Skip to Content

<

Linkupalo

A cache by Oloneuvos Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 1/5/2011
Difficulty:
1 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size: not chosen (not chosen)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Linkupalo -Earthcache Aakenuksentie, Kittilä.
Parkkipaikka löytyy annetuista koordinaateista.

Kittilän alueen kallioperä koki suuria luonnonmullistuksia, ennen kuin se sai nykyisen asunsa. Noin 2 500–3 100 miljoonaa vuotta vanha, pääasiassa graniiteista ja gneisseistä koostunut mannerlaatta alkoi repeillä noin 2 500 miljoonaa vuotta sitten. Tällöin alkoi useita satoja miljoonia vuosia kestänyt ajanjakso, jonka aikana lyhytaikaiset mutta rajut tulivuorenpurkaukset vuorottelivat pitkien, rauhallisten kulutusvaiheiden kanssa.

Varhaisimman tulivuoritoiminnan tauottua noin 2 400 miljoonaa vuotta sitten seurasi Kittilän alueen geologi-sessa kehityksessä pitkä, yli 300 miljoonaa vuotta kestänyt rauhallinen eroosiovaihe, jolloin veden valtaama repeämäallas täyttyi vähitellen ympäröivän kallioperän rapautumistuotteilla eli sedimenteillä. Nämä muinaiset hiekat ja savet ovat myöhemmin syvälle maankuoreen jouduttuaan muuttuneet kvartsiiteiksi ja kiilleliuskeiksi, jotka näkyvät nyt laajoilla alueilla koko Keski-Lapissa. Tähän vaiheeseen liittyi myös vulkaanista toimintaa, joka synnytti laavoja ja tuhkia, mutta suurin osa magmasta kiteytyi kuitenkin syvemmällä maankuoressa. Noin 2 200 miljoonaa vuotta sitten tunkeutui sedimentteihin kivisulaa, joka muodosti ns. kerrosjuonia. Samanlaista magmaa tunkeutui myös jonkin verran myöhemmin, 2 100–2 050 miljoonaa vuotta sitten siirrosrakoja pitkin, jolloin syntyi sedimenttikiviä leikkaavia juonia, diabaaseja.

Voimakkaimmillaan tulivuoritoiminta oli Keski-Lapissa noin 2 000 miljoonaa vuotta sitten. Tulivuoret syöksivät tuolloin maan pinnalle suuret määrät laavaa ja tuhkaa synnyttäen laajan, valtaosin vulkaanisista kivistä koostuvan Kittilän vihreäkivialueen, joka jatkuu pohjoiseen Norjan puolelle saakka. Laavakivissä säilyneet tyynylaavarakenteet osoittavat, että tulivuorenpurkaukset tapahtuivat veden alla. Noin 1 900 miljoonaa vuotta sitten mannerlaatat liikkuivat jälleen - tuolloin toisiaan kohti. Laattojen repeämisvaiheessa ja sen jälkeen syntyneitä kiviä ajautui nyt laattojen yhteentörmäyksessä syvälle maankuoreen, missä ne korkean lämpötilan ja paineen vaikutuksesta kiteytyivät uudelleen ja saivat nykyisen asunsa.

Laattojen törmäyksessä maan kuori paksuuntui ja maaston muodot muuttuivat, mitkä aiheuttivat eroosion voimistumisen ja Keski-Lapin nuorimpien sedimenttien kerrostumisen. Kittilän alueella esiintyvät yksittäiset tunturit ovat näitä sedimenttikiviä, jotka alkuaan kerrostuivat muinaisiin murroslaaksoihin, jokiuomiin ja mataliin rantavesiin kallioperän rapautuessa, eli ne ovat entisiä hiekkoja ja soria. Yllästunturin, Aakenustunturin, Levitunturin, Kumputunturin ja Kaarestunturin muodostavat kvartsiitit ja konglomeraatit syntyivät kaikki näistä sedimenttikerrostumista. Monin paikoin niissä erottuukin vielä veteen kerrostuneille sedimenteille tyypillinen rakenne - jopa samoja aallonmerkkejä ja kuivumisrakoja, joita muodostuu nykyisinkin merten, järvien ja jokien suojaisilla hiekkarannoilla.

