Skip to content

<

Rottumerplaat - (Groningen)

A cache by Jut & Jul Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 10/26/2010
Difficulty:
5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   not chosen (not chosen)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Rottumerplaat is een Nederlands Waddeneiland, behorend tot de provincie Groningen en vallend onder de Gemeente Eemsmond.

Rottumeroog, het Zuiderduin en Rottumerplaat. Drie onbewoonde eilandjes in de verte, hoog boven de Groninger waddenkust. Ooit de uitvalsbasis van zeerovers en piraten. Nu een en al rust en ruimte voor wadvogels en zeehonden. Op Rottum is het menselijke belang volledig ondergeschikt aan dat van de natuur. En dat kan in augustus en september tijdens de najaarstrek leiden tot zo’n 300.000 vogels.

Ligging

Ten noorden grenst het eiland aan de Noordzee en ten zuiden aan de Waddenzee.
Ten westen ligt Schiermonnikoog en ten oosten Rottumeroog. Op Rottumerplaat ligt het noordelijkste punt van Nederland.

Geschiedenis

Het gehele waddengebied is al sinds mensenheugenis aan veranderingen onderhevig. Als gevolg van getijstromen, golven en wind zijn voortdurend zandplaten en eilanden ontstaan en ook weer verdwenen.

In de Middeleeuwen lagen in het gebied tussen Schiermonnikoog en Borkum, naast Rottum, ook de eilandjes Bosch, Corenzand en Heffezand. Op de laatste drie heeft waarschijnlijk in elk geval vee gegraasd. Op Bosch hebben misschien ook mensen gewoond.
Corenzand en Heffezand waren in de zestiende eeuw als eilanden van de kaart verdwenen. Later is (als gevolg van de Allerheiligenvloed) ook Bosch veranderd in een hoge zandplaat, de Boschplaat.
Tussen deze Boschplaat en de restanten van Rottum, dat dan Rottumeroog heet, ontstaat vanaf 1833 een rif, de Noordwestplaat, dat rond 1860 zulke afmetingen heeft aangenomen, dat het de naam Rottumerplaat krijgt. Dit Rottumerplaat ligt op de plaats waar rond 1600 het voormalige Rottum lag.

Doordat enkele aan de westzijde van Rottumerplaat ontstane zandplaten zich hiermee verenigen, blijft Rottumerplaat voortdurend groeien. Later is ook de Boschplaat, die zich naar het zuidoosten verplaatst had, aan de Rottumerplaat vastgegroeid.

Rond 1950 wordt er van overheidswege besloten een begin te maken met het inpolderen van de gehele Waddenzee. Onderdeel daarvan is de aanleg door Rijkswaterstaat van een zeewerende stuifdijk op Rottumerplaat. Deze stuifdijk bestaat voornamelijk uit aangestoven zand, en sluit aan op een hier al bestaand duin op het zuidoostelijke gedeelte van Rottumerplaat. Plaatselijk heeft, waar nodig, versterking plaatsgehad met betonmatten. De aanleg van deze stuifdijk, met een uiteindelijk totale lengte van ongeveer 3½ kilometer vond plaats tussen 1952 en 1980.

Rottumerplaat is onbewoond, en de toegang is verboden.

Het beheer wordt uitgevoerd door Rijkswaterstaat, Staatsbosbeheer en het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Tot 1991 werd getracht de kustlijn te handhaven. In 1991 werd voor Rottumeroog en Rottumerplaat een beheersplan opgesteld, waarin werd bepaald dat het eiland voortaan alleen nog tweemaal per jaar wordt ontdaan van zwerfvuil. Daarnaast worden enkele kleine geulen voor het aanlanden voorzien van prikken.

Fauna

Net als Rottumeroog is Rottumerplaat een rust- en foerageergebied voor de drieteenstrandloper, de bonte strandloper en de strandplevier, en is broedgebied van de eidereend, de bergeend, de Noordse stern, het visdiefje, de dwergstern, de strandplevier en de bontbekplevier. Sinds 1996 heeft de grote stern een aantal jaren op Rottumerplaat gebroed, maar is daar nu weer verdwenen.

