Skip to content

<

De Waddenzee

A cache by moose61 Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 11/04/2010
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
4.5 out of 5

Size: Size:   not chosen (not chosen)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Related Web Page

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Waddenzee: UNESCO Werelderfgoed

De Waddenzee is een uniek natuurgebied. Bij vloed is het een normale zee; bij eb vallen grote platen droog. De Waddenzee is sinds 2009 UNESCO Werelderfgoed.

The Wadden Sea is a unique piece of nature. At high tide it looks like a normal sea; at low tide large exposed banks become visable. In 2009 the Wadden Sea is placed on the list of UNESCO's World Heritage Sites

Das Wattenmeer ist ein einzigartiges Naturlandschaft. Bei Flut ist es ein normaler Meer; bei Ebbe liegen große Platen trocken. Das Wattenmeer steht seit 2009 in die UNESCO-Liste des Welterbes der Menschheit.


Foto: P. de Vries

For the listed information in English check the website of Wadden Sea World Heritage. Click HERE to view the log requirements.

Die Informationen aus dem Listung sind auf Deutsch zu lessen auf die Website von Weltnaturerbe Wattenmeer. HIER stehen die Logbedingungen.

Waddenzee: UNESCO Werelderfgoed
Eind juni 2009 is de Waddenzee uitgeroepen tot UNESCO Werelderfgoed. Het Werelderfgoedgebied is 400 kilometer lang en heeft een oppervlakte van 9.683,9 km². Daarvan valt 7.133 km² in Duitsland en 2.550 km² in Nederland. Het gebied bestaat uit 280 km² kwelder, 4.120 km² bij eb droog vallende wadplaten, 2.325 km² altijd overstroomde wadplaten en geulen en 240 km² eilanden en zandbanken. Achter de Waddeneilanden ligt nog 2.720 km² Noordzee-kustzone welke ook bij het gebied hoort.
Momenteel valt 66% van het totale waddengebied onder het Werelderfgoed.

Het Nederlandse deel van het Werelderfgoed Waddenzee behoort tot de provincies Noord-Holland, Friesland en Groningen. Het gaat hierbij om het beschermde deel van de Nederlandse Waddenzee.

Nederlandse Waddenzee
Het Nederlandse deel van het Werelderfgoed Waddenzee ligt tussen het Marsdiep bij Den Helder en de Dollard in Groningen. Tezamen heeft het een oppervlakte van 2550 km2. Het gebied telt 11 bewoonde en onbewoonde eilanden. Samen vormen deze eilanden een soort barrière tussen de Noordzee en Waddenzee. Van west naar oost worden ze in omvang steeds kleiner. Aan de grootte en ligging van de eilanden kun je goed zien dat de Waddenzee nog altijd invloed op ze uitoefent. De eilanden slaan aan de westkant af en groeien aan de oostkant weer aan. Om de eilanden te beschermen tegen de zee zijn er in het Nederlandse deel van de Waddenzee op de bewoonde eilanden veelal dijken gebouwd. Buiten deze dijken vind je hier en daar kwelders.Veranderend landschap
Net als in Duitsland kom je in de Nederlandse Waddenzee de kenmerkende geulen, prielen en wadplaten tegen die de Waddenzee zo bijzonder maken. Door stromingen in het zeewater en de invloed van het getij (eb en vloed) verandert het landschap van de Nederlandse wadden voortdurend. Dit is uniek. Er zijn nog maar weinig plekken in de wereld waar de zee nog zoveel invloed heeft op het uiterlijk van haar omgeving.

Planten en dieren
In het Nederlandse deel van de Waddenzee vind je grote hoeveelheden soorten planten en dieren . Zeehonden zwemmen er rond en gebruiken de kleine en grote wadplaten om op uit te rusten en hun jongen te krijgen. In het Nederlandse deel van de Waddenzee leven er zo'n 8000, waarvan ruim 2100 grijze zeehonden. Dit is het grootste deel van alle grijze zeehonden die naar de Waddenzee komen.

