Skip to content

<

Het Eppiesbergje

A cache by Team Boon Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 10/09/2010
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1 out of 5

Size: Size: other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:NL Het Eppiesbergje

Een grafheuvel is een heuvel uit de Oudheid waarin doden een laatste rustplaats kregen. Grafheuvels gelijken op een hunebed of dolmen, een aarden heuvel zonder de grote stenen die in het hunebed een ruimte vormen. Men is ervan overtuigd dat de grafheuvels gebruikt werden als begraafplaats, doordat er menselijke resten zijn gevonden. Soms werden meerdere malen mensen in dezelfde grafheuvel begraven. Ook zijn er grafheuvels die in verschillende tijden zijn gebruikt en aangepast. Men vermoedt dat grafheuvels, behalve om de doden een laatste rustplaats te geven, ook gebouwd en gebruikt werden voor verering.

Het Eppiesbergje is zo’n grafheuvel en ligt ten westen van Valthe in de Nederlandse provincie Drenthe. De heuvel is opgeworpen in de tijd van 2850 tot 2450 v.Chr, in de laatste fase van de nieuwe steentijd (neolithicum). Daarna heeft de heuvel nog dienst gedaan als grafheuvel in de Midden Bronstijd (ca. 1800 - 1100 v.Chr.). Er is toen een tweede graf in de heuvel aangelegd. De heuvel werd verhoogd en met veldkeien verzwaard en vervolgens werd er nog een derde persoon begraven. In die fase is er rond de heuvel een greppel aangelegd. In de periode erna is in de directe omgeving een urnenveld aangelegd.

De grafheuvel is deel van een serie grafmonumenten tussen Emmen en Odoorn, waarschijnlijk langs een pre-historische route.

Eppies Bargie is zeer waarschijnlijk ontleend aan een voormalige eigenaar van de aangrenzende gronden, ene Egbert (Eppie) Vos die zich op de heuvel zou hebben (laten) verhangen.

(Bron: Wikipedia)

Hoe kan deze earthcache gelogd worden:

Nabij de grafheuvel vind u een informatiebord. Geef antwoorden op de volgende vragen en stuur ze via ons profiel bovenaan de pagina of mail ze naar gcteamboon@gmail.com. Bij goedkeuring mag er gelogd worden. Een foto is niet verplicht maar zou wel erg leuk zijn.

  • Vraag 1: In welk jaar is het Eppiesbergje onderzocht?
  • Vraag 2: In welke cultuur is de grafheuvel opgeworpen?
  • Optioneel: Maak een foto van tenminste één teamlid en GPS met de grafheuvel op de achtergrond.

NL The Eppiesbergje

A burial mound is a hill from Antiquity in which the dead were given a final resting place. Tombs resemble a hunebed or dolmen, an earthen mound without the large stones that form a space in the dolmen. One is convinced that the burial mounds were used as cemeteries because human remains were found. Sometimes people were buried several times in the same burial mound. There are also burial mounds that have been used and modified in different times. One suspects that burial mounds, except to give the dead a final resting place, were also built and used for honoring.

The Eppiesbergje is such a burial mound and lies to the west of Valthe in the Dutch province of Drenthe. The hill was raised in the time of 2850 to 2450 BC, in the final phase of the new Stone Age (Neolithic). Then the hill still served as burial mound in the Middle Bronze Age (around 1800 - 1100 BC). A second grave was built in the hill. The hill was raised and reinforced with field boulders and then a third person was buried. In that phase a ditch has been built around the hill. In the period after, an urn field has been created in the immediate vicinity.

The burial mound is part of a series of grave monuments between Emmen and Odoorn, probably along a pre-historic route.

Eppies Bargie is most probably derived from a former owner of the adjacent lands, one Egbert (Eppie) Vos who would have self-hung on the hill.

(Source: Wikipedia)

How can this earthcache be logged:

On the mentioned location you will find an information board. Give answers to the following questions and send them via our profile at the top of the page or mail them to gcteamboon@gmail.com. After our approval you can log this cache. A picture is not required but would be very nice.

  • Question 1: In what year has the Eppiesbergje been studied?
  • Question 2: In which culture is the burial mound raised?
  • Optional: Take a picture of at least one team member and GPS with the burial mound in the background.


Additional Hints (No hints available.)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.