Viimeisenä geologisena suurtapahtumana Keski-Lapissa oli graniittisen magman kiteytyminen maankuoressa 1 800 miljoonaa vuotta sitten.
Lähde: GTK lehdistötiedotteet

Linkupalon tulivuoripuistossa on osin pitkostettu noin kilometrin mittainen polku, jonka varrelta löytyy laava-kivimuodostumia. Liikuthan vain merkityllä polulla.
Alueelta löytyy myös tauluja, joissa kerrotaan kussakin kohteessa näkyvillä olevista muodostelmista.

Geokätköilijänä tehtävänäsi on tämä:
• Laita lokiin kuva itsestäsi ja GPS:täsi jonkin ym. polun varrella olevan muodostuman vieressä vahvistaaksesi, että olet ollut paikan päällä. Päivitettyjen ohjeiden mukaisesti tämä on vapaaehtoista.
• Aakenuksentieltä katsottuna parkkipaikan oikealla puolella näkyy laavamuodostuma. Sinun tulee sel-vittää, mistä laavasta on kysymys (informaatiotaulut auttavat). Lähetä laavan nimi profiililinkin kautta minulle (älä logiin). Sinun ei tarvitse odottaa vastausta, mutta ilman lähetettyä viestiä olevat loggaukset joudun valitettavasti poistamaan.


An earthcache in Linkupalo, Aakenuksentie, Kittilä.
Parking is available at the given coordinates.

Kittilä bedrock experienced major natural disasters before it got its present appearance. About 2 500-3 100 million years old continental plate, mainly from granite and gneiss, began to disperse about 2 500 million years ago. At the same time began a period of several hundred millions of years of short-term, but violent eruptions alternated with long, quiet erosion phases.

The earliest volcanic activity ended about 2 400 million years ago and it was followed by a long period, more than 300 million years, of erosion phase. During that period the valleys filled originally with water started to be filled with the sediments from surrounding bedrock. These ancient sands and clays, subsequently deep in the shell, started to change into quartzite and mica schist.

This phase was also associated with volcanic activity, which gave birth to lava and ashes, but the majority of magma crystallized deeper in the Earth's crust. Around 2 200 million years ago molten rock intruded into the sediments, which formed the so-called layer of intrigue. Similar magma intruded also somewhat later 2 100-2 050 million years ago, resulting in a sedimentary rock-cutting tricks of diabase. The volcanic activity was at strongest in Central Lapland about 2 000 million years ago. Volcanoes then plunged to the surface large quantities of lava and ash, creating a vast green stone region, largely composed of volcanic rocks. The green stone region continues up to north to the Norwegian side of the border. The pillow lava structure remained in lava rocks showing that volcanic eruptions took place under water.

About 1 900 million years ago, the tectonic plates moved again - then towards each other. During the collision of the plates a lot of stones drifted deep into the Earth. They were there in high temperature and pressure and were re-crystallized into the current appearance.

When the plates collided the Earth's crust came thicker and the terrain changed. This led to an intensification of erosion and to stratification of the youngest sediment in Central Lapland. The individual mountains in Kittilä area are of these sedimentary rocks. They were originally deposited on ancient valleys, rivers and shallow coastal waters, ie, they are former sands and gravel. Yllästunturi, Aakenustunturi, Levi, Kumputunturi and Kaarestunturi are typical examples of these sediment deposits. In many places can still be seen the typical structure of water sediments - even the same wave signs which today can be seen in the sheltered sandy beaches of oceans, lakes and rivers.

The last major geological event in the Central Lapland was the crystallization of the granite magma in Earth's crust 1 800 million years ago.
Source: Press releases from GTK

There is a one kilometer long path showing different kinds of volcanic rock. Please remember to use only the marked path.
Nearby the path you'll find a couple of information boards telling the story about a certain part of the path.

As a geocacher your task is this:
• Please include you and your GPS together with some volcanic rock in a photograph which you'll put into the log to confirm that you actually have been there. Based on the new guidelines, this requirement is optional.
• Looking from Aakenuksentie you can see on the right hand side of the parking place a small area of volcanic rock. You have to find out what rock it is (the information boards will help you). After you have sent the name of the rock to me via my profile link, you can log this cache. Please don't include the answer in your log. You do not need to wait for the answer but logs without the sent message will be removed.

free counters

Additional Hints (No hints available.) 

Find...

382 Logged Visits

Found it 377     Didn't find it 1     Write note 3     Publish Listing 1     

View Logbook | View the Image Gallery of 273 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.