Skip to content

Bily kamen Traditional Geocache

Hidden : 09/22/2010
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
2.5 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Related Web Page

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Historie težby vápence
V mladší dobe kamenné neboli neolitu se vápenec používal jako surovina k výrobe predmetu. Vápenec byl mekcí a dostupnejší než pazourek. Praveký clovek z nej vyrábel rozlicné predmety: palice, mlaty, sekyry a motyky. Archeologickou lokalitu se zachovanými neolitickými lomy na krystalický vápenec, z nehož se poté zhotovovaly nejruznejší drobné a zdobné predmety, se u nás nachází právě v oblasti Bílého kamene u mesta Sázavy.

Úžasné vyprávění o Bílém Kameni a Votočnici naleznete zde: (visit link)
Cílem je zalesněný vrch nad řekou Sázavou (visit link) u mesta Sázavy (visit link) (visit link) (visit link) .

V lese poblíž vstupu od silnice Sázava - Bělokozly je umístěn virtuální informační panel čitelný přes internet QR čtečkou v telefonu (visit link)

Bílý kámen – neolitické lomy
Zrejme nápadný výskyt skalisk dobrého bílého vápence (visit link) vycnívající na povrch, dal základ jednem z nejstarších lomu na našem území.
Z doby stredního neolitu jsou známy sídlištní jámy rivnácského typu, kde se dochovaly zbytky vápenných náteru. První písemné zmínky na našem území o zpracování vápence pochází z 10. století, ze kterých je zrejmé, že se vápno pálilo ve vápence, která patrila Brevnovskému klášteru. Za Karla IV. vzkvétalo snad vše, vcetne vápenictví, které bylo podmínkou pro mnohé stavby. Postupem casu se vápenec využíval na hnojení, vydelávání kuží a k výrobe skla. Krome pálení vápna se ve stredoveku, ale i pozdeji stalo užití vápence jako suroviny pro dekorativní úcely. Nazýváme je mramor (visit link) .
Zemedelci mladší doby kamenné do Sázavy (visit link) podnikali výpravy, aby mohli z falešného "bílého mramoru" vyrábet ozdobné predmety - v kolínském muzeu uchovávají dva náramky z archeologických vykopávek a na Kladensku byly nalezeny v nekolika hrobech z bernburského období vrtané korálky z bílého mramoru nyní ve sbírkách Národního muzea. Archeolog Dr. Karel Žebera v roce 1937 objevil na Bílém kameni neolitické lomové jámy o prumeru 5 -10 m a hluboké 1 - 3 m. V nich byly nalezeny stovky amfibolitových a kremenných nástroju z kterých bylo možno sestavit témer celou vývojovou radu od kamenné palice k sekeromlatu. Zajímavostí byly šikmo vrtané vrtané otvory pro nasazení topurka, které dokazují, že poznatek o zmenšení úcinku otresu palice pri nárazu pomocí šikmého topurka byl znám již lidem z mladší doby kamenné. Dnes jsou již neolitické i stredoveké lomové jámy objevené Dr. Žeberou v okolí vyteženého vápencového lomu zarostlé a v terénu nerozeznatelné. Jejich objev však velmi prispel k poznání života nejstarších zemedelcu pred šesti tisíci lety.

Bílý kámen – sázavský vápenec
Sázavský vápenec tvorí vložku v mylonitisovaných biotitických rulách ratajské zóny. Vyskytuje se v mohutných lavicích, je vetšinou ciste bílý, stredne zrnitý až jemnozrnný, krystalický, lokálne tmave pruhovaný. Je velmi cistý a velice kvalitní. Ložisko na severním úbocí kopce Bílý kámen na katastru mesta Sázavy má délku zhruba 500 m, šírku 100 m a hloubku 50 m a jeho kubatura se odhaduje na 1,875.000 metru kubických. Lomy se zde vyskytují již z dob neolitu, stredoveku až do poloviny 20. století. Dnes jsou zde znatelné zhruba tri lomy. Lom hlavní, starý lom na úbocí Bílého kamene a lom nedaleko bývalé hájovny Blatce. Prohlédněte si geologickou mapu (visit link)

Bílý kámen – vápencový lom, lanovka a kruhovka
Z doby stredního neolitu jsou známy sídlištní jámy rivnácského typu, kde se dochovaly zbytky vápenných náteru.První písemné zmínky na našem území o zpracování vápence pochází z 10. století, ze kterých je zrejmé, že se vápno pálilo ve vápence, která patrila Brevnovskému klášteru.Za Karla IV. vzkvétalo snad vše, vcetne vápenictví, které bylo podmínkou pro mnohé stavby. Postupem casu se vápenec využíval na hnojení, vydelávání kuží a k výrobe skla.Krome pálení vápna se ve stredoveku, ale i pozdeji stalo užití vápence jako suroviny pro dekorativní úcely. Nazýváme je mramor.
Vápencový lom na Bílém kameni v Sázave náležel v první polovine 20. století fy. Vápencové lomy a vápenky (p. Cech a Belohradský). V letech 1929 – 35 se težba vápence pohybovala mezi 12 – 15.000 tunami rocne a pocet delníku kolísal mezi 20 – 30. Kámen vylomený v patrech se shazoval na bazi lomu a byl odváže úzkokolejnou drahou k nárazišti svážné dráhy dlouhé 260 m a vedoucí prímo na nákladište místní dráhy Cercany – Ledecko (nákladište Sedlište), eventuelne ke kruhové peci, kde se cást vápence vypalovala. Vápenec se používal k saturacním úcelum v cukrovarnictví, jako hnojivé moucky nebo mramorové moucky pro sklárny. Težba byla ukoncena v 50.letech 20.století. (Za předchozí odborný text děkujeme Milanovi Štědrovi ze Sázavy.)
Další naleznete na (visit link) .