Vissen als de schol, tong, haring en sprot gebruiken de Waddenzee als kraamkamer. Er groeien ontelbare jonge vissen op, die later naar de Noordzee trekken. Je vindt hier ook een aantal plekken die belangrijk zijn voor trekvogels en als broedplaats dienen. Het onbewoonde eiland Griend bijvoorbeeld, waar er jaarlijks duizenden vogels broeden. Veel trekvogels gebruiken het eiland als hoogwatervluchtplaats. Rond laagwater zoeken zij voedsel in de buurt.Jong en oorspronkelijk
De Waddenzee heeft vele gezichten. Afhankelijk van waar je staat en het moment in het getij ziet het landschap er heel anders uit. Kijk je uit over de Waddenzee bij hoog water dan zie je vooral zee, met hier en daar wat vogels of een boot. Maar is het laag water, dan is het er heel anders. Om dan het beste overzicht te krijgen van het gebied zou je het moeten bekijken vanuit de lucht. Dan zie je een waar kunstwerk van droogvallende platen begrensd door smalle en brede kronkelende en steeds verder vertakkende geulen en prielen. Langs de oevers liggen stukken land doorsneden door kreken. Sommige platen zijn donker en blijken overgroeid te zijn met schelpdieren of zeegras. Anderen zijn zandig en lijken kaal.

Zit je in een zeilboot, dan merk je hoe ondiep het kan zijn en hoe sterk de stroming is. Probeer je over de platen te lopen dan ervaar je hoe slikkig sommige stukken kunnen zijn. Je kunt er tot over je knieën in wegzakken. Andere delen zijn juist zandig, waar de wind en golven vrij spel hebben en prachtige patronen vormen. Niet voor niets heet dit de 'Wadden'zee, een doorwaadbare zee.

Kom je na een jaar weer terug dan zie je dat de geulen verschoven zijn of misschien zelfs helemaal weg! Zand- en wadplaten zijn veranderd van vorm. Kwelders zijn hoger komen te liggen of gedeeltelijk weggeslagen. Dit is de dynamische Waddenzee, een gebied dat steeds maar weer verandert. Dit komt door de natuurkrachten, zoals wind, getijden, golven en het transport van zand èn door de activiteiten van planten en dieren. In de Waddenzee hebben zij allemaal vrij spel.Ontstaan van de Waddenzee
De Waddenzee van vandaag dankt haar bestaan aan het verleden.

De periode van de oude ijstijden (tot 150.000 jaar geleden)
In de periode van de oude ijstijden was het gebied al af en toe een ondiepe zee waaromheen Engeland, België, Nederland, Duitsland, Denemarken en Noorwegen lagen. Dit gebied, dat tot ver in het huidige vasteland reikte, was tijdens de één na laatste ijstijd bedekt met ijs, en de zeespiegel lag toen zo laag dat zelfs de onbedekte delen van de Noordzee droog stonden. Toen het ijs verdween, begon de bodem weer te stijgen en liep de Noordzee weer vol met water. Er volgde een mild en zacht klimaat. De zeespiegel steeg zelfs hoger dan nu. Zand en grind, achtergelaten door het ijs, werden nu meegenomen door de stroming en kwamen neer langs de ondiepe kust.

De stroming werd beïnvloed door obstakels - overblijfsels van de één na laatste ijstijd. Dit waren stuwwallen en keileemlagen die zo compact waren dat ze stevig op één plek bleven. Delen van Texel en Sylt zijn hier voorbeelden van. Na het smelten van de gletsjers bleven er ook grote stenen achter die nu de Texelse Stenen en het Borkummer Rif heten. Deze obstakels beïnvloedden de stroming en werden bepalend voor hoe de kust zich zou vormen.

De periode na de laatste ijstijd (vanaf 15.000 jaar geleden)
Tijdens de laatste ijstijd werd het water weer gevangen in gletsjers, maar deze keer kwamen ze niet zuidelijker dan noordelijk Duitsland en Denemarken. Het aangrenzende deel van de Noordzee lag wel droog. De overheersende westenwind heeft veel zand in de richting van de Nederlandse, Duitse en Deense kust geblazen. Zo'n 10.000 jaar geleden begon de temperatuur weer te stijgen en smolt het ijs. Smeltwater vanuit het noorden en gezwollen rivieren beukten tegen de drooggevallen kust die toen bestond uit een vrijwel aaneengesloten duinerij, de strandwal. Achter die strandwal bevonden zich grote moerassen. De strandwallen braken in stukken door de druk van de stroming en de geulen werden groter en langer.

Er waren periodes van hoge en lage temperaturen. Zo waren er ook momenten van veel plantengroei, gevolgd door flinke overstromingen waardoor de planten doodgingen. Op die manier zijn er veengebieden ontstaan, die telkens lagen slik over zich heen kregen tijdens overstromingen, waarop zich nieuwe kwelders met planten ontwikkelden. Zeewaarts van de kwelders lagen wadden en slikken. Door de uitmonding van de rivieren en de instroming van zeewater door de doorgebroken strandwal werden de slikken en kwelders doorklieft met geulen. Met hulp van flinke stormen, kwamen de geulen elkaar tegen gedurende de duizenden jaren die volgden. De Waddenzee groeide uit tot een echte zee. Tijdens een grote doorbraak zo'n 1000 jaar geleden werd de Waddenzee verbonden met de Nederlandse Zuiderzee en tegelijkertijd definitief gescheiden van het vaste land. In deze periode ontstonden ook de Duitse Halligen en werd de Leybucht een stuk groter.

