Skip to Content

<

Sousedni obce BpH: Chvalcov

A cache by Cesc82 and Dosty4 Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 10/31/2010
Difficulty:
2.5 out of 5
Terrain:
3 out of 5

Size: Size: small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Dávné, pradávné je osídlení katastru obce Chvalcov, kde se nachází i povestmi opredený posvátný Hostýn. Archeologické nálezy z období mladšího paleolitu a pozdeji z doby kamenné dokazují osídlení této lokality již od nejstarších dob. Pokracovalo pres období kultury lužických polí, keltské období a Velkomoravskou ríši.

O tom, kdy skutecne vznikla vesnice Chvalcov a Chvalcova Lhota toho mnoho nevíme, a tak je to u vetšiny obcí v naší zemi. Jistotu o existenci té které obce dávají až psané záznamy a v nich se jména Chvalcova a sousední Lhoty objevují vedle sebe v roce 1369. K tomuto roku se váže následující zápis v zemských deskách brnenských: Heralt z Bucovic získává od Bocka z Kunštátu osadu Lhotka, ležící mezi Bystricí a Chvalcovem. Ackoliv literatura a jiné prameny uvádí jiné roky prvních zmínek, prikláníme se k letopoctu 1369 jako k roku 1. doložené zmínky o naší obci. A to práve z duvodu, že tady jsou poprvé zmíneny obe cásti obce. Posléze v latinském zápisu r.1447 cteme „Chwaliczow“ a „Lhotka“ a tak se to opakuje i v 16.století a také pozdeji. Teprve od 17. století se zacíná objevovat také pojmenování Chvalcov tak, jak je dnes obvyklé.

Historie naší obce je spojena s obranským hradem a bystrickým panstvím. Spolu s ním prodelala všechny vzestupy i pády, zažila zmeny majitelu a pánu.

V roce 1555 získal v rámci bystrického panství Chvalcov Premek z Víckova. Po jeho smrti se stal majitelem panství Vilém z Víckova, následovala jeho sestra Bohunka, která jej v roce 1613 vložila do rukou svého manžela Václava Bítovského z Bítova. Václav Bítovský se aktivne zapojil do stavovského povstání, a tak musel uprchnout do ciziny a jeho majetek byl konfiskován. Panství získal hrabe Jan Rottal, který byl horlivým katolíkem a svou víru prosazoval i na získaném panství.

Doba tricetileté války poznamenala Bystricko a okolí hruzným zpusobem. Kraj byl vyplenen lisovcíky, nechvalne proslulými polskými žoldnéri. Po bitve na Bílé Hore procházela krajem císarská vojska, která vystrídali odbojní Valaši. Vypalování a drancování nemelo konce, následky byly desivé-znicená mesta, vypálené vesnice. Obyvatelé se ukrývali v lesích, kde mnozí zemreli hladem a zimou.

V roce 1674 byl sepsán v každé vsi a meste na panství hrabete Jana Rottala soupis usedlostí. Chvalcova Lhota a Chvalcov jsou uvedeny spolecne, celkove 35 gruntu, z toho 31 osedlých a 4 pusté. Tehdejší obcané Chvalcova byli vedeni predevším jako poddaní, robota byla bežná vec. Povinná byla napríklad tzv. peší robota, kdy chodili poddaní pešky pracovat na panskou chmelnici v Prusinovicích.

V 19. století dochází k významnému kulturnímu a ekonomickému rozmachu celého regionu. Následují velké spolecenské a historické zmeny, 20. Století poznamenalo historii obce hruzami obou svetových válek. Obe války stály naše obcany mnoho obetí, rodiny zustávaly bez živitele, bez majetku. Následující období socialismu vyvolalo mnoho nadejí, prineslo jak rozvoj, tak úpadek.
Posledních 15 let
Chvalcov je malá obec poctem obyvatel, ale prodelala si své, aby uchránila svuj název a nezmizela z map a slovníku. Chvalcov byl puvodne název cásti obce nad hospodou "Pod lipami" (smerem k Tesáku). Chvalcova Lhota, jak ríkáme "Lhotka", je cást obce pod hospodou smerem k Bystrici pod Hostýnem. Chvalcov, tak jak ho nyní chápeme, vznikl spojením techto dvou cástí 19. srpna 1951. Na toto spojení si obcané velmi rychle zvykli a vetšinou ho vítali. Obec brzy prosperovala.
V polovine sedmdesátých let, v dobe tzv. centralizace, se stal Chvalcov místní cástí Bystrice p. H. pres velký nesouhlas obcanu. Z obce se stala prímestská cást a její zvelebování byl bystrický okrajový problém. Chvalcov upadal, menily se stavební zámery, zastavovaly se obecní pozemky, na nichž byly plánovány obchody, telocvicna, detská hrište, parkovište a park. Z prosperující obce se stalo neudržované predmestí Bystrice, život obcanu zjednotvárnel a vedl k lhostejnosti a pasivite. V obci se toho moc nedelo.
V roce 1989 vzniklo z podnetu hasicu, na konci roku Obcanské fórum (17.12.1989). Z prvních dvou schuzí OF vzešel návrh na osamostatnení Chvalcova. Pred koncem roku se každý plnoletý obcan naší obce podepsal na arch a tak vyjádril svuj názor na "odtržení" Chvalcova. Proti bylo jen 6 obcanu a 28 obcanu se nevyjádrilo. Poverení clenové OF zacali jednat a 26. února 1990 byla obec opet samostatná. To byl první úspech OF.
Otevrel se ale daleko vetší problém - ustavení národního výboru ve Chvalcove. Clenové OF nemeli s rízením obce zkušenosti, chybely administrativní pracovnice. Obrovským štestím bylo, že se podarilo premluvit zkušené pracovnice MeNV v Bystrici, aby prešli na zdejší úrad. Cekala je spousta práce se stehováním a obnovením agendy obce. Musely zarídit místnosti tak, aby vzniklo jakžtakž príjemné místo pro jednání s obcany. 16.3.1990 byl zvolen prozatímní národní výbor. Fungoval až do rádných listopadových voleb. 1.4.1990 byl otevren úrad MNV pro obcany a stanoveny úrední hodiny. Predsedou MNV byl p. Jaroslav Janovác, místopredsedou p. Jindrich Klíma a tajemníkem pan Zdenek Sedlár. Rada MNV mela 11 clenu a fungovalo 7 ruzných komisí. Život v obci se pomerne rychle normalizoval, funkcionári se rychle ucili. Od listopadových voleb v roce 1990 se místo názvu MNV používá název obecní úrad nebo radnice. Starostou se stal Zdenek Sedlár, v obci zacalo pracovat obecní zastupitelstvo. Soucasným starostou je Ing. Antonín Stodulka.

O cache: Tato keš je velikosti small a nachází se poblíž studánky Sklenárky.

Další keše této série: Slavkov pod Hostýnem (visit link) Krtomil (visit link) Loukov (visit link) Bílavsko (není publikována)
Až budou všechny keše této série publikovány vytvoríme také bonusovou keš.

Prejem hodne štestí pri lovu,a také peknou procházku.

BONUSOVÉ CÍSLO V KEŠI NENÍ, BUDE VÁM ZASLANÉ NA E-MAIL.

Additional Hints (Decrypt)

Qhgvan fgebzh, fpubinaé mn xnzrarz

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.