Het getij en de natuur maken het varen op de Waddenzee tot een belevenis. Tegelijkertijd is dit grootste natuurgebied van Europa van levensbelang voor allerlei vogels, vissen en zoogdieren. Zij moeten op het Wad naar voedsel kunnen zoeken, kunnen broeden, rusten of hun jongen groot kunnen brengen.

Let op Belangrijk !!!!!!!!!!

Het is belangrijk dat iedereen op het Wad zich bewust is van wat de Wadden zo bijzonder maakt.
Dus ook ik roep vaarrecreanten op om rekening te houden met de kwetsbare Waddennatuur en zich bij het varen en droogvallen aan de afspraken van de Erecode voor Wadliefhebbers te houden.

Controle ........

Wie zich niet aan de Erecode houdt, riskeert een bekeuring. Dat kan op basis van verschillende wetten, verordeningen en reglement, zoals het Binnenvaart Politiereglement, de Gemeentelijke Verordening Waddenzeegebied, de Provinciale Wadloopverordening, de Natuurbeschermingswet en de Provinciale Milieuverordening.

Om te controleren of alle regels en wetten op het Wad worden nageleefd, vinden er voortdurend controles plaats. Buitengewone Opsporingsambtenaren (BOA's) van onder andere terreinbeherende organisaties en LNV houden vanaf schepen of het land het gedrag van vaarrecreanten op de Waddenzee in de gaten.

Erecode voor Wadliefhebbers

De Erecode geldt voor iedereen op het Wad, zoals opvarenden van schepen, kanovaarders, Wadlopers, vogelaars en deelnemers aan Waddenzwerftocht.

De Erecode bestaat uit de volgende onderdelen:

Vogels
Zeehonden
Wat vanzelf spreekt


Vogels

•Ga pas van boord als foeragerende vogels zijn verdwenen.
•Zorg dat u bij opkomend water weer op tijd terug bent, zonder de vogels te verstoren.
•Blijf als groep(je) dicht bij elkaar en waaier niet uit.
•Als de eerste vogels opvliegen, dan komt u te dichtbij.
•Houd extra afstand tot grotere vogels, zoals wulp en lepelaar.
•Houd afstand tot broedende vogels en vogels met jongen.
•Vaar niet te dicht langs hoogwatervluchtplaatsen.
•Ga er niet ankeren. Loop rond hoogwater niet naar groepen vogels toe.

Zeehonden

•Blijf uit de buurt van rustende zeehonden.
•Loop er zeker nooit naar toe.
•Zodra één zeehond zijn kop opsteekt, komt u te dicht bij de groep.
•Vaar niet dicht langs steile oevers waar zeehonden rusten.
•Ga hier niet in de buurt ankeren of droogvallen.

Wat vanzelf spreekt

•Houd uw hond aangelijnd.
•Niet aan het schip werken met verf, olie, diesel, oplosmiddelen.
•Geen harde muziek, luide radio of marifoon.
•Niet met onnodig motorgeweld proberen los te komen.
•Vaar zonder hoge hekgolven.
•Gebruik geen onnodige felle verlichting.
•Gooi geen afval overboord.
•Niet vliegeren.

De log opdrachten:

Maak een foto met gps op een plek waarmee je ons overtuigd dat je in de buurt van Rottumerplaat bent geweest.(bv omgeving foto + bv een foto van gps met coordinaten)
(maar denk aan de erecode)

En beantwoord de volgende vragen via de mail:

Welk jaar, lang geleden was de Allerheiligenvloed waardoor Bosch veranderde in een hoge zandplaat en Boschplaat ontstond?

En in welk jaar groeide Boschplaat aan Rottumerplaat vast?

Additional Hints (Decrypt)

Irry Cyrmvre ra qrax nna qr rerpbqr!!

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.