Menselijke invloed
Ook de mens heeft een rol gespeeld in de vorming van landschappen in de Waddenzee. Mensen wonen en werken al eeuwenlang in dit gebied. Hoge en droge delen in het vroegere moeras werden verhoogd waardoor terpen ontstonden. Dijken zijn gebouwd waar vroeger water vrij spel had. Delen van de natuurlijke waddenzeekwelders zijn polders geworden, omringd door dijken. In deze polders grazen nu grote grazers, zoals koeien en paarden. Aan de zeekant van de polderdijken ontstaan soms nieuwe kwelders, zoals langs de kust van het vaste land. Vaak heeft de mens hier een handje geholpen. Ook deze kwelders worden regelmatig begraasd, vooral in het Nederlandse gedeelte van de Waddenzee. Geulen die naar havens gaan, moeten bevaarbaar blijven en worden regelmatig uitgebaggerd. Al deze activiteiten beïnvloeden de landschappen, vaak door de stroming te beïnvloeden waardoor zand en slik op andere plekken terechtkomt dan waar het anders was beland.Beleef de waddenzee
Geen recreatievorm die zo karakteristiek is voor de Waddenzee als het wadlopen. Wandelen over de drooggevallen zeebodem, door slik en over zand is een bijzondere ervaring. Op eigen houtje wadlopen is niet toegestaan en kan daarbij levensgevaarlijk zijn! Plezierig en veilig wadlopen gebeurt daarom onder leiding van ervaren gidsen.

Er zijn verschillende routes, die variëren in lengte en zwaarte. U hoeft geen topsporter te zijn om te wadlopen, maar denkt u er wel aan dat een tocht meerdere uren duurt en dat u wel een redelijke basisconditie moet hebben. Neem in twijfelgevallen eerst contact op met de organisatie waarmee u gaat lopen!

De beste en volgens mij de leukste manier om kennis te maken met de waddenzee is het wadlopen. Bij eb een voettocht maken over de drooggevallen zandplaten en door stromende watergeulen. Met professionele gidsen op ontdekkingstocht vanaf de vaste wal naar één van de eilanden of van eiland naar eiland. De mogelijkheid voor wandelaars om te genieten van de waddenzee.

Wadlopen is aan strenge regels gebonden. Het is niet toegestaan om zonder vergunning zich op het wad te begeven. Het is zelfs gevaarlijk.

Voor georganiseerde wandeltochten over het wad kan men terecht bij één van de volgende organisaties:
Stichting Wadloopcentrum Pieterburen
Wadloopcentrum Fryslân
Stichting Uithuizer Wad
Fryske Waedrinners
Groninger Wadloop Vereniging "Arenicola"
Dijkstra's Wadlooptochten
Wadgidsengroep Noord Nederland
Vrije Wadlopers


Earthcache: De opdracht!
Neem deel aan een georganiseerde wandeling op de waddenzee van vasteland naar eiland of van eiland naar eiland. Vervul, om de earthcache te loggen, de volgende opdrachten:

1) Maak een kort verslag van je tocht. Plaats dit in de log om ervaringen met andere geocachers te delen.

2) Tijdens de tocht zul je door watergeulen gaan. Meet tijdens deze tocht de diepste watergeul die wordt doorlopen. Plaats bij de log:
- De route die gelopen is (bv. Holwerd-Ameland)
- Datum
- Tijd
- Locatie (coördinaten)
- Waterstand

Uiteraard wordt het uploaden van foto’s en een routekaartje op prijs gesteld, maar het is geen vereiste.

Wadlopen is aan strenge regels gebonden. Het is niet toegestaan om zonder vergunning zich op het wad te begeven. Het is zelfs gevaarlijk. Maak altijd gebruik van een georganiseerde tocht van een van de wadlooporganisaties.