Vápenec - chemie
Vápenec je uhlicitan vápenatý, vzorec CaCO3. Více naleznete na (visit link) a (visit link) .

Když budete mít cas a místo si projdete, tak naleznete nekolik menších lomu. V tom nejhlubším najdete husté porosty mechu a lišejníku. Dejte ale pozor na pád do hloubky, steny jsou prudké a v 90. letech 20. století se skalní steny zcásti sesuly.

Květnaté bučiny - nádherný les
Postupnými nenásilnými zásahy se snažíme, aby se les postupně změnil k obrazu jedné z nejstarčích českých rezervací Ve Studeném (visit link)

Místo je hezké v každém rocním období. Na jare je les plný kvetoucích podléšek a dalších rostlin a buky jsou sveže zelené. V léte je zde nádherná klenba korun stromu a chládek. Na podzim jsou stromy nádherne barevné a na zemi jsou záveje listí. V zime vynikne struktura vetví nekolika obrovských buku, zejména když je sníh. Potom mužete na zemi najít i nekolik malinkých ventarol, kde sníh vždy roztaje (minuaturní obdoba (visit link)

V predjarí 2011 a na podzim 2013 zde probehly zdravotní probírky prehoustlého porostu a odstranení poškozených, kurovcových, suchých a geograficky nepuvodních drevin. Nové stromy budou zapestovány z pravokorenných semenácku geograficky puvodních listnatých drevin. Soucasne tím vzniknou lepší podmínky pro obnovu bylinného patra kvetnatých bucin na vápencovém podloží.

Další turistické cíle v okolí naleznete na (visit link) (visit link) . Nádherný je zejména Kláštěr Sázava (visit link) na webkameře (visit link) .

Mesto Sázava je svázané se sklárnami KAVELIERGLASS, a.s. (visit link) které nabízí velmi široký sortiment domácenského, prumyslového, laboratorního a technického skla, trubic a prumyslových aparatur. Do skláren je možné jít na exkurzi.
Se sklárstvím je projektem (visit link) svázaná i Nadace Josefa Veiwegha (visit link)

V Sázavě je také několik evidovaných kulturních památek ČR (visit link) .

Pomozte nám, prosím, budete-li chtít. Vezmete sebou zde i jinde, každý alespon jeden odpadek, který po ceste uvidíte, a vyhodte ho na urcené místo! (visit link) Uklízíme zde i sami nebo s mládeží.

Prokážete nám také velkou laskavost, když nás neprodlene budete informovat, pokud uvidíte, že se na našich pozemcích v okolí keše deje neco nekalého - jezdí tam motorkári a ctyrkolkári. Ani schválne ponechané vetve z pokácených kurovcových smrku je nezastaví, nicí vegetaci vcetne semenácku buku, jedlí a dalších stromu. Lidé zde kácí stromy nebo v lomu delají neporádek a vozí odpad, v poslední dobe dokonce lom používají jako strelnici a strílí tam do sklenených lahví.
Kontakty naleznete na (visit link) nebo mužete zavolat nebo napsat SMS na tel. 602273770.
Sami nejsme schopni les uhlídat.

Ochranou životního prostredí ze zabývají mnohá obcanská sdružení, tu na více odborné, tu na více politické úrovni (napr. (visit link) (visit link) (visit link) ). Vlastníkem pozemku je Ceský svaz ochráncu prírody Sázava (visit link)

Ve polorozpadlém altánku se mužete schovat pred neprízní pocasí (visit link) (visit link) (visit link) (visit link) , príp. si u nej v lomu udelat malý ohnícek.

Vzhledem k tomu, že GPS v tomto míste vykazuje presnost cca 10m doporucujeme použít hint, priloženou fotku umístení a vlastní oci.

Kdybyste měli chuť, tak můžete finančně přispět na údržbu lesa, který udržujeme ne jako hospodářský - Český svaz ochránců přírody 06/05 Sázava, U Remízu 256, CZ-28506 Sázava, IČO:65248490, GSM: +420602273770 (visit link)

Additional Hints (Decrypt)

!n xho b xnwnx hyxe gneoýy rmvz m áiýe x hqnyx bC

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)