelse. Kulturminneloven slår fast at alle bygninger fra før 1650 er automatisk fredet. Rivningsvedtaket måtte derfor omgjøres til et fredningsvedtak.

I 2009 solgte Bergen kommune husrekken til Roger Iversen, FAV Eiendomsutvikling og Tryggve Fett for én krone. Med på kjøpet fikk de forpliktelser til å rehabilitere bygningene. Foreløpige planer går ut på å bruke bygningene til museum, teaterscene for frie teatergrupper, en såkalt folkelig kafé, samt leiligheter til kunstnere og universitetsfolk som bor kortere perioder i Bergen.

400 år er veldig lenge. Mye må ha skjedd i og rundt disse husene. Av nyere historie er det verdt å nevne at huset i midten fungerte som moské fra 1989 til 2008. Hvis vi skal gå lenger tilbake i historien, er det ikke mye vi vet. Ellers i byen bodde gjerne rikfolk og fattigfolk side om side, men her på Nøstet bodde det stort sett småkårsfolk. Det er nå en gang slik at det er de bemidlete som skriver historien. Det lille vi vet er stort sett om ting som har vært til forargelse for byens finere befolkning, og slikt har det ikke manglet på i denne bydelen.

Vestindien

Hus nummer to fra høyre i denne husrekken gikk under navnet Vestindien, og var byens største bordell. Eierne – Johan og Oline Duckwitz – tjente godt på å eie flere vertshus – det vil si bordeller – fra 1840-årene til Oline døde i 1876. Bordellene var styrt av madammer eller vertinner som samlet inn pengene. Hver morgen gikk de oppover Sydneskleiven for å levere nattens fortjeneste til Duckwitz, som bodde i et fint hus på Sydneshaugen. Vertinnene var prostituerte som hadde arbeidet i bransjen lenge, og de tjente godt ifølge skattelistene.

Bergen har alltid vært en sjøfartsby, og vi må regne med at her har foregått prostitusjon siden byen ble grunnlagt i 1070. På 1300-tallet etablerte Hanseatene seg i Bergen. Tyske handelsmennene bodde i Bergen, men hadde forbud mot å stifte familie eller slå seg ned i byen. Et slikt regime satte nok fart på etterspørselen. Senere fikk etterspørselen gjerne et oppsving i forbindelse med flåtebesøk. Da var det slett ikke uvanlig at tjenestepiker i gode hjem hadde avtalt at de kunne dra til byen «når de ble kalt etter».

Prostitusjon foregikk under dårlige hygieniske forhold, og spredningen av veneriske sykdommer ble et problem. I 1804 innførte Napoleon offentlig kontroll av de prostituerte i Frankrike. Dette fikk navnet Reglementering. De kvinnelige prostituerte skulle registreres, innlosjeres i offentlige bordeller og undersøkes regelmessig for veneriske sykdommer. Myndighetene i Bergen fulgte etter, og innførte reglementering i 1816.

Prostitusjon var ulovlig, men i et forsøk på å hindre spredning av kjønnssykdommer, bestemte byens myndigheter seg for å akseptere virksomheten så lenge de prostituerte var registrerte og undersøkt av byens beste leger. Hensikten var først og fremst å beskytte kundene. Kvinnene havnet i en situasjon der de ikke kunne avvise en uønsket kunde. Fra slutten av 1870-årene vokste motstanden mot offentlig prostitusjon. Reglementering ble omtalt som instrumentell voldtekt av kvinner, og man kunne heller ikke se at den reduserte spredningen av veneriske sykdommer. Helt på slutten av 1800-tallet ble det slutt på reglementeringen, og drøyt 80 år med offentlig kontrollert prostitusjon.

Les mer:

Riksantikvaren: Nøstegaten 39-45 i Bergen erklært fredet
Wikipedia: Nøstegaten
Kongebloggen
Nettavisen: Åpner bordellmuseum
Histos: Vestindien og De Fire Løver
VG: Prostitusjonens ansikt anno 1872
Bergensposten: Fra Faldne Kvinder til Dyktige Piger
Levende historie: Nytt museum for verdens eldste yrke
BT: Husrekken solgt for én krone
BT: Bergens styggeste bygg
Salgsprospekt for Nøstegaten 39–45 samt Nøstegaten 45B og Nøstetorget 8
Nå får Bergen eget bordellmuseum

Geocaching i Bergen og omegn Geocaching i Norge

Additional Hints (Decrypt)

Zntargvp
Uvqqra va cynva fvtug

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)