Enkele tips:
- Bereid je goed voor op de tocht. Informatie staat op de websites van de wadlooporganisaties.
- De organisaties stellen eisen aan de deelnemers, bv. over schoeisel. Lees deze goed. Bij niet voldoen aan deze eisen loopt je kans om van deelname uitgesloten te worden.
- Aan kinderen is meestal een leeftijdsgrens gesteld. Deze is vaak 14 jaar.
- Honden zijn niet toegestaan op het wad.
- Reserve kleren en schoeisel blijven droog in een plastic zak in een rugzak.
- Let bij de keuze van de tocht dat deze niet te zwaar is. Indien tijdens de tocht blijkt dat men niet in staat is deze te volbrengen zal men onder begeleiding van een gids teruggebracht worden naar het startpunt.

Succes, veel plezier en vooral, geniet van de tocht!

Moose61ENGLISH
Earthcache: The tasks!
Take part of one of the organized tidal flat walking tours on the Wadden Sea and go from the main land to an island or from island to island. To log this earthcache complete the following tasks:

1) Make a short trip report. Add it to the log to share your experience with other geocachers.

2) During the trip you will enter through water streams. Measure the water height of the deepest stream. Add the following information in the log:
- The route you have taken (e.g. Holwerd-Ameland)
- Date
- Time
- Location (coordinates)
- Water height

Uploading pictures and a track map is highly appreciated, although not a log requirement.

There are strict regulations to tidal flat walking in the Wadden Sea. It is not permitted to enter the Wadden Sea without a license. It is even dangerous. Always use an organized tour of one of the licenced tidal flat walking organisations.

Some hints:
- Be well prepared for the journey. Information is available on the websites of the organizers of tidal flat walking.
- The organizations have also requirements for the participants, e.g. on shoes. Read them carefully. Not meeting them could mean you will not be allowed to join the trip.
- In general there is a minimum age for kids. In most cases 14 years.
- Dogs are not allowed.
- Spare cloths and shoes will remain dry in a plastic bag in the back pack.< br> - When you pick a trip, ensure it is not to heavy for you. When it turns out you cannot complete the trip a guide will bring you back to the starting point.

Good luck, a lot of fun and most of all, have a great experience!

Moose61

DEUTSCH
Earthcache: Die Aufgaben!
Nim teil an eine organisierte Wattwanderung auf das Wattenmeer und laufe von das Festland nach eine Insel oder von Insel nach Insel. Um den Earthcache zu loggen, erfülle diese Aufgaben:

1) Mach eine kurze Beschreibung von diene Erfahrungen während die Wattwanderung. Füge diese an deinem Log hinzu um deine Erfahrungen zu teilen mit andere Geocachern.

2) Während die Wattwanderung wirst du Wasserrinnen und Prielen durchwaten. Messe während dieser Wanderung der Pegel von das tiefste Wasserkanal und schreibe in deinem Log:
- Die Strecke die du gelaufenb bist (zB. Holwerd-Ameland)
- Datum
- Zeit
- Stelle (Koordinaten)
- Wasserhöhe

Natürlich wird das Hochladen von Fotos und einen Karte von den Tracklog geschätzt, aber ist nicht eine Logbedingung.

Wattlaufen ist an strengen Vorschriften gebunden. Es ist nicht gestattet ohne Genehmigung sich auf das Watt zu begeben. Es ist sogar gefährlich. Verwenden Sie immer eine organisierte Tour von einem der Wattlauforganisationen mit Genehmigung.

Einige Hints:
- Bereiten Sie sich gut auf die Reise vor. Informationen stehen auf den Webseiten der Organisationen
- Die Organisationen stellen Anforderungen an die Teilnehmer, z.B. über Schuhe. Lesen Sie ihn sorgfältig. Bei die Nichtbeachtung dieser Anforderungen ist eine Chance von der Teilnahme ausgeschlossen zu werden.
- Für Kinder ist in der Regel einem bestimmten Altergrenze. Dieser ist oft 14 Jahre.
- Hunde sind nicht im Watt erlaubt.
- Ersatz-Kleidung und Schuhe bleiben in einer Plastiktüte im Rucksack trocken.
- Beachte bei der Auswahl der Strecke, dass sie nicht zu schwer ist. Wenn sich während das Wattlaufen herausstelt, dass man nicht in der Lage ist, das Ziel von die Strecke zu erreichen, wird man von einem Führer zurück zum Ausgangspunkt begleitet werden.

Viel Glück, Spass und vor allem, geniessen sie den Ausflug!

Moose61

Bronvermeldingen:
Foto van kinderen op Texel: P. de Vries
Informatie over de waddenzee: www.waddenzeewerelderfgoed.nl

Met dank aan Common Wadden Sea Secretariat (CWSS) voor toestemming gebruik van de informatie van hun website en campagne materiaal.

Waddenzee: UNESCO Werelderfgoed

Additional Hints (No hints available.)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.